Szkoła Doktorska

Struktura organizacyjna

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

Prof. dr hab. Katarzyna Ognik
tel. 81 445 66 80
e-mail:

Barbara Swoińska-Świerkosz

Zastępca Dyrektor Szkoły Doktorskiej

dr hab. Barbara Sowińska-Świerkosz, prof. uczelni
tel. 81 445 67 79
e-mail:

 

Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej
od roku akademickiego 2023/2024

Przewodniczący Rady Naukowej:

Dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. Katarzyna Ognik

Członkowie reprezentujący Rady Dyscyplin:

Dyscyplina Rolnictwo i Ogrodnictwo:

dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni
prof. dr hab. Leszek Rachoń

Dyscyplina Weterynaria:

prof. dr hab. Aneta Nowakiewicz
prof. dr hab. Jose Luis Valverde Piedra

Dyscyplina Zootechnika i Rybactwo:

prof. dr hab. Brygida Ślaska
prof. dr hab. Iwona Janczarek

Dyscyplina Technologia Żywności i Żywienia:

prof. dr hab. Waldemar Gustaw
prof. dr hab. Urszula Gawlik

Dyscyplina Inżynieria Mechaniczna:

prof. dr hab. Dariusz Andrejko
prof. dr hab. Paweł Sobczak

Dyscyplina Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka:

prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni

Dyscyplina Nauki Biologiczne:

dr hab. Arkadiusz Matwijczuk, prof. uczelni
prof. dr hab. Tomasz Mieczan

Sekretarz:
dr inż. Małgorzata Wysocka

Z głosem doradczym:
Zastępca Dyrektor Szkoły Doktorskiej dr hab. Barbara Sowińska-Świerkosz, prof. uczelni
Przedstawiciel Samorządu Doktorantów 

 • Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej 2019/2020- 2022/2023

  Przewodniczący Rady Naukowej:

  Dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. Katarzyna Ognik

  Członkowie reprezentujący Rady Dyscyplin:

  Dyscyplina Rolnictwo i Ogrodnictwo:

  dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni
  prof. dr hab. Leszek Rachoń

  Dyscyplina Weterynaria:

  prof. dr hab. Marta Kankofer
  dr hab. Marta Wójcik, prof. uczelni

  Dyscyplina Zootechnika i Rybactwo:

  prof. dr hab. Brygida Ślaska
  prof. dr hab. Iwona Janczarek

  Dyscyplina Technologia Żywności i Żywienia:

  prof. dr hab. Waldemar Gustaw
  prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki

  Dyscyplina Inżynieria Mechaniczna:

  prof. dr hab. Dariusz Andrejko
  prof. dr hab. Paweł Sobczak

  Dyscyplina Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka:

  prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
  dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni

  Dyscyplina Nauki Biologiczne:

  dr hab. Arkadiusz Matwijczuk, prof. uczelni
  prof. dr hab. Tomasz Mieczan

  Sekretarz:
  dr inż. Małgorzata Wysocka

  Z głosem doradczym:
  p.o. zastępcy Dyrektor Szkoły Doktorskiej dr hab. Barbara Sowińska-Świerkosz, prof. uczelni
  Przewodnicząca Samorządu Doktorantów mgr inż. Karolina Różaniecka