logo   Biuro Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Menu

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115 F
telefony: 081 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl
mapa MapkaStudia podyplomowe

Zarządzanie Potencjałem Turystycznym

 

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr Anna Mazurek-Kusiak

 

Turystyka jest wpisana do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, co generuje znaczne zapotrzebowanie na absolwentów tych specjalności.. Kształcenie specjalistów z zakresu turystyki jest ciągle niedostateczne, a jak wskazują analizy cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców województwa lubelskiego. Absolwent studiów podyplomowych  "Zarządzanie potencjałem turystycznym", jest przygotowany merytorycznie i praktycznie do podejmowania działalności gospodarczej w zakresie turystyki i rekreacji. Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Posiada umiejętności organizowania pracy i podejmowania przedsięwzięć w obszarze turystyki i rekreacji; przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych odbiorców, samodzielnego planowania i realizacji założonych przedsięwzięć w zakresie zajęć i imprez w różnych wymiarach czasowo-przestrzennych. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i zawiązywania kontaktów interpersonalnych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik przekazu oraz umiejętności organizacyjno-kierownicze. Posiada wiedzę z zakresu podstaw ekonomii i zarządzania w turystyce oraz aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących tych dziedzin gospodarki. Zdobywa uprawienia pilota wycieczek oraz instruktora rekreacji. Typowymi miejscami pracy dla absolwentów studiów podyplomowych "Zarządzanie potencjałem turystycznym" będą biura podróży, hotele, ośrodki wypoczynkowe, administracja rządowa i samorządowa, organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia oraz szkolnictwo.

Od roku akademickiego 2019/2020 studia są 3-semestralne i w ramach studiów przewidziano 1 dwudniową wycieczkę z przekraczaniem granicy UE oraz 1 jednodniową wycieczkę  w Polsce.  Studenci po ukończeniu studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,  dyplom pilota wycieczek oraz dyplom instruktora rekreacji.

 

 

 
« wstecz