Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Komisje 2023-2024

 • Komisja oceniająca dorobek doktorantów ubiegających się o zwiększone stypendium doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

  Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej zgodnie z zarządzeniem nr 131 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 26 listopada 2020 r. w dniu 13 listopada 2023 r. powołała Komisję oceniającą dorobek doktorantów ubiegających się o zwiększone stypendium doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

   Skład Komisji:

   1. Prof. dr hab. Katarzyna Ognik – przewodnicząca (dyscyplina zootechnika i rybactwo)
   2. dr hab. Marta Wójcik, prof. uczelni (dyscyplina weterynaria)
   3. dr Maciej Nastaj (dyscyplina technologia żywności i żywienia)
   4. mgr Patrycja Gazda – doktorantka (dyscyplina technologia żywności i żywienia)
   5. mgr Małgorzata Szwed – doktorantka (dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo)
 • Komisja opiniujaca wniosek mgr inż. Kamili Janickiej o zmianę Indywidualnego Planu Badawczego (IV rok kształcenia, dyscyplina zootechnika i rybactwo)

  Skład Komisji:

  1. Prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel – przewodnicząca komisji
  2. Prof. dr hab. Brygida Ślaska – Przewodnicząca Rady Dyscypliny zootechnika i rybactwo
  3. dr hab. Magdalena Krauze, prof. uczelni
  4. Prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska – ekspert zewnętrzny
 • Komisja Oceniająca Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie ROLNICTWO I OGRODNICTWO

  Rada Dyscypliny ROLNICTWO I OGRODNICTWO na posiedzeniu w dniu 29.11.2023 r. powołała Komisję Oceniającą Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie ROLNICTWO I OGRODNICTWO, doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

   Skład Komisji:

  1. dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni
  2. prof. dr hab. Leszek Rachoń
  3. prof. dr hab. Aleksandra Badora
  4. prof. dr hab. Hanna Klikocka
  5. dr hab. Piotr Kraska, prof. uczelni
 • Komisja Oceniająca Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie NAUKI BIOLOGICZNE

  Rada Dyscypliny NAUKI BIOLOGICZNE na posiedzeniu w dniu 08.12.2023 r. powołała Komisję Oceniającą Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie NAUKI BIOLOGICZNE, doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

   Skład Komisji:

  1. dr hab. Magdalena Pogorzelec, prof. uczelni
  2. prof. dr hab. Tomasz Mieczan
  3. prof. dr hab. Aneta Strachecka
  4. dr hab. Danuta Kowalczyk-Pecka, prof. uczelni
  5. dr hab. Izabela Świetlicka 
 • Komisja Oceniająca Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

  Rada Dyscypliny INŻYNIERIA ŚRODKOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA na posiedzeniu w dniu 08.12.2023 r. powołała Komisję Oceniającą Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie INŻYNIERIA ŚRODKOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA, doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

   Skład Komisji:

  1. prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
  2. dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni 
  3. dr hab. Artur Kraszkiewicz, prof. uczelni 
  4. dr hab. Artur Serafin, prof. uczelni
  5. dr hab. Tomasz Słowik, prof. uczelni
 • Komisja Oceniająca Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie WETERYNARIA

  Rada Dyscypliny WETERYNARIA na posiedzeniu w dniu 30.11.2023 r. powołała Komisję Oceniającą Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie WETERYNARIA doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

   Skład Komisji:

  1. prof. dr hab. Aneta Nowakiewicz
  2. prof. dr hab. Jose Luis Valverde Piedra 
  3. dr hab. Roman Dąbrowski, prof. uczelni
  4. dr hab. Marta Wójcik, prof. uczelni
  5. dr hab. Wojciech Łopuszyński, prof. uczelni
 • Komisja Oceniająca Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

  Rada Dyscypliny TECHNOLOGIA ŻYWNOSCI I ŻYWIENIA na posiedzeniu w dniu 08.12.2023 r. powołała Komisję Oceniającą Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie TECHNOLOGIA ŻYWNOSCI I ŻYWIENIA, doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

   Skład Komisji:

  1. prof. dr hab. Waldemar Gustaw
  2. prof. dr hab. Urszula Gawlik
  3. prof. dr hab. Radosław Kowalski
  4. dr hab. Małgorzata Karwowska, prof. uczelni
  5. prof. dr hab. Dominik Szwajgier
 • Komisja Oceniająca Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie INŻYNIERIA MECHANICZNA

  Rada Dyscypliny INŻYNIERIA MECHANICZNA na posiedzeniu w dniu 15.12.2023 r. powołała Komisję Oceniającą Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie INŻYNIERIA MECHANICZNA, doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

   Skład Komisji:

  1. prof. dr hab. Dariusz Andrejko
  2. prof. dr hab. Paweł Sobczak
  3. prof. dr hab. Dariusz Dziki
  4. prof. dr hab. Sławomir Kocira
  5. dr hab. Grzegorz Zając, prof. uczelni
 • Komisja Oceniająca Indywidualny Plan Badawczy w interdyscyplinarnej rozprawie doktorskiej: dyscyplina wiodąca INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA, druga dyscyplina INŻYNIERIA MECHANICZNA

  Rada Dyscypliny INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA, na posiedzeniu w dniu  08.12.2023 r. powołała 3 członków Komisji Oceniającej Interdyscyplinarny Indywidualny Plan Badawczy w dyscyplinie wiodącej INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA, druga dyscyplina INŻYNIERIA MECHANICZNA, doktoranta mgra inż. Jakuba Soi przyjętego do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2021/2022.

  Rada Dyscypliny INŻYNIERIA MECHANICZNA, na posiedzeniu w dniu  15.12.2023 r. powołała 3 członków Komisji Oceniającej Interdyscyplinarny Indywidualny Plan Badawczy w dyscyplinie wiodącej INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA, druga dyscyplina INŻYNIERIA MECHANICZNA, doktoranta mgra inż. Jakuba Soi przyjętego do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2021/2022.

   Skład Komisji:

  1. Prof. dr hab. Katarzyna Ognik – Dyrektor Szkoły Doktorskiej – przewodnicząca komisji
  2. Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski – dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
  3. dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni – dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
  4. dr hab. Artur Kraszkiewicz, prof. uczelni – dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
  5. Prof. dr hab. Dariusz Andrejko – dyscyplina inżynieria mechaniczna
  6. Prof. dr hab. Paweł Sobczak – dyscyplina inżynieria mechaniczna
  7. dr hab. Agnieszka Starek-Wójcicka, prof. uczelni – dyscyplina inżynieria mechaniczna
 • Komisja Oceniająca Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

  Rada Dyscypliny ZOOTECHNIKA I RYBACTWO, na posiedzeniu w dniu 14.12.2023 r. powołała Komisję Oceniającą Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie ZOOTECHNIKA I RYBACTWO, doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

   Skład Komisji:

  1. Prof. dr hab. Bożena Kiczorowska
  2. Prof. dr hab. Iwona Janczarek
  3. Prof. dr hab. Marek Babicz
  4. Prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
  5. Prof. dr hab. Magdalena Gryzińska
 • Komisja oceniająca wnioski doktorantów ubiegających się o dofinansowanie Indywidualnego Planu Badawczego

  Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej w dniu 13.03.2024 r., zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr 65/2019-2020 (z późn. zm.) § 30 oraz § 31 w sprawie Indywidualnych Planów Badawczych, powołała Komisję oceniającą wnioski doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ubiegających się o dofinansowanie Indywidualnego Planu Badawczego w roku akademickim 2023/2024.

  Skład Komisji oceniającej wnioski doktorantów ubiegających się o dofinansowanie IPB:

   1. dr hab. Sławomir Ligęza, prof. uczelni – przewodniczący (dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo)
   2. dr hab. Andrzej Bochniak, prof. uczelni (dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka)
   3. dr. hab. Dagmara Stępień-Pyśniak, prof. uczelni (dyscyplina weterynaria)
   4. dr hab. Jacek Rechulicz, prof. uczelni (dyscyplina nauki biologiczne)
   5. dr hab. Grzegorz Zając, prof. uczelni (dyscyplina inżynieria mechaniczna)
   6. dr hab. Anna Stępniowska (dyscyplina zootechnika i rybactwo)
   7. dr hab. Maciej Nastaj (dyscyplina technologia żywności i żywienia)
   8. Do oceny wniosku o dofinansowanie zadań badawczych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, w przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej mgr K. Sokal ze względów formalnych (drugi promotor – dr hab. Grzegorz Zając, prof. uczelni) został powołany Prof. dr hab. Sławomir Kocira
 • Komisja Oceniająca Indywidualny Plan Badawczy w interdyscyplinarnej rozprawie doktorskiej: dyscyplina wiodąca INŻYNIERIA MECHANICZNA, druga dyscyplina ROLNICTWO I OGRODNICTWO

  Rada Dyscypliny INŻYNIERIA MECHANICZNA, na posiedzeniu w dniu……..  powołała 3 członków Komisji Oceniającej Interdyscyplinarny Indywidualny Plan Badawczy w dyscyplinie wiodącej INŻYNIERIA MECHANICZNA, druga dyscyplina ROLNICTWO I OGRODNICTWO, doktorantki mgr inż. Małgorzaty Szwed przyjętej do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

  Rada Dyscypliny ROLNICTWO I OGRODNICTWO, na posiedzeniu w dniu  22.04.2024 r. powołała 3 członków Komisji Oceniającej Interdyscyplinarny Indywidualny Plan Badawczy w dyscyplinie wiodącej INŻYNIERIA MECHANICZNA, druga dyscyplina ROLNICTWO I OGRODNICTWO, doktorantki mgr inż. Małgorzaty Szwed przyjętej do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

   Skład Komisji:

