Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Akty prawne

  • Limit przyjęć, wzory druków

    ZARZĄDZENIE NR 41 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2020/2021, ustalenia harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2021/2022 oraz określenia wzorów druków na podstawie, których komisja rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne

  • Zarządzenie nr 78/2021 w sprawie ogłoszenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2021/2022 w ramach realizacji programu "Doktorat wdrożeniowy"

    Zarządzenie nr 78/2021  załącznik do Zarządzenia-78/2021

Zarządzenie nr 62 w sprawie wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2021/2022
Zobacz