Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Komisje 2022-2023

 • Komisja oceniająca dorobek doktorantów ubiegających się o zwiększone stypendium doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

  Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej zgodnie z zarządzeniem nr 131 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 26 listopada 2020 r. w dniu 18. października 2022 r. powołała Komisję oceniającą dorobek doktorantów ubiegających się o zwiększone stypendium doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

   Skład Komisji:

   1. Prof. dr hab. Katarzyna Ognik – przewodnicząca (dyscyplina zootechnika i rybactwo)
   2. dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni (dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka)
   3. dr hab. Agnieszka Najda, prof. uczelni (dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo)
   4. mgr Michał Kwietniewski – doktorant (dyscyplina inżynieria mechaniczna)
   5. mgr Michał Arciszewski – doktorant (dyscyplina nauki biologiczne)
 • Komisja Oceniająca Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie ROLNICTWO I OGRODNICTWO

  Rada Dyscypliny ROLNICTWO I OGRODNICTWO na posiedzeniu w dniu 07.12.2022 r. powołała Komisję Oceniającą Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie ROLNICTWO I OGRODNICTWO, doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

   Skład Komisji:

  1. dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni
  2. prof. dr hab. Leszek Rachoń
  3. prof. dr hab. Cezary Kwiatkowski
  4. dr hab. Monika Skowrońska, prof. uczelni
  5. dr hab. Iwona Szot
 • Komisja Oceniająca Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie WETERYNARIA

  Rada Dyscypliny WETERYNARIA, na posiedzeniu w dniu 24.11.2022 r. powołała Komisje Oceniające Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie WETERYNARIA, doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

   Skład Komisji oceniającej IPB mgr inż. Beaty Drzewieckiej:

  1. Prof. dr hab. Aneta Nowakiewicz
  2. Prof. dr hab. Marta Kankofer
  3. dr hab. Aleksandra Sobczyńska-Rak
  4. dr hab. Witold Kędzierski, prof. uczelni
  5. dr hab. Marta Wójcik, prof. uczelni

   Skład Komisji oceniającej IPB lek. wet. Marii Pisarek:

  1. dr hab. Leszek Guz, prof. uczelni
  2. dr hab. Marta Dec, prof. uczelni
  3. dr hab. Marcin Szczepanik, prof. uczelni
  4. Prof. dr hab. Marta Kankofer
  5. dr hab. Marta Wójcik, prof. uczelni
 • Komisja Oceniająca Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

  Rada Dyscypliny ZOOTECHNIKA I RYBACTWO, na posiedzeniu w dniu 01.12.2022 r. powołała Komisję Oceniającą Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie ZOOTECHNIKA I RYBACTWO, doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

   Skład Komisji:

  1. Prof. dr hab. Brygida Ślaska
  2. Prof. dr hab. Iwona Janczarek
  3. Prof. dr hab. Grzegorz Zięba
  4. dr hab. Magdalena Krauze, prof. uczelni
  5. dr hab. Wioletta Samolińska, prof. uczelni
 • Komisja Oceniająca Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

  Rada Dyscypliny TECHNOLOGIA ŻYWIENIA I ŻYWIENIA, na posiedzeniu w dniu 23.11.2022 r. powołała Komisję Oceniającą Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie TECHNOLOGIA ŻYWIENIA I ŻYWIENIA, doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

   Skład Komisji:

  1. Prof. dr hab. Waldemar Gustaw
  2. Prof. dr hab. Urszula Gawlik- Dziki
  3. Prof. dr hab. Radosław Kowalski
  4. dr hab. Małgorzata Karwowska, prof. uczelni
  5. dr hab. Dominik Szwajgier, prof. uczelni

   

 • Komisja Oceniająca Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie INŻYNIERIA MECHANICZNA

  Rada Dyscypliny INŻYNIERIA MECHANICZNA, na posiedzeniu w dniu 25.11.2022 r. powołała Komisję Oceniającą Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie INŻYNIERIA MECHANICZNA, doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

   Skład Komisji:

  1. Prof. dr hab. Dariusz Andrejko
  2. Prof. dr hab. Paweł Sobczak
  3. Prof. dr hab. Sławomir Kocira
  4. dr hab. Katarzyna Kozłowicz, prof. uczelni
  5. dr hab. Grzegorz Zając, prof. uczelni
 • Komisja Oceniająca Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

  Rada Dyscypliny INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA, na posiedzeniu w dniu 16.12.2022 r. powołała Komisję Oceniającą Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA, doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

   Skład Komisji:

  1. Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
  2. dr hab. Barbara Sowińska-Świerkosz, prof. uczelni
  3. dr hab. Jacek Kapica
  4. dr hab. Artur Kraszkiewicz, prof. uczelni
  5. dr hab. Grzegorz Maj, prof. uczelni
 • Komisja Oceniająca Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie NAUKI BIOLOGICZNE

  Rada Dyscypliny NAUKI BIOLOGICZNE, na posiedzeniu w dniu 29.11.2022 r. powołała Komisję Oceniającą Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie NAUKI BIOLOGICZNE, doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

   Skład Komisji:

  1. dr hab. Arkadiusz Matwijczuk, prof. uczelni
  2. Prof. dr hab. Tomasz Mieczan
  3. dr hab. Adam Bownik, prof. uczelni
  4. dr hab. Danuta Kowalczyk-Pecka, prof. uczelni
  5. dr hab. Aneta Strachecka, prof. uczelni
 • Komisja oceniająca wnioski doktorantów ubiegających się o dofinansowanie Indywidualnego Planu Badawczego

  Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. nr 65/2019-2020 § 30 oraz § 31, przyjętego Uchwałą Senatu UP w Lublinie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie Indywidualnych Planów Badawczych, powołała Komisję oceniającą wnioski doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ubiegających się o dofinansowanie Indywidualnego Planu Badawczego.

  Skład Komisji oceniającej wnioski doktorantów ubiegających się o dofinansowanie IPB:

  1. dr hab. Sławomir Ligęza, prof. uczelni – przewodniczący (dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo)
  2. dr hab. Andrzej Bochniak, prof. uczelni (dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka)
  3. dr. hab. Dagmara Stępień-Pyśniak, prof. uczelni (dyscyplina weterynaria)
  4. dr hab. Jacek Rechulicz (dyscyplina nauki biologiczne)
  5. dr hab. Grzegorz Zając, prof. uczelni (dyscyplina inżynieria mechaniczna)
  6. dr hab. Magdalena Krauze, prof. uczelni (dyscyplina zootechnika i rybactwo)
  7. dr hab. Urszula Złotek, prof. uczelni (dyscyplina technologia żywności i żywienia)
 • Komisja Oceniająca Indywidualny Plan Badawczy w interdyscyplinarnej rozprawie doktorskiej: dyscyplina wiodąca INZYNIERIA MECHANICZNA, druga dyscyplina TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

  Rada Dyscypliny INŻYNIERIA MECHANICZNA, na posiedzeniu w dniu  28.04.2023 r. powołała 3 członków Komisji Oceniającej Interdyscyplinarny Indywidualny Plan Badawczy w dyscyplinie wiodącej INŻYNIERIA MECHANICZNA, doktorantki mgr inż. Anny Krajewskiej przyjętej do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

  Rada Dyscypliny TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA , na posiedzeniu w dniu 26.04.2023 r. powołała 3 członków  Komisji Oceniającej Interdyscyplinarny Indywidualny Plan Badawczy w dyscyplinie TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA, doktorantki mgr inż. Anny Krajewskiej przyjętej do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

   Skład Komisji:

  1. Prof. dr hab. Katarzyna Ognik – Dyrektor Szkoły Doktorskiej – przewodnicząca komisji
  2. Prof. dr hab. Dariusz Andrejko – dyscyplina inżynieria mechaniczna
  3. Prof. dr hab. Paweł Sobczak – dyscyplina inżynieria mechaniczna
  4. dr hab. Katarzyna Kozłowicz, prof. uczelni – dyscyplina inżynieria mechaniczna
  5. Prof. dr hab. Waldemar Gustaw – dyscyplina technologia żywności i żywienia 
  6. Prof. dr hab. Radosław Kowalski – dyscyplina technologia żywności i żywienia 
  7. dr hab. Aldona Sobota, prof. uczelni – dyscyplina technologia żywności i żywienia 
 • Komisje ewaluacyjne - ocena śródokresowa 2022/2023