  1. Prof. dr hab. Katarzyna Ognik – Dyrektor Szkoły Doktorskiej – przewodnicząca komisji
  2. dr hab. Katarzyna Golan – dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo
  3. prof. dr hab. Leszek Rachoń – dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo
  4. dr hab. Krzysztof Różyło, prof. uczelni – dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo
  5.  – dyscyplina inżynieria mechaniczna
  6. – dyscyplina inżynieria mechaniczna
  7.  – dyscyplina inżynieria mechaniczna
 • Komisja Oceniająca Indywidualny Plan Badawczy w interdyscyplinarnej rozprawie doktorskiej: dyscyplina wiodąca NAUKI BIOLOGICZNE, druga dyscyplina ROLNICTWO I OGRODNICTWO

  Rada Dyscypliny NAUKI BIOLOGICZNE na posiedzeniu w dniu 06.05.2024 r. powołała 3 członków Komisji Oceniającej Interdyscyplinarny Indywidualny Plan Badawczy w dyscyplinie wiodącej NAUKI BIOLOGICZNE, druga dyscyplina ROLNICTWO I OGRODNICTWO, doktorantki mgr Klaudii Rząd przyjętej do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

  Rada Dyscypliny ROLNICTWO I OGRODNICTWO, na posiedzeniu w dniu  22.04.2024 r. powołała 3 członków Komisji Oceniającej Interdyscyplinarny Indywidualny Plan Badawczy w drugiej dyscyplinie ROLNICTWO I OGRODNICTWO (dyscyplina wiodąca NAUKI BIOLOGICZNE), doktorantki mgr Klaudii Rząd przyjętej do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

   Skład Komisji:

  1. Prof. dr hab. Katarzyna Ognik – Dyrektor Szkoły Doktorskiej – przewodnicząca komisji
  2. dr hab. Katarzyna Golan – dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo
  3. prof. dr hab. Leszek Rachoń – dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo
  4. dr hab. Beata Zimowska, prof. uczelni – dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo
  5. prof. dr hab. Tomasz Mieczan – dyscyplina nauki biologiczne
  6. prof. dr hab. Bożena Gładyszewska – dyscyplina nauki biologiczne
  7.  dr hab. Danuta Kowalczyk-Pecka, prof. uczelni – dyscyplina nauki biologiczne
 • Komisja Oceniająca Indywidualny Plan Badawczy w interdyscyplinarnej rozprawie doktorskiej: dyscyplina wiodąca INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKĄ, druga dyscyplina INŻYNIERIA MECHANICZNA

  Rada Dyscypliny INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA na posiedzeniu w dniu 05 kwietnia 2024 r. powołała 3 członków Komisji Oceniającej Interdyscyplinarny Indywidualny Plan Badawczy w dyscyplinie wiodącej INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA, druga dyscyplina INŻYNIERIA MECHANICZNA doktorantki mgr Karoliny Sokal przyjętej do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

  Rada Dyscypliny INŻYNIERIA MECHANICZNA, na posiedzeniu w dniu 05 kwietnia 2024 r. powołała 3 członków Komisji Oceniającej Interdyscyplinarny Indywidualny Plan Badawczy w dyscyplinie wiodącej INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA, druga dyscyplina INŻYNIERIA MECHANICZNA doktorantki mgr Karoliny Sokal przyjętej do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

   Skład Komisji:

  1. Prof. dr hab. Katarzyna Ognik – Dyrektor Szkoły Doktorskiej – przewodnicząca komisji
  2. Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski – dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
  3. dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni – dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
  4. dr hab. Joanna Szyszlak-Bargłowicz , prof. uczelni – dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
  5.  Prof. dr hab. Dariusz Andrejko– dyscyplina inżynieria mechaniczna
  6. Prof. dr hab. Paweł Sobczak– dyscyplina inżynieria mechaniczna
  7. Prof. dr hab. Dariusz Dziki – dyscyplina inżynieria mechaniczna
 • Komisja oceniająca wnioski o finansowanie mobilności zagranicznych doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej UPL w ramach strategii rozwoju UPL na potrzeby przygotowania do udziału w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

  Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Bartosz Sołowiej, na wniosek Dyrektora Szkoły Doktorskiej UPL, prof. dr hab. Katarzyny Ognik, w dniu 12.07.2024 r. powołał Komisję oceniającą wnioski o finansowanie mobilności zagranicznych doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej UPL w ramach strategii rozwoju UPL na potrzeby przygotowania do udziału w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – nabór I.

  Skład Komisji:

  1. prof. dr hab. Katarzyna Ognik – Przewodnicząca Komisji, Dyrektor SD UPL
  2.  prof. dr hab. Magdalena Krauze – ekspert z dyscypliny zootechnika i rybactwo
  3. prof. dr hab. Aneta Nowakiewicz – ekspert z dyscypliny weterynaria
  4. dr hab. Sławomir Ligęza, prof. uczelni – ekspert z dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo
  5. prof. dr hab. Urszula Pankiewicz – ekspert z dyscypliny technologia żywności i żywienia
  6. dr hab. inż. Agnieszka Starek-Wójcicka, prof. uczelni – ekspert z dyscypliny inżynieria mechaniczna
  7. dr hab. Barbara Sowińska-Świerkosz, prof. uczelni– ekspert z dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
  8. prof. dr hab. Aneta Strachecka – ekspert z dyscypliny nauki biologiczne