Regulamin dofinansowania realizacji zadania/zadań badawczych oraz działań naukowych przewidzianych w Indywidualnym Planie Badawczym (IPB) doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Data wydania:
2022-02-24
Data wejścia w życie:
2022-02-24
Data obowiązywania:
2022-02-24
Załączniki: