Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Dyscypliny

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prowadzi kształcenie w 7 dyscyplinach naukowych: 

  • Rolnictwo i ogrodnictwo
  • Technologia żywności i żywienia
  • Weterynaria
  • Zootechnika i rybactwo
  • Inżynieria mechaniczna
  • Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
  • Nauki biologiczne