Kierownik studiów podyplomowych: dr Katarzyna Czepiel-Mil

Studia dwusemestralne. Doszkalający charakter studiów w zakresie praktycznego nauczania biologii pozwala na zdobycie przez absolwentów umiejętności służących przygotowaniu lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych mobilizujących uczniów do aktywności i kreatywności, lepszego rozumienia zjawisk i procesów wpływających na różnorodność biologiczną i funkcjonowanie ekosystemów, przygotowania ucznia do samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów badawczych, kształtowania umiejętności analizy wyników doświadczenia i obserwacji  oraz formułowania wniosków na ich podstawie. Studia umożliwiają podniesienie posiadanych kwalifikacji ułatwiających awans  zawodowy. Program studiów pozwala na pogłębienie praktycznych umiejętności dotyczących identyfikacji gatunkowej roślin oraz zwierząt bezkręgowych i kręgowych, obserwacji ornitologicznych, charakteryzowania ekosystemów lądowych i wodnych, poznania metod i technik badań terenowych. Zdobyta wiedza praktyczna umożliwi zaprojektowanie eksperymentu biologicznego w laboratorium i w terenie.

Koszt studiów wynosi 2500 zł/semestr.