Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Paweł Glibowski, prof. uczelni

Absolwent psychodietetyki ma gruntowną wiedzę dotyczącą poradnictwa żywieniowego i dietetycznego oraz umiejętności pozwalające na większą skuteczność przekonania osób, które potrzebują interwencji dietetycznej w związku ze znajomością psychologicznych aspektów funkcjonowania człowieka oraz odpowiednich metod postępowania bez względu na wiek, płeć, wykształcenie i preferencje żywieniowe. Ponadto Absolwent ma wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej i popularyzatorskiej w mediach społecznościowych. Typowe miejsca pracy to: poradnie dietetyczne, placówki zdrowotne zatrudniające dietetyków, poradnie psychologiczne, własna działalność. Studia przeznaczone są do osób posiadających tytuł magistra.