pixel

Studia podyplomowe

 • UP
 • Studia podyplomowe
(kliknij w obrazek, aby przeczytać opis)

Rekrutacja jest prowadzona w okresie od 1 czerwca do 30 września 2022 r. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Szczegółowych informacji udziela Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie-kwestionariusz podanie_2022_05_12
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).
 • Dowód wpłaty. Opłatę w kwocie 150 zł należy przekazać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, nr konta: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031 dopisując nazwę kierunku studiów. W przypadku nie uruchomienia danego kierunku studiów opłata w kwocie 150 zł jest zwracana kandydatowi .

Dokumenty należy składać w:

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ul. Głęboka 31, pok. 115 F (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00) lub przesłać pocztą.

Analityka, Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności
Zobacz
Analityka Laboratoryjna w Ochronie Środowiska
Zobacz
Architektura Krajobrazu w Rewitalizacji Obszarów Miejskich
Zobacz
Diagnostyka Molekularna
Zobacz
Genetyka Sądowa
Zobacz
Hortiterapia
Zobacz
Ocena oddziaływania i zarządzanie środowiskiem
Zobacz
Radiologia Weterynaryjna
Zobacz
Rolnictwo ekologiczne
Zobacz
Studia Rolnicze dla Absolwentów Kierunków Nierolniczych
Zobacz
Studia Specjalizacyjne z Zakresu Chorób Psów i Kotów
Zobacz
Szkody w Gospodarstwach Rolnych i ich Szacowanie
Zobacz
Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności
Zobacz
Żywienie Człowieka i Dietetyka
Zobacz

Analityka, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

terminy zjazdów terminy_certyfikacja_2022_03_03

rozkład szczegółowy certyfikacja_2022_04_05

Diagnostyka molekularna

terminy zjazdów terminy_diagnostyka_2022_01_14

rozkład szczegółowy diagnostyka_2022_03_08

Genetyka sądowa

terminy zjazdów terminy_genetyka_2022_01_14

rozkład szczegółowy genetyka_2022_03_16

Radiologia weterynaryjna

terminy zjazdów terminy_radiologia_2022_05_06

radiologia weterynaryjna radiologia_2022_05_06

Studia rolnicze dla absolwentów kierunków nierolniczych

terminy zjazdów terminy_rolnicze_2022_01_14

rozkład szczegółowy rolnicze_2022_03_24

Szkody w gospodarstwach rolnych i ich szacowanie

terminy zjazdów terminy_szkody_2022_03_03 

rozkład szczegółowy szkody_2022_04_05

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności

terminy zjazdów terminy_jakosc_2022_01_26

rozkład szczegółowy jakosc_2022_03_24

[ w budowie ]

Opłat należy dokonywać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, BRE Bank S.A. OR/Lublin
nr konta: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031 dopisując nazwę kierunku studiów/kursu.

 • Wykaz opłat

  Wysokość opłat za zajęcia prowadzone na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2021/2022

  Kierunek Studiów Podyplomowych Opłata za semestr zimowy Opłata za semestr letni
  Analityka, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności 1850 zł 1850 zł
  Analityka laboratoryjna w ochronie środowiska 2000 zł 2000 zł
  Architektura krajobrazu w rewitalizacji obszarów miejskich 2000 zł 2000 zł
  Diagnostyka molekularna 1850 zł 1850 zł
  Genetyka sądowa 3650 zł 3650 zł
  Hortiterapia 1925 zł 1925 zł
  Ocena oddziaływania i zarządzanie środowiskiem 1900 zł 1900 zł
  Radiologia weterynaryjna 3500 zł 3500 zł
  Rolnictwo ekologiczne 1950 zł 1950 zł
  Studia rolnicze dla absolwentów kierunków nierolniczych 1850 zł 1850 zł
  Studia specjalizacyjne z zakresu chorób psów i kotów 4500 zł 4500 zł
  Szkody w gospodarstwach rolnych i ich szacowanie 1750 zł 1750 zł
  Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności 1850 zł 1850 zł
  Żywienie człowieka i dietetyka 1800 zł 1800 zł

  2. Opłata za I semestr płatna w dwóch ratach: I rata w wysokości 150 zł płatna przy składaniu dokumentów, II rata płatna do 15 października 2021 r.

  3. Opłata za II semestr płatna do 15 marca 2022 r.

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ul. Głęboka 31, pok. 115 F

tel. 081 445 66 30

e-mail: ksztalcenie@up.lublin.pl