Szkoła Doktorska

Struktura organizacyjna

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

Prof. dr hab. Katarzyna Ognik
tel. 81 445 66 80
e-mail:

Barbara Swoińska-Świerkosz

p.o. zastępcy Dyrektor Szkoły Doktorskiej

dr hab. Barbara Sowińska-Świerkosz, prof. uczelni
tel. 81 445 67 79
e-mail:

 

 

Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej

Przewodniczący Rady Naukowej:

Dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. Katarzyna Ognik

Członkowie reprezentujący Rady Dyscyplin:

Dyscyplina Rolnictwo i Ogrodnictwo:

dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni
prof. dr hab. Leszek Rachoń

Dyscyplina Weterynaria:

prof. dr hab. Marta Kankofer
dr hab. Marta Wójcik, prof. uczelni

Dyscyplina Zootechnika i Rybactwo:

prof. dr hab. Brygida Ślaska
prof. dr hab. Iwona Janczarek

Dyscyplina Technologia Żywności i Żywienia:

prof. dr hab. Waldemar Gustaw
prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki

Dyscyplina Inżynieria Mechaniczna:

prof. dr hab. Dariusz Andrejko
prof. dr hab. Paweł Sobczak

Dyscyplina Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka:

prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni

Dyscyplina Nauki Biologiczne:

dr hab. Arkadiusz Matwijczuk, prof. uczelni
prof. dr hab. Tomasz Mieczan

Sekretarz:
dr inż. Małgorzata Wysocka

Z głosem doradczym:
p.o. zastępcy Dyrektor Szkoły Doktorskiej dr hab. Barbara Sowińska-Świerkosz, prof. uczelni
Przewodnicząca Samorządu Doktorantów mgr inż. Karolina Różaniecka