Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Kształcenie

PROGRAM KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
Zobacz
Indywidualny Plan Badawczy
Zobacz
Protokół z seminarium Komisji Oceniającej IPB
Zobacz
Roczne sprawozdanie Doktoranta z wykonania praktyk zawodowych
Zobacz
ROCZNE SPRAWOZDANIE DOKTORANTA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w LUBLINIE
Zobacz
SPRAWOZDANIE DOKTORANTA Z REALIZACJI IPB
Zobacz
OCENA ROCZNA PROMOTORA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOKTORANTA
Zobacz

Akty prawne:

UCHWAŁA 34/2022-2023 Z DNIA 31.03.2023 W SPRAWIE ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR 103/2019-2020 SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2020 R. W SPRAWIE USTALENIA PROGRAMU KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
Zobacz
Uchwała nr 39/2020-2021 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zmian w programie kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Zobacz
Uchwała nr 103/2019-2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Zobacz

Archiwum:

Roczne sprawozdanie Doktoranta Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie
Zobacz
Ocena Opiekuna Naukowego dotycząca działalności Doktoranta
Zobacz
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI IPB
Zobacz
 • 2024 Terminy przeprowadzenia oceny śródokresowej

  Czynność Data
  Powołanie przez dyrektora Szkoły Doktorskiej komisji ds. oceny śródokresowej do 30.04.2024
  Dostarczenie przez doktorantów Szkoły Doktorskiej sprawozdań z realizacji indywidulnego planu badawczego do oceny śródokresowej (w wersji papierowej i elektronicznej) do 09.09.2024
  Przekazanie do przewodniczących poszczególnych komisji ds. oceny śródokresowej zestawu dokumentów dotyczących oceny śródokresowej ocenianych doktorantów (w wersji elektronicznej) do oceny formalnej do 13.09.2024
  Przewodniczący komisji może prosić doktoranta o uzupełnienia/korekty do 19.09.2024
  Przeprowadzenie oceny śródokresowej w trybie stacjonarnym w UP w Lublinie (spotkanie komisji, prezentacja doktoranta, rozmowa z doktorantem i promotorem) 23-25.09.2024
  Przewodniczący komisji przekazują protokoły oceny dyrektorowi Szkoły Doktorskiej 26.09.2024
  Udostępnienie wyników oceny śródokresowej 27.09.2024

   

 • Komisja Ewaluacyjna 2023/2024

  DYSCYPLINA ROLNICTWO I OGRODNICTWO
  decyzją Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo z dnia 20.03.2024 r., została powołana Komisja Ewaluacyjna, która przeprowadzi ocenę śródokresową realizacji Indywidualnych Planów Badawczych (IPB) doktorantów II roku kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dyscyplinie Rolnictwo i Ogrodnictwo.
  Skład Komisji mgr inż. Edyta Bernat, mgr inż. Wiktoria Błaszczyk, mgr inż. Kamil Buczyński, mgr Mikołaj Feculak
  dr hab. Przemysław Tkaczyk, prof. uczelni – Przewodniczący Komisji,
  dr hab. Piotr Kraska, prof. uczelni,
  prof. dr hab. Mariola Staniak – ekspert zewnętrzny.

  DYSCYPLINA ZOOTECHNIKA I RYBACTWO
  decyzją Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo z dnia 21.03.2024 r., zostały powołane Komisje Ewaluacyjne, które przeprowadzą ocenę śródokresową realizacji Indywidualnych Planów Badawczych (IPB) doktorantów II roku kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dyscyplinie Zootechnika i Rybactwo.
  Skład Komisji lek. wet. Aleksandra Marzec
  prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel – Przewodnicząca Komisji,
  prof. dr hab. Małgorzata Kwiecień,
  prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska – ekspert zewnętrzny.

  Skład Komisji mgr inż. Szymon Milewski
  prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel – Przewodnicząca Komisji,
  dr hab. Kornel Kasperek
  prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska – ekspert zewnętrzny.

  Skład Komisji mgr inż. Aleksandra Figura
  prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel – Przewodnicząca Komisji,
  dr hab. lek. wet. Mirosław Karpiński, prof. uczelni
  prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska – ekspert zewnętrzny.

