Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Komisje 2022-2023

 • Komisja oceniająca dorobek doktorantów ubiegających się o zwiększone stypendium doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

  Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej zgodnie z zarządzeniem nr 131 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 26 listopada 2020 r. w dniu 18. października 2022 r. powołała Komisję oceniającą dorobek doktorantów ubiegających się o zwiększone stypendium doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

   Skład Komisji:

   1. Prof. dr hab. Katarzyna Ognik – przewodnicząca (dyscyplina zootechnika i rybactwo)
   2. dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni (dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka)
   3. dr hab. Agnieszka Najda, prof. uczelni (dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo)
   4. mgr Michał Kwietniewski – doktorant (dyscyplina inżynieria mechaniczna)
   5. mgr Michał Arciszewski – doktorant (nauki biologiczne)