Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Kontakt

Biuro Szkoły Doktorskiej

dr inż. Małgorzata Wysocka
ul. Akademicka 13, pok. 471
tel. 81 445 66 80
20-950 Lublin
szkola.doktorska@up.lublin.pl
malgorzata.wysocka@up.lublin.pl

mgr Marta Kulawczuk
ul. Akademicka 13, pok. 474 B
20-950 Lublin
szkola.doktorska@up.lublin.pl

GODZINY KONSULTACJI PRACOWNIKÓW SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

Dyrektor Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie
Prof. dr hab. Katarzyna Ognik – Czwartek 10:00-12:00; ul. Akademicka 13, p. 472

p.o. z-cy Dyrektor Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie
dr hab. Barbara Sowińska-Świerkosz, prof. uczelni
w sprawach dotyczących dydaktykiWtorek 10:00-12:00; ul. Akademicka 13, p. 474B

ŚRODA JEST DNIEM PRACY ADMINISTRACYJNEJ (BEZ INTERESANTÓW)