Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Kształcenie

PROGRAM KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
Zobacz
Indywidualny Plan Badawczy
Zobacz
Protokół z seminarium Komisji Oceniającej IPB
Zobacz
Roczne sprawozdanie Doktoranta Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie
Zobacz
Roczne sprawozdanie Doktoranta z wykonania praktyk zawodowych
Zobacz
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI IPB
Zobacz
Ocena Opiekuna Naukowego dotycząca działalności Doktoranta
Zobacz

Akty prawne:

Uchwała nr 103/2019-2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Zobacz
Uchwała nr 39/2020-2021 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zmian w programie kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Zobacz

Dokumenty archiwalne:

Wniosek o dofinansowanie IPB
Zobacz
Opinia Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej w sprawie dofinansowania zadania badawczego realizowanego w ramach IPB
Zobacz
Raport końcowy z wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację IPB
Zobacz
Rok I, semestr I  (semestr zimowy) [.pdf, 171kB]
Zobacz
Rok I, semestr II (semestr letni) [.pdf, 171kB]
Zobacz
Rok II, semestr III (semestr zimowy) [.pdf, 125kB]
Zobacz
Rok II, semestr IV (semestr letni) [.pdf, 170kB]
Zobacz
Rok III, semestr V (semestr zimowy) [.pdf, 121kB]
Zobacz
Rok III, semestr VI (semestr letni) [.pdf, 121kB]
Zobacz
 • Termin przeprowadzenia oceny śródokresowej - 2022

  Czynność Data
  Powołanie przez dyrektora Szkoły Doktorskiej komisji ds. oceny śródokresowej do 30.03.2022
  Dostarczenie przez doktorantów Szkoły Doktorskiej sprawozdań z realizacji indywidulnego planu badawczego do oceny śródokresowej (w wersji papierowej i elektronicznej) do 08.07.2022
  Przekazanie do przewodniczących poszczególnych komisji ds. oceny śródokresowej zestawu dokumentów dotyczących oceny śródokresowej ocenianych doktorantów (w wersji elektronicznej) do oceny formalnej do 15.09.2022
  Przewodniczący komisji może prosić doktoranta o uzupełnienia/korekty do 19.09.2022
  Przeprowadzenie oceny śródokresowej w trybie stacjonarnym w UP w Lublinie (spotkanie komisji, prezentacja doktoranta, rozmowa z doktorantem i promotorem) 20-23.09.2022
  Przewodniczący komisji przekazują protokoły oceny dyrektorowi Szkoły Doktorskie do 27.09.2022
  Udostępnienie wyników oceny śródokresowej do 30.09.2022
 • Komisja Ewaluacyjna 2021/2022

  Dyscyplina Rolnictwo i Ogrodnictwo

  1. dr hab. Sylwia Okoń, prof. uczelni – Przewodnicząca Komisji,
  2. dr hab. Monika Skowrońska, prof. uczelni,
  3. dr hab. inż. Barbara Symanowicz.

  Dyscyplina Zootechnika i Rybactwo

  1. dr hab. Hanna Bis-Wencel – Przewodnicząca Komisji,
  2. dr hab. Krzysztof Olszewski, prof. uczelni,
  3. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska.

  Dyscyplina Technologia Żywności i Żywienia

  1. dr hab. Michał Świeca, prof. uczelni – Przewodniczący Komisji,
  2. dr hab. Ewa Jakubczyk, prof. SGGW,
  3. dr hab. Joanna Stadnik.

  Dyscyplina Inżynieria Mechaniczna

  1. dr hab. Dariusz Dziki – Przewodniczący Komisji,
  2. dr hab. inż. Rafał Nadulski,
  3. dr hab. inż. Joanna Piepiórka- Stepuk, prof. PK.

  Dyscyplina Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

  1. dr hab. inż. Michał Marzec, prof. uczelni – Przewodniczący Komisji,
  2. dr hab. inż. Artur Serafin,
  3. dr hab. inż. arch. Piotr Herbut.
 • Wykaz dokumentów do oceny śródokresowej

  1. Dokumenty w posiadaniu Szkoły Doktorskiej

  • IPB doktoranta w formie wydruku oraz drogą elektroniczną
  • sprawozdanie roczne doktoranta po I roku kształcenia (załącznik 1 do programu kształcenia, ocena działalności doktoranta – opinia promotora, roczne sprawozdanie doktoranta z wykonania praktyk zawodowych)
  • wnioski doktoranta o dofinansowanie IPB (I i II rok kształcenia)/decyzje o finansowaniu badań/raport doktoranta (kierownika projektu) z wydatkowania przyznanych środków na realizację badań

  2. Dokumenty, które doktorant dostarczy do Biura Szkoły Doktorskiej w wyznaczonym terminie w formie wydruku oraz drogą elektroniczną (patrz: terminy przeprowadzenia oceny śródokresowej)

  a)  sprawozdanie roczne doktoranta po II roku kształcenia uwzględniające:

  • roczne sprawozdanie doktoranta – Załącznik 1 do programu kształcenia 
  • sprawozdanie doktoranta z realizacji IPB – Załącznik 1a 
  • ocena działalności doktoranta – opinia promotora 
  • skróconą wersję wniosku o finansowanie badań złożonego do NCN numer ID, data złożenia (opinia recenzentów)

  b)  sprawozdanie śródokresowe doktoranta z realizacji indywidualnego planu badawczego (IPB) 

  c) certyfikaty/ zaświadczenia o ukończonych szkoleniach/ kursach

  ww. sprawozdania/ dokumenty należy przesłać dodatkowo na adres mailowy szkoły doktorskiej szkola.doktorska@up.lublin.pl

 • Archiwum 2021 - Terminy przeprowadzenia oceny śródokresowej

   

  Czynność Data
  Powołanie przez dyrektora Szkoły Doktorskiej komisji ds. oceny śródokresowej do 30.03.2021
  Dostarczenie przez doktorantów Szkoły Doktorskiej sprawozdań z realizacji indywidulnego planu badawczego do oceny śródokresowej (w wersji papierowej i elektronicznej) do 30.06.2021
  Przekazanie do przewodniczących poszczególnych komisji ds. oceny śródokresowej zestawu dokumentów dotyczących oceny śródokresowej ocenianych doktorantów (w wersji elektronicznej) do oceny formalnej do 2.07.2021
  Przewodniczący komisji może prosić doktoranta o uzupełnienia/korekty do 9.07.2021
  Przeprowadzenie oceny śródokresowej (spotkanie komisji, prezentacja doktoranta, rozmowa z doktorantem i promotorem). 12-16.07.2021
  Przewodniczący komisji przekazują protokoły oceny dyrektorowi Szkoły Doktorskiej do 30.07.2021
  Udostępnienie wyników oceny śródokresowej do 30.09.2021
 • Archiwum Komisja Ewaluacyjna 2020/2021

  Dyscyplina Rolnictwo i Ogrodnictwo

  1. dr hab. Marzena Brodowska, prof. uczelni – przewodnicząca komisji
  2. dr hab. Elżbieta Mielniczuk, prof. uczelni
  3. dr hab. Katarzyna Panasiewicz, prof. uczelni – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  Dyscyplina Weterynaria

  1. prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk– przewodniczący komisji
  2. dr hab. Jacek Madany, prof. uczelni
  3. dr hab. Wojciech Zygner, prof. uczelni – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Dyscyplina Zootechnika i Rybactwo

  1. prof. dr hab. Bożena Kiczorowska – przewodnicząca komisji
  2. prof. dr hab. Andrzej Junkuszew
  3. prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

  Dyscyplina Technologia Żywności i Żywienia

  1. dr hab. Michał Świeca, prof. uczelni – przewodniczący komisji
  2. dr hab. Karolina Wójciak, prof. uczelni
  3. dr hab. Ewa Jakubczyk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Zarządzenie nr 126/2020-2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w celach naukowych i szkoleniowych oraz uprawnień przysługujących doktorantom w związku z wyjazdami zagranicznymi
Zobacz
załącznik 1
Zobacz
załącznik 2
Zobacz
załącznik 3
Zobacz
załącznik 4
Zobacz
załącznik 5
Zobacz
załącznik 6
Zobacz

Erasmus+

Do pobrania:

TRANSCRIPT OF RECORDS - Doctoral School (.doc / 204 kB)
Zobacz
LEARNING AGREEMENT – Student/PhD Student Mobility for TRAINEESHIPS (.doc / 224 kB)
Zobacz
SMT (Student Mobility for Traineeship)_FORMA WYPŁATY STYPENDIUM (GRANTU)
Zobacz
Language certificate (.doc / 168 kB)
Zobacz
Wyjazd na praktykę SMT - formularz rejestracyjny (.doc / 266 kB)
Zobacz
Letter of intent (.doc / 26 kB)
Zobacz
Uczelniana strona programu Erasmus+
Zobacz
Regulamin przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego
Zobacz
Zarządzenie nr 131 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Zobacz
Załącznik nr 1 do Regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem nr 131 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 26 listopada 2020 r.
Zobacz
Komisje 2021-2022
Zobacz
Ślubowanie doktoranta
Zobacz
Dane personalne ZUS
Zobacz
Oświadczenie - stypendium doktoranckie
Zobacz
Wniosek o delegowanie na konferencję, szkolenie
Zobacz
Wniosek o przyznanie przerwy wypoczynkowej
Zobacz
Ocena jakości kształcenia
Zobacz