Studia podyplomowe

 • UP
 • Studia podyplomowe
(kliknij w obrazek, aby przeczytać opis)

uprawa winorośli i winiarstwo

Rekrutacja jest prowadzona od 1 czerwca 2024 r. do 30 września 2024 r.  Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Szczegółowych informacji udziela Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie-kwestionariusz podanie_2025
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).
 • Dowód wpłaty. Opłatę w kwocie 150 zł należy przekazać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, nr konta: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031 dopisując nazwę kierunku studiów. W przypadku nie uruchomienia danego kierunku studiów opłata w kwocie 150 zł jest zwracana kandydatowi .

Dokumenty należy składać w:

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ul. Głęboka 31, pok. 115 F (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00) lub przesłać pocztą.

 

świadectwa są do odbioru w Dziale Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (ul. Głęboka 31, pok. 115 F) .

[ w budowie ]

Opłat należy dokonywać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, BRE Bank S.A. OR/Lublin
nr konta: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031 dopisując nazwę kierunku studiów/kursu.

 • Wykaz opłat

  Wysokość opłat za zajęcia prowadzone na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2024/2025

  Kierunek Studiów Podyplomowych Opłata za semestr zimowy Opłata za semestr letni
  Adaptacja do zmian klimatu 2500 zł 2500 zł
  Analityka, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności 1850 zł 1850 zł
  Diagnostyka molekularna 1850 zł 1850 zł
  Dietetyka zwierząt 2700 zł 2700 zł
  Genetyka sądowa 4081 zł 4081 zł
  Hortiterapia 1903 zł 1903 zł
  Ocena oddziaływania i zarządzanie środowiskiem 3500 zł 3500 zł
  Outdoor i praktyczne nauczanie biologii 2500 zł 2500 zł
  Planowanie i gospodarka przestrzenna 1700 zł 1700 zł
  Psychodietetyka 2500 zł 2500 zł
  Weterynaryjna diagnostyka obrazowa 4500 zł 4500 zł
  Rolnictwo ekologiczne 2100 zł 2100 zł
  Studia rolnicze dla absolwentów kierunków nierolniczych 1850 zł 1850 zł
  Studia specjalizacyjne z zakresu chorób psów i kotów 6000 zł 6000 zł
  Szkody w gospodarstwach rolnych i ich szacowanie 1750 zł 1750 zł
  Uprawa winorośli i winiarstwo 2800 zł 2800 zł
  Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności 1850 zł 1850 zł
  Żywienie człowieka i dietetyka 1800 zł 1800 zł

  2. Opłata za I semestr płatna w dwóch ratach: I rata w wysokości 150 zł płatna przy składaniu dokumentów, II rata płatna do 15 października 2024 r.

  3. Opłata za II semestr płatna do 15 marca 2025 r.

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ul. Głęboka 31, pok. 115 F

tel. 081 445 66 30

e-mail: