Kierownik studiów: dr inż. Monika Michalak-Majewska

Studia dwusemestralne. Celem studiów jest przekazanie wiedzy, opartej na aktualnych dowodach naukowych, w zakresie różnych aspektów żywienia człowieka i profilaktyki żywieniowej oraz rozwój umiejętności w zakresie planowania żywienia i dietoterapii, co wzmocni kompetencje w zakresie przekazywania wiedzy oraz prowadzenia poradnictwa żywieniowo-dietetycznego. Przykłady modułów realizowanych w programie studiów: anatomia i fizjologia człowieka, planowanie żywienia wybranych grup ludności, dietoterapia i żywienie kliniczne, psychodietetyka, suplementy diety, technologia gastronomiczna – wybrane aspekty, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej.