Kierownik studiów: dr hab. Małgorzata Karwowska, prof. uczelni

Chcesz być atrakcyjnym i konkurencyjnym na rynku pracy, chcesz być poszukiwanym fachowcem, chcesz podnieść swoje kwalifikacje – przyjdź do nas! – ta oferta jest dla Ciebie!

“Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności” łączy zalety studiów z korzyściami, jakie dają kursy i szkolenia. Słuchacz zdobywa zarówno praktyczne umiejętności i kompetencje jak i wiedzę ogólną w zakresie zarządzania jakością, opracowywania dokumentacji oraz wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

Studia Podyplomowe “Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności” przygotowują słuchaczy do praktycznego wdrażania systemów zapewnienia jakości, a czynimy to w realnych warunkach przemysłowych. To wyróżnia nas spośród innych studiów podyplomowych. Uczymy zasad systemu HACCP i dobrych praktyk higienicznych (GHP, GMP, GLP), systemu wg normy ISO 22000, przygotowujemy do pełnienia funkcji menedżera zarządzania jakością, negocjatora w kontaktach z audytorami jednostek certyfikujących oraz przedstawicielami organów nadzoru nad żywnością.  Uczymy także sterowania jakością w warunkach produkcji i dystrybucji żywności w dużych i średnich przedsiębiorstwach oraz w produkcji marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO). Przygotowujemy do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Studia Podyplomowe kierowane są do absolwentów studiów wyższych, zarówno magisterskich,  pracowników przemysłu branży spożywczej, którzy chcą uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

Wykładowcami Studiów są specjaliści z wiodących ośrodków naukowych mający bogate doświadczenie praktyczne, specjaliści ds. systemów jakości i bezpieczeństwa z przemysłu oraz przedstawiciele urzędowej kontroli żywności.

Zajęcia dydaktyczne realizowane są podczas dwunastu dwudniowych zjazdów (soboty, niedziele) przez dwa semestry. Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej, aktywnej formie multimedialnych wykładów i zajęć praktycznych (warsztaty). Aktywna forma prowadzenia zajęć umożliwia rozwiązywanie problemów, które napotykają słuchacze podczas realizacji zajęć i pracy dyplomowej. Wszyscy słuchacze otrzymują corocznie aktualizowany, obszerny komplet autorskich materiałów wykładowych (w formie drukowanej). Słuchacze naszych studiów uzyskują wiedzę, umiejętności praktyczne i szerokie kompetencje społeczne potwierdzone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. 

Program studiów podyplomowych “Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności ” umożliwia słuchaczom uzyskanie certyfikatu „Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000” TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Warunkiem otrzymania tego certyfikatu jest zdanie egzaminu prowadzonego przez przedstawiciela TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.  i pokrycie kosztu certyfikatu (250 PLN/osoba).

Dzięki uzyskanym kwalifikacjom, absolwent znajdzie zatrudnienie jako pełnomocnik ds. jakości, specjalista ds. systemów jakości i bezpieczeństwa, audytor wewnętrzny systemów zarządzania jakością.