  DYSCYPLINA ROLNICTWO I OGRODNICTWO
  decyzją Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo z dnia 29 marca 2023 r., została powołana Komisja Ewaluacyjna, która przeprowadzi ocenę śródokresową realizacji Indywidualnych Planów Badawczych (IPB) doktorantów II roku kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dyscyplinie Rolnictwo i Ogrodnictwo.
  Skład Komisji mgr inż. Weronika Kursa, mgr inż. Katarzyna Barczyk, mgr inż. Łukasz Rusek, mgr inż. Piotr Mazurkiewicz
  dr hab. Ewa Król, prof. uczelni – Przewodnicząca Komisji,
  dr hab. Przemysław Tkaczyk,
  prof. dr hab. inż. Barbara Symanowicz – ekspert zewnętrzny.

  DYSCYPLINA ZOOTECHNIKA I RYBACTWO
  decyzją Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo z dnia 04 kwietnia 2023 r., zostały powołane Komisje Ewaluacyjne, które przeprowadzą ocenę śródokresową realizacji Indywidualnych Planów Badawczych (IPB) doktorantów II roku kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dyscyplinie Zootechnika i Rybactwo.
  Skład Komisji mgr inż. Karolina Wengerska
  prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel – Przewodnicząca Komisji,
  dr hab. Krzysztof Olszewski, prof. uczelni,
  prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska – ekspert zewnętrzny.

  Skład Komisji mgr inż. Radosław Smagieł
  prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel – Przewodnicząca Komisji,
  dr hab. Magdalena Krauze, prof. uczelni,
  prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska – ekspert zewnętrzny.

  Skład Komisji mgr inż. Julia Fabjanowska
  prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel – Przewodnicząca Komisji,
  prof. dr hab. Joanna Barłowska,
  prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska – ekspert zewnętrzny.

  DYCSYPLINA TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
  decyzją Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia z dnia 29 marca 2023 r., zostały powołane Komisje Ewaluacyjne, które przeprowadzą ocenę śródokresową realizacji Indywidualnych Planów Badawczych (IPB) doktorantów II roku kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dyscyplinie Technologia Żywności i Żywienia.
  Skład Komisji mgr inż. Julian Szymański, mgr inż. Patrycja Skwarek, mgr inż. Paulina Łysakowska, mgr inż. Joanna Stasiak
  prof. dr hab. Michał Świeca – Przewodniczący Komisji,
  prof. dr hab. Joanna Stadnik,
  dr hab. Ewa Jakubczyk, prof. SGGW- ekspert zewnętrzny

  Skład Komisji mgr Dorota Gajowniczek-Ałasa
  prof. dr hab. Michał Świeca – Przewodniczący Komisji,
  prof. dr hab. Paweł Glibowski,
  dr hab. Ewa Jakubczyk, prof. SGGW- ekspert zewnętrzny

  Skład Komisji mgr inż. Robert Waraczewski
  prof. dr hab. Michał Świeca – Przewodniczący Komisji,
  prof. dr hab. inż. Dominik Szwajgier,
  dr hab. Ewa Jakubczyk, prof. SGGW- ekspert zewnętrzny

  DYSCYPLINA INŻYNIERA MECHANICZNA
  decyzją Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna z dnia 03 kwietnia 2023 r., została powołana Komisja Ewaluacyjna, która przeprowadzi ocenę śródokresową realizacji Indywidualnych Planów Badawczych (IPB) doktorantów II roku kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna.
  Skład Komisji mgr inż. Piotr Kamiński, mgr inż. Kostiantyn Vasiukov

  prof. dr hab. Dariusz Dziki – Przewodniczący Komisji,
  dr hab. Katarzyna Kozłowicz, prof. uczelni,
  dr hab. inż. Joanna Piepiórka-Stepuk, prof. PK – ekspert zewnętrzny.

  DYSCYPLINA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA
  decyzją Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka z dnia 03 kwietnia 2023 r., zostały powołane Komisje Ewaluacyjne, które przeprowadzą ocenę śródokresową realizacji Indywidualnych Planów Badawczych (IPB) doktorantów II roku kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka.
  Skład Komisji mgr inż. Jakub Soja
  dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni – Przewodnicząca Komisji,
  dr hab. Marta Bik-Małodzińska, prof. uczelni,
  dr hab. inż. Piotr Bugajski, prof. URK – ekspert zewnętrzny.