  Skład Komisji mgr inż. Paulina Zeliszewska-Duk
  prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel – Przewodnicząca Komisji,
  dr hab. Katarzyna Tajchman, prof. uczelni,
  prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska – ekspert zewnętrzny.

  DYCSYPLINA TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
  decyzją Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia z dnia 21.03.2024 r., zostały powołane Komisje Ewaluacyjne, które przeprowadzą ocenę śródokresową realizacji Indywidualnych Planów Badawczych (IPB) doktorantów II roku kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dyscyplinie Technologia Żywności i Żywienia.
  Skład Komisji mgr inż. Jan Sadurski
  prof. dr hab. Joanna Stadnik – Przewodnicząca Komisji,
  prof. dr hab. Urszula Gawlik,
  prof. dr hab. Małgorzata Dżugan – ekspert zewnętrzny.

  Skład Komisji mgr inż. Maciej Bartoń
  prof. dr hab. Joanna Stadnik – Przewodnicząca Komisji,
  dr hab. Aneta Brodziak, prof. uczelni
  prof. dr hab. Małgorzata Dżugan – ekspert zewnętrzny.

  DYSCYPLINA INŻYNIERA MECHANICZNA
  decyzją Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Dyscypliny Inżynieria mechaniczna z dnia 05.04.2024 r., została powołana Komisja Ewaluacyjna, która przeprowadzi ocenę śródokresową realizacji Indywidualnego Planu Badawczego (IPB) doktorantki II roku kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dyscyplinie Inżynieria mechaniczna.
  Skład Komisji mgr inż. Anna Krajewska
  prof. dr hab. Renata Różyło – Przewodnicząca Komisji,
  prof. dr hab. Sławomir Kocira,
  dr hab. Joanna Piepiórka-Stepuk, prof. PK – ekspert zewnętrzny.

  DYSCYPLINA NAUKI BIOLOGICZNE
  decyzją Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Dyscypliny Nauki biologiczne z dnia 06.05.2024 r., została powołana Komisja Ewaluacyjna, która przeprowadzi ocenę śródokresową realizacji Indywidualnego Planu Badawczego (IPB) doktoranta II roku kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dyscyplinie nauki biologiczne.
  Skład Komisji mgr inż. Michał Arciszewski
  dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak, prof. uczelni – Przewodnicząca Komisji,
  dr hab. Robert Stryjecki, prof. uczelni,
  prof. dr hab. Mariusz Gagoś  – ekspert zewnętrzny.

  DYSCYPLINA WETERYNARIA

 • Wykaz dokumentów do oceny śródokresowej

  1. Dokumenty w posiadaniu Szkoły Doktorskiej

  • IPB doktoranta w formie wydruku oraz drogą elektroniczną
  • sprawozdanie roczne doktoranta po I roku kształcenia (załącznik 1 do programu kształcenia, ocena działalności doktoranta – opinia promotora, roczne sprawozdanie doktoranta z wykonania praktyk zawodowych)
  • wnioski doktoranta o dofinansowanie IPB (I i II rok kształcenia)/decyzje o finansowaniu badań/raport doktoranta (kierownika projektu) z wydatkowania przyznanych środków na realizację badań

  2. Dokumenty, które doktorant dostarczy do Biura Szkoły Doktorskiej w wyznaczonym terminie w formie wydruku oraz drogą elektroniczną (patrz: terminy przeprowadzenia oceny śródokresowej)

  a)  sprawozdanie roczne doktoranta po II roku kształcenia uwzględniające:

  • roczne sprawozdanie doktoranta – Załącznik 1 do programu kształcenia 
  • sprawozdanie doktoranta z realizacji IPB – Załącznik 1a 
  • ocena działalności doktoranta – opinia promotora 
  • skróconą wersję wniosku o finansowanie badań złożonego do NCN numer ID, data złożenia (opinia recenzentów)

  b)  sprawozdanie śródokresowe doktoranta z realizacji indywidualnego planu badawczego (IPB) 

  c) certyfikaty/ zaświadczenia o ukończonych szkoleniach/ kursach

  ww. sprawozdania/ dokumenty należy przesłać dodatkowo na adres mailowy szkoły doktorskiej

 • Archiwum 2021 - Terminy przeprowadzenia oceny śródokresowej

   

