Kierownik studiów: prof. dr hab. Magdalena Gryzińska

Studia dwusemestralne. Absolwenci uzyskają wszechstronne  wykształcenie, które  daje ogromne możliwości zatrudnienia. Nabędą umiejętności prawidłowego wykonania ekspertyz sądowych, samodzielnego pozyskiwania materiału biologicznego w miejscu zdarzenia i odpowiedniej jego interpretacji, rozpoznawania gatunków prawnie chronionych, przeprowadzania analiz genetycznych. Ponadto  każdy absolwent nabędzie umiejętności posługiwania się specjalistyczną aparaturą oraz nowoczesnymi technikami badawczymi. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów podyplomowych pozwolą na podejmowanie pracy w placówkach naukowych, uniwersytetach, laboratoriach kryminalistycznych, jak również w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących analizą DNA.

Program studiów zawiera następujące przedmioty: podstawy genetyki ogólnej i molekularnej, genetyka człowieka, kryminalistyczne ślady biologiczne, identyfikacja gatunkowa i osobnicza, techniki badawcze w genetyce sądowej, medycyna sądowa, monitoring toksykologiczny, przestępczość przeciwko gatunkom prawnie chronionym, statystyka sądowa, podstawy prawa oraz prawne aspekty pracy biegłego sądowego.