  Skład Komisji mgr inż. Wojciech Walczak, mgr inż. Julia Wójcik-Madej oraz mgr inż. Beata Zawadzka
  dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni – Przewodnicząca Komisji,
  dr hab. Sławomir Ligęza, prof. uczelni,
  dr hab. inż. Piotr Bugajski, prof. URK – ekspert zewnętrzny.

  DYSCYPLINA NAUKI BIOLOGICZNE
  decyzją Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Dyscypliny Nauki Biologiczne z dnia 03 kwietnia 2023 r., zostały powołane Komisje Ewaluacyjne, które przeprowadzą ocenę śródokresową realizacji Indywidualnych Planów Badawczych (IPB) doktorantów II roku kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dyscyplinie Nauki Biologiczne.
  Skład Komisji mgr inż. Maria Stasińska-Jakubas
  dr hab. Magdalena Pogorzelec, prof. uczelni – Przewodnicząca Komisji,
  dr hab. Marta Arczewska, prof. uczelni,
  prof. dr hab. Mariusz Gagoś – ekspert zewnętrzny.

  Skład Komisji mgr Maciej Bryś
  dr hab. Magdalena Pogorzelec, prof. uczelni – Przewodnicząca Komisji,
  dr hab. Danuta Kowalczyk-Pecka, prof. uczelni,
  prof. dr hab. Mariusz Gagoś – ekspert zewnętrzny.

  Skład Komisji mgr inż. Aleksandra Garbacz
  dr hab. Magdalena Pogorzelec, prof. uczelni – Przewodnicząca Komisji,
  dr hab. Małgorzata Adamczuk, prof. uczelni,
  prof. dr hab. Mariusz Gagoś – ekspert zewnętrzny.

  DYSCYPLINA WETERYNARIA
  decyzją Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Dyscypliny Weterynaria z dnia 30 marca 2023 r., zostały powołane Komisje Ewaluacyjne, które przeprowadzą ocenę śródokresową realizacji Indywidualnych Planów Badawczych (IPB) doktorantów II roku kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dyscyplinie Weterynaria.
  Skład Komisji mgr inż. Agata Hahaj-Siembida
  dr hab. Marta Dec, prof. uczelni – Przewodnicząca Komisji,
  dr hab. Agnieszka Marek, prof. uczelni,
  prof. dr hab. Alina Wieliczko – ekspert zewnętrzny.

  Skład Komisji lek. wet. Artur Ciszewski
  dr hab. Marta Dec, prof. uczelni – Przewodnicząca Komisji,
  dr hab. Leszek Guz, prof. uczelni,
  prof. dr hab. Alina Wieliczko – ekspert zewnętrzny.

 • Komisja Oceniająca Indywidualny Plan Badawczy w interdyscyplinarnej rozprawie doktorskiej: dyscyplina wiodąca WETERYNARIA, druga dyscyplina TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

  Rada Dyscypliny WETERYNARIA, na posiedzeniu w dniu  25.05.2023 r. powołała 3 członków Komisji Oceniającej Interdyscyplinarny Indywidualny Plan Badawczy w dyscyplinie wiodącej WETERYNARIA, doktorantki mgr inż. Beaty Drzewieckiej przyjętej do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

  Rada Dyscypliny TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA , na posiedzeniu w dniu 26.04.2023 r. powołała 3 członków  Komisji Oceniającej Interdyscyplinarny Indywidualny Plan Badawczy w dyscyplinie TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA, doktorantki mgr inż. Beaty Drzewieckiej przyjętej do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

   Skład Komisji:

  1. Prof. dr hab. Katarzyna Ognik – Dyrektor Szkoły Doktorskiej – przewodnicząca komisji
  2. Prof. dr hab. Marta Kankofer – dyscyplina weterynaria
  3. dr hab. Marta Wójcik, prof. uczelni – dyscyplina weterynaria
  4. dr hab. Witold Kędzierski, prof. uczelni – dyscyplina weterynaria
  5. Prof. dr hab. Waldemar Gustaw – dyscyplina technologia żywności i żywienia 
  6. Prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki – dyscyplina technologia żywności i żywienia 
  7. Prof. dr hab. Dominik Szwajgier – dyscyplina technologia żywności i żywienia