Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Komisje 2022-2023

 • Komisja oceniająca dorobek doktorantów ubiegających się o zwiększone stypendium doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

  Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej zgodnie z zarządzeniem nr 131 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 26 listopada 2020 r. w dniu 18. października 2022 r. powołała Komisję oceniającą dorobek doktorantów ubiegających się o zwiększone stypendium doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

   Skład Komisji:

   1. Prof. dr hab. Katarzyna Ognik – przewodnicząca (dyscyplina zootechnika i rybactwo)
   2. dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni (dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka)
   3. dr hab. Agnieszka Najda, prof. uczelni (dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo)
   4. mgr Michał Kwietniewski – doktorant (dyscyplina inżynieria mechaniczna)
   5. mgr Michał Arciszewski – doktorant (nauki biologiczne)
 • Komisja Oceniająca Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie ROLNICTWO I OGRODNICTWO

  Rada Dyscypliny ROLNICTWO I OGRODNICTWO na posiedzeniu w dniu 07.12.2022 r. powołała Komisję Oceniającą Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie ROLNICTWO I OGRODNICTWO, doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

   Skład Komisji:

  1. dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni
  2. prof. dr hab. Leszek Rachoń
  3. prof. dr hab. Cezary Kwiatkowski
  4. dr hab. Monika Skowrońska, prof. uczelni
  5. dr hab. Iwona Szot
 • Komisja Oceniająca Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie WETERYNARIA

  Rada Dyscypliny WETERYNARIA, na posiedzeniu w dniu 24.11.2022 r. powołała Komisje Oceniające Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie WETERYNARIA, doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

   Skład Komisji oceniającej IPB mgr inż. Beaty Drzewieckiej:

  1. Prof. dr hab. Aneta Nowakiewicz
  2. Prof. dr hab. Marta Kankofer
  3. dr hab. Aleksandra Sobczyńska-Rak
  4. dr hab. Witold Kędzierski, prof. uczelni
  5. dr hab. Marta Wójcik, prof. uczelni
  6.  

   Skład Komisji oceniającej IPB lek. wet. Marii Pisarek:

  1. dr hab. Leszek Guz, prof. uczelni
  2. dr hab. Marta Dec, prof. uczelni
  3. dr hab. Marcin Szczepanik, prof. uczelni
  4. Prof. dr hab. Marta Kankofer
  5. dr hab. Marta Wójcik, prof. uczelni
 • Komisja Oceniająca Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

  Rada Dyscypliny ZOOTECHNIKA I RYBACTWO, na posiedzeniu w dniu 01.12.2022 r. powołała Komisję Oceniającą Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie ZOOTECHNIKA I RYBACTWO, doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

   Skład Komisji:

  1. Prof. dr hab. Brygida Ślaska
  2. Prof. dr hab. Iwona Janczarek
  3. Prof. dr hab. Grzegorz Zięba
  4. dr hab. Magdalena Krauze, prof. uczelni
  5. dr hab. Wioletta Samolińska, prof. uczelni
 • Komisja Oceniająca Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

  Rada Dyscypliny TECHNOLOGIA ŻYWIENIA I ŻYWIENIA, na posiedzeniu w dniu 23.11.2022 r. powołała Komisję Oceniającą Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie TECHNOLOGIA ŻYWIENIA I ŻYWIENIA, doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

   Skład Komisji:

  1. Prof. dr hab. Waldemar Gustaw
  2. Prof. dr hab. Urszula Gawlik- Dziki
  3. Prof. dr hab. Radosław Kowalski
  4. dr hab. Małgorzata Karwowska, prof. uczelni
  5. dr hab. Dominik Szwajgier, prof. uczelni

   

 • Komisja Oceniająca Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie INŻYNIERIA MECHANICZNA

  Rada Dyscypliny INŻYNIERIA MECHANICZNA, na posiedzeniu w dniu 25.11.2022 r. powołała Komisję Oceniającą Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie INŻYNIERIA MECHANICZNA, doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

   Skład Komisji:

  1. Prof. dr hab. Dariusz Andrejko
  2. Prof. dr hab. Paweł Sobczak
  3. Prof. dr hab. Sławomir Kocira
  4. dr hab. Katarzyna Kozłowicz, prof. uczelni
  5. dr hab. Grzegorz Zając, prof. uczelni
 • Komisja Oceniająca Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

  Rada Dyscypliny INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA, na posiedzeniu w dniu 16.12.2022 r. powołała Komisję Oceniającą Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA, doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

   Skład Komisji:

  1. Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
  2. dr hab. Barbara Sowińska-Świerkosz, prof. uczelni
  3. dr hab. Jacek Kapica
  4. dr hab. Artur Kraszkiewicz, prof. uczelni
  5. dr hab. Grzegorz Maj, prof. uczelni
 • Komisja Oceniająca Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie NAUKI BIOLOGICZNE

  Rada Dyscypliny NAUKI BIOLOGICZNE, na posiedzeniu w dniu 29.11.2022 r. powołała Komisję Oceniającą Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie NAUKI BIOLOGICZNE, doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

   Skład Komisji:

  1. dr hab. Arkadiusz Matwijczuk, prof. uczelni
  2. Prof. dr hab. Tomasz Mieczan
  3. dr hab. Adam Bownik, prof. uczelni
  4. dr hab. Danuta Kowalczyk-Pecka, prof. uczelni
  5. dr hab. Aneta Strachecka, prof. uczelni
 • Komisja oceniająca wnioski doktorantów ubiegających się o dofinansowanie Indywidualnego Planu Badawczego

  Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. nr 65/2019-2020 § 30 oraz § 31, przyjętego Uchwałą Senatu UP w Lublinie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie Indywidualnych Planów Badawczych, powołała Komisję oceniającą wnioski doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ubiegających się o dofinansowanie Indywidualnego Planu Badawczego.

  Skład Komisji oceniającej wnioski doktorantów ubiegających się o dofinansowanie IPB:

  1. dr hab. Sławomir Ligęza, prof. uczelni – przewodniczący (dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo)
  2. dr hab. Andrzej Bochniak, prof. uczelni (dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka)
  3. dr. hab. Dagmara Stępień-Pyśniak, prof. uczelni (dyscyplina weterynaria)
  4. dr hab. Jacek Rechulicz (dyscyplina nauki biologiczne)
  5. dr hab. Grzegorz Zając, prof. uczelni (dyscyplina inżynieria mechaniczna)
  6. dr hab. Magdalena Krauze, prof. uczelni (dyscyplina zootechnika i rybactwo)
  7. dr hab. Urszula Złotek, prof. uczelni (dyscyplina technologia żywności i żywienia)