  Czynność Data
  Powołanie przez dyrektora Szkoły Doktorskiej komisji ds. oceny śródokresowej do 30.03.2021
  Dostarczenie przez doktorantów Szkoły Doktorskiej sprawozdań z realizacji indywidulnego planu badawczego do oceny śródokresowej (w wersji papierowej i elektronicznej) do 30.06.2021
  Przekazanie do przewodniczących poszczególnych komisji ds. oceny śródokresowej zestawu dokumentów dotyczących oceny śródokresowej ocenianych doktorantów (w wersji elektronicznej) do oceny formalnej do 2.07.2021
  Przewodniczący komisji może prosić doktoranta o uzupełnienia/korekty do 9.07.2021
  Przeprowadzenie oceny śródokresowej (spotkanie komisji, prezentacja doktoranta, rozmowa z doktorantem i promotorem). 12-16.07.2021
  Przewodniczący komisji przekazują protokoły oceny dyrektorowi Szkoły Doktorskiej do 30.07.2021
  Udostępnienie wyników oceny śródokresowej do 30.09.2021
 • Archiwum 2022 - Terminy przeprowadzenia oceny śródokresowej

  Czynność Data
  Powołanie przez dyrektora Szkoły Doktorskiej komisji ds. oceny śródokresowej do 30.03.2022
  Dostarczenie przez doktorantów Szkoły Doktorskiej sprawozdań z realizacji indywidulnego planu badawczego do oceny śródokresowej (w wersji papierowej i elektronicznej) do 08.07.2022
  Przekazanie do przewodniczących poszczególnych komisji ds. oceny śródokresowej zestawu dokumentów dotyczących oceny śródokresowej ocenianych doktorantów (w wersji elektronicznej) do oceny formalnej do 15.09.2022
  Przewodniczący komisji może prosić doktoranta o uzupełnienia/korekty do 19.09.2022
  Przeprowadzenie oceny śródokresowej w trybie stacjonarnym w UP w Lublinie (spotkanie komisji, prezentacja doktoranta, rozmowa z doktorantem i promotorem) 20-23.09.2022
  Przewodniczący komisji przekazują protokoły oceny dyrektorowi Szkoły Doktorskie do 27.09.2022
  Udostępnienie wyników oceny śródokresowej do 30.09.2022
 • Archiwum 2023 - Terminy przeprowadzenia oceny śródokresowej

  Czynność Data
  Powołanie przez dyrektora Szkoły Doktorskiej komisji ds. oceny śródokresowej do 30.04.2023
  Dostarczenie przez doktorantów Szkoły Doktorskiej sprawozdań z realizacji indywidulnego planu badawczego do oceny śródokresowej (w wersji papierowej i elektronicznej) do 01.09.2023
  Przekazanie do przewodniczących poszczególnych komisji ds. oceny śródokresowej zestawu dokumentów dotyczących oceny śródokresowej ocenianych doktorantów (w wersji elektronicznej) do oceny formalnej do 15.09.2023
  Przewodniczący komisji może prosić doktoranta o uzupełnienia/korekty do 19.09.2023
  Przeprowadzenie oceny śródokresowej w trybie stacjonarnym w UP w Lublinie (spotkanie komisji, prezentacja doktoranta, rozmowa z doktorantem i promotorem) 26-28.09.2023
  Przewodniczący komisji przekazują protokoły oceny dyrektorowi Szkoły Doktorskiej 28.09.2023
  Udostępnienie wyników oceny śródokresowej 29.09.2023

  ***

  Lp. Dyscyplina Termin
  1. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

  26.09.2023 r. od godz. 8:00 (4 doktorantów)
  UP Lublin ul. Akademicka 15 (budynek AGROII) sala nr 3

  2. ROLNICTWO I OGRODNICTWO

  26.09.2023 r. od godziny 9:00  (4 doktorantów)
  UP Lublin ul. Akademicka 15 (budynek AGROII) sala nr 4

  3. NAUKI BIOLOGICZNE

  27.09.2023 r. od godz. 8:00 (3 doktorantów)
  UP Lublin ul. Akademicka 15 (budynek AGROII) sala nr 3

