Studenckie Koło Naukowe Hydrobiologii i Ochrony Środowiska

Opiekun koła i dane kontaktowe: dr Wojciech Płaska, Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, ul. Dobrzańskiego 37, p. 08, e-mail: wojciech.plaska@up.lublin.pl

Cele koła: prowadzenie przez studentów badań naukowych z zakresu hydrobiologii i ochrony środowiska, poznanie metodyki prac badawczych w laboratorium i w terenie oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie hydrobiologii i ochrony środowiska. Oferujemy ciekawe wyjazdy terenowe m. in. na Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie i Roztocze, udział w konferencjach, a także zdobycie wielu praktycznych umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej.