Szkoła Doktorska

Struktura organizacyjna

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

Prof. dr hab. Katarzyna Ognik
tel. 81 445 66 80
e-mail: szkola.doktorska@up.lublin.pl

 

Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej

Przewodniczący Rady Naukowej:

Dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. Katarzyna Ognik

Członkowie reprezentujący Rady Dyscyplin:

Dyscyplina Rolnictwo i Ogrodnictwo:

– dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni
– dr hab. Leszek Rachoń, prof. uczelni
– dr hab. Danuta Sugier, prof. uczelni (w zastępstwie za dr hab. Leszka Rachonia, prof. uczelni)

Dyscyplina Weterynaria:

– prof. dr hab. Marta Kankofer
– dr hab. Marta Wójcik, prof. uczelni

Dyscyplina Zootechnika i Rybactwo:

– prof. dr hab. Brygida Ślaska
– prof. dr hab. Iwona Janczarek

Dyscyplina Technologia Żywności i Żywienia:

– prof. dr hab. Waldemar Gustaw
– prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki

Dyscyplina Inżynieria Mechaniczna:

– prof. dr hab. Dariusz Andrejko
– prof. dr hab. Paweł Sobczak

Dyscyplina Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka:

– prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
– dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni

Dyscyplina Nauki Biologiczne:

– dr hab. Arkadiusz Matwijczuk, prof. uczelni
– prof. dr hab. Tomasz Mieczan

Z głosem doradczym:
– p.o. zastępcy Dyrektor Szkoły Doktorskiej dr hab. Barbara Sowińska-Świerkosz, prof. uczelni
– Przewodnicząca Samorządu Doktorantów mgr inż. Karolina Różaniecka

Sekretarz:
dr. inż. Małgorzata Wysocka