  4. WETERYNARIA

  27.09.2023 r. od godz. 9:00 (2 doktorantów)
  UP Lublin ul. Akademicka 15 (budynek AGROII) sala nr 4

  5. INŻYNIERA MECHANICZNA

  28.09.2023 r. od godziny 8:00  (2 doktorantów)
  UP Lublin ul. Akademicka 15 (budynek AGROII) sala konferencyjna (nr14)

  6. TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

  28.09.2023 r. od godziny 8:30  (6 doktorantów)
  UP LUP Lublin, ul. Skromna 8, sala Rady Wydziału (nr 15) Lublin, ul. Skromna 8, sala Rady Wydziału (nr 15)

  7. ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

  28.09.2023 r. od godziny 10:00  (3 doktorantów)
  UP Lublin ul. Akademicka 15 (budynek AGROII) sala konferencyjna (nr15)

  Szczegółowy terminarz oceny śródokresowej SD UP w Lublinie 2023:

  26.09.2023 dyscyplina Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

  26.09.2023 dyscyplina Rolnictwo i Ogrodnictwo

  27.09.2023 dyscyplina Nauki Biologiczne

  27.09.2023 dyscyplina Weterynaria

  28.09.2023 dyscyplina Inżynieria Mechaniczna

  28.09.2023 dyscyplina Technologia Żywności i Żywienia

  28.09.2023 dyscyplina Zootechnika i Rybactwo

 • Archiwum Komisja Ewaluacyjna 2020/2021

  Dyscyplina Rolnictwo i Ogrodnictwo

  1. dr hab. Marzena Brodowska, prof. uczelni – przewodnicząca komisji
  2. dr hab. Elżbieta Mielniczuk, prof. uczelni
  3. dr hab. Katarzyna Panasiewicz, prof. uczelni – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  Dyscyplina Weterynaria

  1. prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk– przewodniczący komisji
  2. dr hab. Jacek Madany, prof. uczelni
  3. dr hab. Wojciech Zygner, prof. uczelni – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Dyscyplina Zootechnika i Rybactwo

  1. prof. dr hab. Bożena Kiczorowska – przewodnicząca komisji
  2. prof. dr hab. Andrzej Junkuszew
  3. prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

  Dyscyplina Technologia Żywności i Żywienia

  1. dr hab. Michał Świeca, prof. uczelni – przewodniczący komisji
  2. dr hab. Karolina Wójciak, prof. uczelni
  3. dr hab. Ewa Jakubczyk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Archiwum Komisja Ewaluacyjna 2021/2022

  Dyscyplina Rolnictwo i Ogrodnictwo

  1. dr hab. Sylwia Okoń, prof. uczelni – Przewodnicząca Komisji,
  2. dr hab. Monika Skowrońska, prof. uczelni,
  3. prof. dr hab. inż. Barbara Symanowicz.

  Dyscyplina Zootechnika i Rybactwo

  1. prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel – Przewodnicząca Komisji,
  2. dr hab. Magdalena Krauze, prof. uczelni,
  3. prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska.

  Dyscyplina Technologia Żywności i Żywienia

  1. prof. dr hab. Michał Świeca – Przewodniczący Komisji,
  2. dr hab. Ewa Jakubczyk, prof. SGGW,
  3. prof. dr hab. Joanna Stadnik.

  Dyscyplina Inżynieria Mechaniczna

  1. prof. dr hab. Dariusz Dziki – Przewodniczący Komisji,
  2. prof. dr hab. inż. Rafał Nadulski,
  3. dr hab. inż. Joanna Piepiórka- Stepuk, prof. PK.

  Dyscyplina Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

  1. dr hab. inż. Michał Marzec, prof. uczelni – Przewodniczący Komisji,
  2. dr hab. inż. Artur Serafin,
  3. prof. dr hab. inż. arch. Piotr Herbut.
 • Archiwum Komisja Ewaluacyjna 2022/2023

  DYSCYPLINA ROLNICTWO I OGRODNICTWO
  Skład Komisji mgr inż. Weronika Kursa, mgr inż. Katarzyna Barczyk, mgr inż. Łukasz Rusek, mgr inż. Piotr Mazurkiewicz 
  dr hab. Ewa Król, prof. uczelni – Przewodnicząca Komisji,
  dr hab. Przemysław Tkaczyk,
  prof. dr hab. inż. Barbara Symanowicz – ekspert zewnętrzny.

