Kierownik studiów: prof. dr hab. Waldemar Gustaw

Studia dwusemestralne. Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do samodzielnego udzielania porad żywieniowo-dietetycznych. Program studiów został przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe specjalistów z: Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Program studiów obejmuje następujące przedmioty: anatomia i fizjologia człowieka, wybrane technologie produkcji żywności, żywienie człowieka, suplementy diety, bezpieczeństwo i higiena żywności, dietoterapia chorób dietozależnych, psychodietetyka, żywienie specjalne, technologia potraw, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej.