logo   Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
Menu

ul. Głęboka 31, pok. 115, telefony: 081 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
Adres korespondencyjny: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
ksztalcenie@up.lublin.pl
mapa MapkaStudia podyplomowe

Studia Rolnicze dla Absolwentów Kierunków Nierolniczych

 

Kierownik studiów: prof. dr hab. Bogusław Sawicki

 

Studia skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo. Absolwenci uzyskają kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą. (Dz. U. 2012.109). Celem studiów jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, projektowania i wdrażania efektywnych technologii uprawy roślin i hodowli zwierząt. Podczas studiów uczestnicy zapoznają się z funkcjonowaniem rynku rolnego, zarządzaniem przedsiębiorstwem, prowadzeniem działalności agroturystycznej oraz uzyskają wiedzę z zakresu polityki rolnej UE i nabędą umiejętności wykorzystania mechanizmów rynkowych Wspólnej Polityki Rolnej UE dla poprawy efektywności gospodarowania. 

 

 
« wstecz