  DYSCYPLINA ZOOTECHNIKA I RYBACTWO
  Skład Komisji mgr inż. Karolina Wengerska
  prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel – Przewodnicząca Komisji,
  dr hab. Krzysztof Olszewski, prof. uczelni,
  prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska – ekspert zewnętrzny.

  Skład Komisji mgr inż. Radosław Smagieł
  prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel – Przewodnicząca Komisji,
  dr hab. Magdalena Krauze, prof. uczelni,
  prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska – ekspert zewnętrzny.

  W związku z sytuacją losową (śmierć rodzica) dr hab. Magdaleny Krauze, prof. uczelni, Dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. Katarzyna Ognik w dniu 27.09.2023 r. powołała na  członka komisji ewaluacyjnej prof. dr. hab. Magdalenę Gryzińską.

  Aktualny skład Komisji mgr inż. Radosław Smagieł
  prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel – Przewodnicząca Komisji,
  prof. dr hab. Magdalena Gryzińska,
  prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska – ekspert zewnętrzny.

  Skład Komisji mgr inż. Julia Fabjanowska
  prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel – Przewodnicząca Komisji,
  prof. dr hab. Joanna Barłowska,
  prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska – ekspert zewnętrzny.

  DYCSYPLINA TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
  Skład Komisji mgr inż. Julian Szymański, mgr inż. Patrycja Skwarek, mgr inż. Paulina Łysakowska, mgr inż. Joanna Stasiak

  prof. dr hab. Michał Świeca – Przewodniczący Komisji,
  prof. dr hab. Joanna Stadnik,
  dr hab. Ewa Jakubczyk, prof. SGGW- ekspert zewnętrzny

  Skład Komisji mgr Dorota Gajowniczek-Ałasa
  prof. dr hab. Michał Świeca – Przewodniczący Komisji,
  prof. dr hab. Paweł Glibowski,
  dr hab. Ewa Jakubczyk, prof. SGGW- ekspert zewnętrzny

  Skład Komisji mgr inż. Robert Waraczewski
  prof. dr hab. Michał Świeca – Przewodniczący Komisji,
  prof. dr hab. inż. Dominik Szwajgier,
  dr hab. Ewa Jakubczyk, prof. SGGW- ekspert zewnętrzny

  DYSCYPLINA INŻYNIERA MECHANICZNA
  Skład Komisji mgr inż. Piotr Kamiński, mgr inż. Kostiantyn Vasiukov

  prof. dr hab. Dariusz Dziki – Przewodniczący Komisji,
  dr hab. Katarzyna Kozłowicz, prof. uczelni,
  dr hab. inż. Joanna Piepiórka-Stepuk, prof. PK – ekspert zewnętrzny.

  DYSCYPLINA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA
  Skład Komisji mgr inż. Jakub Soja

  dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni – Przewodnicząca Komisji,
  dr hab. Marta Bik-Małodzińska, prof. uczelni,
  dr hab. inż. Piotr Bugajski, prof. URK – ekspert zewnętrzny.

  Skład Komisji mgr inż. Wojciech Walczak, mgr inż. Julia Wójcik-Madej oraz mgr inż. Beata Zawadzka
  dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni – Przewodnicząca Komisji,
  dr hab. Sławomir Ligęza, prof. uczelni,
  dr hab. inż. Piotr Bugajski, prof. URK – ekspert zewnętrzny.

  DYSCYPLINA NAUKI BIOLOGICZNE
  Skład Komisji mgr inż. Maria Stasińska-Jakubas
  dr hab. Magdalena Pogorzelec, prof. uczelni – Przewodnicząca Komisji,
  dr hab. Marta Arczewska, prof. uczelni,
  prof. dr hab. Mariusz Gagoś – ekspert zewnętrzny.

  Skład Komisji mgr Maciej Bryś
  dr hab. Magdalena Pogorzelec, prof. uczelni – Przewodnicząca Komisji,
  dr hab. Danuta Kowalczyk-Pecka, prof. uczelni,
  prof. dr hab. Mariusz Gagoś – ekspert zewnętrzny.

  Skład Komisji mgr inż. Aleksandra Garbacz
  dr hab. Magdalena Pogorzelec, prof. uczelni – Przewodnicząca Komisji,
  dr hab. Małgorzata Adamczuk, prof. uczelni,
  prof. dr hab. Mariusz Gagoś – ekspert zewnętrzny.

  DYSCYPLINA WETERYNARIA
  Skład Komisji mgr inż. Agata Hahaj-Siembida

  dr hab. Marta Dec, prof. uczelni – Przewodnicząca Komisji,
  dr hab. Agnieszka Marek, prof. uczelni,
  prof. dr hab. Alina Wieliczko – ekspert zewnętrzny.

  Skład Komisji lek. wet. Artur Ciszewski
  dr hab. Marta Dec, prof. uczelni – Przewodnicząca Komisji,
  dr hab. Leszek Guz, prof. uczelni,
  prof. dr hab. Alina Wieliczko – ekspert zewnętrzny.

Zarządzenie Rektora nr 3/2023 z dnia 13.01.2023 w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w celach naukowych i szkoleniowych oraz uprawnień przysługujących doktorantom w związku z wyjazdami zagranicznymi
Zobacz
załącznik 1 - Wniosek o skierowanie za granicę
Zobacz
załącznik 2 - OŚWIADCZENIA I ZGODY OSOBY WYJEŻDŻAJĄCEJ
Zobacz
załącznik 3 - WNIOSEK O DOKONANIE PRZELEWU
Zobacz
załącznik 4 - OŚWIADCZENIE o okolicznościach i wydatkach w trakcie odbywania podróży /wyjazdu
Zobacz
załącznik 5 - SPRAWOZDANIE Z POBYTU ZA GRANICĄ
Zobacz
załącznik 6 - RACHUNEK KOSZTÓW WYJAZDU ZA GRANICĘ do wniosku
Zobacz

Erasmus+

Informujemy, że dokumenty dotyczące realizacji stażu/ wyjazdu/ delegowania etc. za granicę współfinansowane ze środków Programu ERASMUS+, należy złożyć w Biurze  Mobilności Akademickiej,

w nieprzekraczalny terminie 2 m-cy przed planowaną datą wyjazdu.


Do pobrania:

Uczelniana strona programu Erasmus+
Zobacz
TRANSCRIPT OF RECORDS - Doctoral School (.doc / 204 kB)
Zobacz
LEARNING AGREEMENT – Student/PhD Student Mobility for TRAINEESHIPS (.doc / 224 kB)
Zobacz
SMT (Student Mobility for Traineeship)_FORMA WYPŁATY STYPENDIUM (GRANTU)
Zobacz
Language certificate (.doc / 168 kB)
Zobacz
Wyjazd na praktykę SMT - formularz rejestracyjny (.doc / 266 kB)
Zobacz
Letter of intent (.doc / 26 kB)
Zobacz
Regulamin przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego
Zobacz
Zarządzenie nr 131 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Zobacz
Załącznik nr 1 do Regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem nr 131 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 26 listopada 2020 r. (.pdf)
Zobacz
Załącznik nr 1 do Regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem nr 131 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 26 listopada 2020 r. (.docx)
Zobacz
Komisje 2023-2024
Zobacz
Komisje 2022-2023
Zobacz
Komisje 2021-2022
Zobacz
Ślubowanie doktoranta
Zobacz
Dane personalne ZUS
Zobacz
Oświadczenie - stypendium doktoranckie
Zobacz
Wniosek o delegowanie na konferencję, szkolenie - krajowe/ międzynarodowe w Polsce
Zobacz
Wniosek o przyznanie przerwy wypoczynkowej
Zobacz
WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZŁOŻENIA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
Zobacz
WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO
Zobacz
KARTA OBIEGOWA
Zobacz
Ocena jakości kształcenia
Zobacz

Wytyczne do przygotowania rozprawy doktorskiej

 

Zgodnie z Art.  187. Ustawy z dnia  20  lipca 2022 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. (Dz.U.2021.478 t.j. z dnia 2021.03.1):
1. Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.
2. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne.
3. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.
Wytyczne rozprawy doktorskie: manuskrypt oraz cykl publikacji 14.10.2022
Zobacz