logo   Biuro Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Menu

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115 F
telefony: 081 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl
mapa MapkaStudia podyplomowe

Rachunkość i Podatki w Rolnictwie

 

Kierownik studiów: dr Anna Kobiałka

 
Celem studiów jest uzyskanie aktualnej wiedzy w zakresie obciążeń finansowych, zasad prowadzenia rachunkowości finansowej, w tym ewidencji, kalkulacji i sprawozdawczości z uwzględnieniem wymogów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz systemu FADN dla gospodarstw rolniczych i producentów rolnych. W programie nauczania szczególny nacisk kładziony będzie na zmiany w systemie opodatkowania rolników dotyczące wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie.
 
Po zakończeniu studiów absolwent  będzie posiadał wiedzę o obowiązkach rolnika w zakresie sprawozdawczości księgowej dotyczącej podatku dochodowego oraz zasad prowadzenia ewidencji księgowej wynikającej z obowiązku rozliczania podatku VAT. Studia skierowane są do rolników i przedsiębiorców rolnych, pracowników instytucji samorządowych i rządowych wspierających sektor rolny. Absolwenci mogą być zatrudnieni biurach rachunkowych prowadzących księgowość gospodarstw lub przedsiębiorstw rolniczych, w roli doradców w zakresie rachunkowości rolnej lub nauczycieli szkół rolniczych i in.
« wstecz