logo   Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
Menu

ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115 F
telefony: 081 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl
mapa MapkaStudia podyplomowe

Studia Rolnicze dla Absolwentów Kierunków Nierolniczych

 

Kierownik studiów: prof. dr hab. Bogusław Sawicki

 

Studia skierowane są do osób chcących przejmować gospodarstwa rolne i czerpać środki pomocowe z UE oraz osób, które nie posiadają w/w wykształcenia. Nauka odbywa się w ciągu dwóch semestrów (7 zjazdów w semestrze), w ogólnym wymiarze 240 godzin. Studia realizowane są przez pracowników Wydziału Agrobioinżynierii, Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, Wydziału Inżynierii Produkcji, Wydziału Ogrodniczego, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Studenci otrzymują podstawową wiedzę z zakresu: przedmiotów przyrodniczych, agronomii, ogrodnictwa, leśnictwa, agroekologii, rolnictwa ekologicznego, zootechniki, aktywizacji obszarów wiejskich, agroturystyki, ekonomiki, ochrony środowiska, podstaw żywienia człowieka, przetwórstwa owoców i warzyw, dietetyki i gastronomii oraz funduszy UE wspomagających rozwój obszarów wiejskich.

 

 
« wstecz