← powrót do strony Studiów Podyplomowych

uprawa winorośli i winiarstwo

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Magdalena Kapłan, prof. uczelni

Celem dwusemestralnych studiów podyplomowych: uprawa winorośli i winiarstwo jest opanowanie przez absolwenta wiedzy z zakresu: botaniki, fizjologii roślin, żywienia roślin, gleboznawstwa, biologii i uprawy winorośli, szkółkarstwa, agrotechniki, ochrony winorośli, odmianoznawstwa, mikrobiologii i biochemii napojów alkoholowych, aspektów prozdrowotnych, doboru win do potraw. Nabycie przez absolwenta umiejętności prawidłowej uprawy winorośli w celu uzyskania wysokiej jakości plonu do dalszego przetwarzania, a także umiejętności dostosowania technologii uprawy do wymagań producenta, konsumenta oraz określonych warunków glebowych, klimatycznych i ekonomicznych. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i właściwe kompetencje do pracy na różnych stanowiskach, zarówno operacyjnych, jak i kierowniczych jako właściciel winnicy, kierownik winnicy, kierownik szkółki winnic, rzeczoznawca winnic, konsultant, broker win, kierownik bankietów winiarskich, właściciel/pracownik winiarni. Zdobyte szerokie wykształcenie praktyczne pozwoli przyszłym absolwentom na efektywną pracę i umożliwi im elastyczne dostosowanie się do wymagań rynku. Koszt studiów wynosi 2800 zł/semestr.