Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Komisje 2021-2022

 • Komisja opracowująca wytyczne dotyczące ubiegania się doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie o dofinansowanie Indywidualnego Planu Badawczego

  Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. nr 65/2019-2020 § 30 oraz § 31, przyjętego Uchwałą Senatu UP w Lublinie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie Indywidualnych Planów Badawczych, powołała Komisję do opracowania wytycznych dotyczących ubiegania się doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie o dofinansowanie Indywidualnego Planu Badawczego.

   Skład Komisji:

  1. Prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki – przewodnicząca (dyscyplina technologia żywności
   i żywienia)
  2. Prof. dr. hab. Marta Kankofer (dyscyplina weterynaria)
  3. dr hab. Barbara Sowińska – Świerkosz, prof. uczelni (dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka)
  4. dr hab. Siemowit Muszyński, prof. uczelni (dyscyplina nauki biologiczne)
  5. dr hab. Renata Różyło prof. uczelni (dyscyplina inżynieria mechaniczna)
 • Komisja opracowująca zasady postępowania na wypadek konfliktu doktoranta Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z promotorem

  Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2021r. w sprawie ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej § 2 pkt 5, w dniu 20. października 2021 r. powołała Komisję opracowującą zasady postępowania na wypadek konfliktu doktoranta Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z promotorem. 

  Skład Komisji:

  1. dr hab. Marta Wójcik, prof. uczelni – przewodnicząca (dyscyplina weterynaria)
  2. dr hab. Magdalena Krauze, prof. uczelni (dyscyplina zootechnika i rybactwo)
  3. Prof. dr hab. Joanna Stadnik – Rzecznik Dyscyplinarny dla Doktorantów
  4. mgr Karolina Różaniecka – Przewodnicząca Samorządu Doktorantów
 • Komisja oceniająca dorobek doktorantów ubiegających się o zwiększone stypendium doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

  Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej zgodnie z zarządzeniem nr 131 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 26 listopada 2020 r.  w dniu 20. października 2021 r. powołała Komisję oceniającą dorobek doktorantów ubiegających się o zwiększone stypendium doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

   Skład Komisji:

  1. Prof. dr hab. Katarzyna Ognik – przewodnicząca (dyscyplina zootechnika i rybactwo)
  2. dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni (dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka)
  3. dr hab. Agnieszka Najda, prof. uczelni (dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo)
  4. mgr Karolina Wengerska – doktorant (dyscyplina zootechnika i rybactwo)
  5. mgr Emilia Osmólska – doktorant (dyscyplina inżynieria mechaniczna)
 • Komisja Oceniająca Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie ROLNICTWO I OGRODNICTWO

  Rada Dyscypliny ROLNICTWO I OGRODNICTWO na posiedzeniu w dniu 01.02.2022 powołała Komisją Oceniającą Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie ROLNICTWO I OGRODNICTWO, doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2021/2022.

   Skład Komisji:

  1. dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni
  2. dr hab. Leszek Rachoń, prof. uczelni
  3. dr hab. Ewa Król, prof. uczelni
  4. dr hab. Monika Skowrońska, prof. uczelni
  5. dr hab. Przemysław Tkaczyk
 • Komisja Oceniająca Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie WETERYNARIA

  Rada Dyscypliny WETERYNARIA na posiedzeniu w dniu 16.12.2021 powołała Komisją Oceniającą Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie WETERYNARIA, doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2021/2022.

   Skład Komisji:

  1. dr hab. Leszek Guz, prof. uczelni – przewodniczący
  2. dr hab. Marta Dec, prof. uczelni
  3. dr hab. Mariola Bochniarz, prof. uczelni
  4. dr hab. Marta Wójcik, prof. uczelni
  5. Prof. dr hab. Marta Kankofer
 • Komisja Oceniająca Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

  Rada Dyscypliny ZOOTECHNIKA I RYBACTWO na posiedzeniu w dniu 16.12.2021 powołała Komisją Oceniającą Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie ZOOTECHNIKA I RYBACTWO, doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2021/2022.

  Skład Komisji:

  1. Prof. dr hab. Brygida Ślaska
  2. Prof. dr hab. Iwona Janczarek
  3. Prof. dr hab. Grzegorz Zięba
  4. dr hab. Magdalena Krauze, prof. uczelni
  5. dr hab. Wioletta Samolińska, prof. uczelni
 • Komisja Oceniająca Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

  Rada Dyscypliny TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA na posiedzeniu w dniu 15.12.2021 powołała Komisją Oceniającą Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA, doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2021/2022.

   Skład Komisji:

  1. Prof. dr hab. Waldemar Gustaw
  2. Prof. dr hab. Urszula Gawlik- Dziki
  3. Prof. dr hab. Urszula Pankiewicz
  4. Dr hab. Karolina Wójciak, prof. uczelni
  5. Dr hab. Monika Kordowska-Wiater
 • Komisja Oceniająca Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie INŻYNIERIA MECHANICZNA

  Rada Dyscypliny INŻYNIERIA MECHANICZNA na posiedzeniu w dniu 03.12.2021 powołała Komisją Oceniającą Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie INŻYNIERIA MECHANICZNA, doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2021/2022.

  Skład Komisji:

  1. Prof. dr hab. Dariusz Andrejko
  2. Prof. dr hab. Paweł Sobczak
  3. Prof. dr hab. Dariusz Dziki
  4. dr hab. Grzegorz Zając, prof. uczelni
  5. dr hab. Katarzyna Kozłowicz, prof. uczelni
 • Komisja Oceniająca Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

  Rada Dyscypliny INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA na posiedzeniu w dniu 10.12.2021 powołała Komisją Oceniającą Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA, doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2021/2022.

   Skład Komisji:

  1. Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
  2. dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni
  3. dr hab. Andrzej Bochniak, prof. uczelni
  4. dr hab. Artur Kraszkiewicz, prof. uczelni
  5. Dr hab. Grzegorz Maj, prof. uczelni
 • Komisja Oceniająca Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie NAUKI BIOLOGICZNE

  Rada Dyscypliny NAUKI BIOLOGICZNE na posiedzeniu w dniu 09.12.2021 powołała Komisją Oceniającą Indywidualne Plany Badawcze w dyscyplinie NAUKI BIOLOGICZNE, doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2021/2022.

   Skład Komisji:

  1. prof. dr hab. Tomasz Mieczan
  2. dr hab. Arkadiusz Matwijczuk, prof. uczelni
  3. dr hab. Marta Arczewska, prof. uczelni
  4. dr hab. Małgorzata Adamczuk, prof. uczelni
  5. dr hab. Renata Matraszek-Gawron, prof. uczelni
 • Komisja oceniająca wnioski doktorantów ubiegających się o dofinansowanie Indywidualnego Planu Badawczego

  Decyzją Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z Regulaminem dofinansowania realizacji zadania/zadań badawczych oraz działań naukowych przewidzianych w Indywidualnym Planie Badawczym (IPB) doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie § 1 ust 7, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Naukową Szkoły Doktorskiej, na posiedzeniu w dniu 28.02.2022r., została powołana Komisja oceniająca wnioski doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ubiegających się o dofinansowanie Indywidualnego Planu Badawczego.

  Skład Komisji:

  1. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki – przewodnicząca (dyscyplina technologia żywności i żywienia)
  2. dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni (dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka)
  3. dr. hab. Marta Kankofer (dyscyplina weterynaria)
  4. dr hab. Adam Bownik, prof. uczelni (dyscyplina nauki biologiczne)
  5. dr hab. Renata Różyło prof. uczelni (dyscyplina inżynieria mechaniczna)
  6. dr hab. Andrzej Jakubczak, prof. uczelni (dyscyplina zootechnika i rybactwo)
  7. dr hab. Agata Święciło, prof. uczelni (dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo)
 • Komisje ewaluacyjne - ocena śródokresowa 2021/2022

  DYSCYPLINA ROLNICTWO I OGRODNICTWO
  decyzją Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo z dnia 4 kwietnia 2022 r., została powołana Komisja Ewaluacyjna, która przeprowadzi ocenę śródokresową realizacji Indywidualnych Planów Badawczych (IPB) doktorantów II roku kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dyscyplinie Rolnictwo i Ogrodnictwo.
  Skład Komisji:
  dr hab. Sylwia Okoń, prof. uczelni – Przewodnicząca Komisji,
  dr hab. Monika Skowrońska, prof. uczelni,
  prof. dr hab. inż. Barbara Symanowicz.

  DYSCYPLINA ZOOTECHNIKA I RYBACTWO
  decyzją Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo z dnia 17 marca 2022 r., została powołana Komisja Ewaluacyjna, która przeprowadzi ocenę śródokresową realizacji Indywidualnych Planów Badawczych (IPB) doktorantów II roku kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dyscyplinie Zootechnika i Rybactwo.
  Skład Komisji:
  prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel – Przewodnicząca Komisji,
  dr hab. Krzysztof Olszewski, prof. uczelni,
  prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska.

  Decyzją Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, po rezygnacji dr hab. Krzysztofa Olszewskiego, prof. uczelni do Komisji Ewaluacyjnej w dyscyplinie Zootechnika i Rybactwo została powołana dr hab. Magdalena Krauze, prof. uczelni

  Aktualny skład Komisji:
  prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel – Przewodnicząca Komisji,
  dr hab. Magdalena Krauze, prof. uczelni,
  prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska.

  DYCSYPLINA TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
  decyzją Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia z dnia 18 marca 2022 r., została powołana Komisja Ewaluacyjna, która przeprowadzi ocenę śródokresową realizacji Indywidualnych Planów Badawczych (IPB) doktorantów II roku kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dyscyplinie Technologia Żywności i Żywienia.
  Skład Komisji:
  prof. dr hab. Michał Świeca – Przewodniczący Komisji,
  dr hab. Ewa Jakubczyk, prof. SGGW,
  prof. dr hab. Joanna Stadnik.

  DYSCYPLINA INŻYNIERA MECHANICZNA
  decyzją Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna z dnia 1 kwietnia 2022 r., została powołana Komisja Ewaluacyjna, która przeprowadzi ocenę śródokresową realizacji Indywidualnych Planów Badawczych (IPB) doktorantów II roku kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna.
  Skład Komisji:
  prof. dr hab. Dariusz Dziki – Przewodniczący Komisji,
  prof. dr hab. inż. Rafał Nadulski,
  dr hab. inż. Joanna Piepiórka- Stepuk, prof. PK.

  DYSCYPLINA INŻYNIERIAŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA
  decyzją Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka z dnia 28 marca 2022 r., została powołana Komisja Ewaluacyjna, która przeprowadzi ocenę śródokresową realizacji Indywidualnych Planów Badawczych (IPB) doktorantów II roku kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka.
  Skład Komisji:
  dr hab. inż. Michał Marzec, prof. uczelni – Przewodniczący Komisji,
  dr hab. inż. Artur Serafin,
  prof. dr hab. inż. arch. Piotr Herbut.