Studia podyplomowe

 • UP
 • Studia podyplomowe
(kliknij w obrazek, aby przeczytać opis)

Rekrutacja jest prowadzona od 1 czerwca 2024 r. do 30 września 2024 r.  Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Szczegółowych informacji udziela Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie-kwestionariusz podanie_2024
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).
 • Dowód wpłaty. Opłatę w kwocie 150 zł należy przekazać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, nr konta: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031 dopisując nazwę kierunku studiów. W przypadku nie uruchomienia danego kierunku studiów opłata w kwocie 150 zł jest zwracana kandydatowi .

Dokumenty należy składać w:

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ul. Głęboka 31, pok. 115 F (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00) lub przesłać pocztą.

Analityka, Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności
Zobacz
Diagnostyka Molekularna
Zobacz
Genetyka Sądowa
Zobacz
Hortiterapia
Zobacz
Ocena oddziaływania i zarządzanie środowiskiem
Zobacz
Weterynaryjna diagnostyka obrazowa
Zobacz
Psychodietetyka
Zobacz
Rolnictwo ekologiczne
Zobacz
Studia Rolnicze dla Absolwentów Kierunków Nierolniczych
Zobacz
Studia Specjalizacyjne z Zakresu Chorób Psów i Kotów
Zobacz
Szkody w Gospodarstwach Rolnych i ich Szacowanie
Zobacz
Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności
Zobacz
Żywienie Człowieka i Dietetyka
Zobacz

Diagnostyka Molekularna

terminy zjazdów terminy_diagnostyka_2023_10_02

rozkład szczegółowy diagnostyka_2023_11_16

Studia Rolnicze dla Absolwentów Kierunków Nierolniczych

terminy zjazdów terminy_rolnicze_2023_09_21

rozkład szczegółowy rolnicze_2023_10_19

Szkody w Gospodarstwach Rolnych i Ich Szacowanie

terminy zjazdów terminy_szkody_2023_11_17

rozkład szczegółowy szkody_2023_11_17

Weterynaryjna Diagnostyka Obrazowa

terminy zjazdów terminy_weterynaria_2023_12_05

rozkład szczegółowy weterynaria_2023_11_22

Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności

terminy zjazdów terminy_jakosc_2023_10_16

rozkład szczegółowy jakosc_2023_11_29

[ w budowie ]

Opłat należy dokonywać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, BRE Bank S.A. OR/Lublin
nr konta: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031 dopisując nazwę kierunku studiów/kursu.

 • Wykaz opłat

  Wysokość opłat za zajęcia prowadzone na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2023/2024

  Kierunek Studiów Podyplomowych Opłata za semestr zimowy Opłata za semestr letni
  Analityka, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności 1850 zł 1850 zł
  Diagnostyka molekularna 1850 zł 1850 zł
  Genetyka sądowa 4081 zł 4081 zł
  Hortiterapia 1829 zł 1829 zł
  Ocena oddziaływania i zarządzanie środowiskiem 2800 zł 2800 zł
  Psychodietetyka 2500 zł 2500 zł
  Weterynaryjna diagnostyka obrazowa 4500 zł 4500 zł
  Rolnictwo ekologiczne 2100 zł 2100 zł
  Studia rolnicze dla absolwentów kierunków nierolniczych 1850 zł 1850 zł
  Studia specjalizacyjne z zakresu chorób psów i kotów 4500 zł 4500 zł
  Szkody w gospodarstwach rolnych i ich szacowanie 1750 zł 1750 zł
  Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności 1850 zł 1850 zł
  Żywienie człowieka i dietetyka 1800 zł 1800 zł

  2. Opłata za I semestr płatna w dwóch ratach: I rata w wysokości 150 zł płatna przy składaniu dokumentów, II rata płatna do 15 października 2023 r.

  3. Opłata za II semestr płatna do 15 marca 2024 r.

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ul. Głęboka 31, pok. 115 F

tel. 081 445 66 30

e-mail: