Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Komisje 2023-2024

 • Komisja oceniająca dorobek doktorantów ubiegających się o zwiększone stypendium doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

  Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej zgodnie z zarządzeniem nr 131 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 26 listopada 2020 r. w dniu 13 listopada 2023 r. powołała Komisję oceniającą dorobek doktorantów ubiegających się o zwiększone stypendium doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

   Skład Komisji:

   1. Prof. dr hab. Katarzyna Ognik – przewodnicząca (dyscyplina zootechnika i rybactwo)
   2. dr hab. Marta Wójcik, prof. uczelni (dyscyplina weterynaria)
   3. dr Maciej Nastaj (dyscyplina technologia żywności i żywienia)
   4. mgr Patrycja Gazda – doktorantka (dyscyplina technologia żywności i żywienia)
   5. mgr Małgorzata Szwed – doktorantka (dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo)
 • Komisja opiniujaca wniosek mgr inż. Kamili Janickiej o zmianę Indywidualnego Planu Badawczego (IV rok kształcenia, dyscyplina zootechnika i rybactwo)

  Skład Komisji:

  1. Prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel – przewodnicząca komisji
  2. Prof. dr hab. Brygida Ślaska – Przewodnicząca Rady Dyscypliny zootechnika i rybactwo
  3. dr hab. Magdalena Krauze, prof. uczelni
  4. Prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska – ekspert zewnętrzny
 • Komisja Oceniająca Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie ROLNICTWO I OGRODNICTWO

  Rada Dyscypliny ROLNICTWO I OGRODNICTWO na posiedzeniu w dniu 29.11.2023 r. powołała Komisję Oceniającą Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie ROLNICTWO I OGRODNICTWO, doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

   Skład Komisji:

  1. dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni
  2. prof. dr hab. Leszek Rachoń
  3. prof. dr hab. Aleksandra Badora
  4. prof. dr hab. Hanna Klikocka
  5. dr hab. Piotr Kraska, prof. uczelni