Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Kontakt

Biuro Szkoły Doktorskiej

dr inż. Małgorzata Wysocka
ul. Akademicka 13, pok. 471
tel. 81 445 66 80
20-950 Lublin
szkola.doktorska@up.lublin.pl

mgr Marta Kulawczuk
ul. Akademicka 13, pok. 474 B
20-950 Lublin
szkola.doktorska@up.lublin.pl

mgr Paweł Marczak
ul. Akademicka 13, pok. 474 B
20-950 Lublin
szkola.doktorska@up.lublin.pl