Otwarty dostęp

 

   
Różnice w postawach patriotycznych mieszkańców wsi tematycznych i pozostałych obszarów wiejskich
 
Anna Katarzyna Mazurek-Kusiak, Agata Kobyłka
Lublin 2024, ss. 141
 
ISBN 978-83-7259-433-4 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2024.5
 

Profesor Viktor Korzun. Doctor honoris causa
Universitatis  Studiorum Naturalium  Lublinensis

23 kwietnia 2024 roku
Lublin 2024, ss. 62

ISBN 978-83-7259-428-0
ISBN 978-83-7259-429-7 on-line

DHC Viktor Korzun

V Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych
Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt
Streszczenia 
Lublin 2024, ss. 232

ISBN 978-83-7259-424-2 on-line
https://doi.org/10.24326/msskn.2024.3

PDF
Biomateriały nadzieją przyszłości, t. 1
pod redakcją Joanny Wessely-Szponder, Dominiki Osmęckiej, Aleksandry Domańskiej
Lublin 2024, ss. 81
 
ISBN 978-83-7259-422-8 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2024.2
 
PDF

II Naukowa Konferencja Pszczelarska
dla otoczenia społeczno-gospodarczego
“Nauka praktyce”
Streszczenia
Lublin 2024, ss. 79

ISBN 978-83-7259-420-4 on-line
https://doi.org/10.24326/mk.2024.1

PDF 
II Naukowa Konferencja Pszczelarska 2024

Tradycja i kultura regionu Polski Wschodniej
a przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Anna Katarzyna Mazurek-Kusiak, Agata Kobyłka,
Natalia Korcz, Ryszarda Ewa Bernacka
Lublin 2023, ss. 197

ISBN 978-83-7259-425-9 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2023.14

PDF
Tradycja i kultura regionu Polski Wschodniej a przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Szanse nauk o zwierzętach

pod redakcją Brygidy Ślaskiej, Andrzeja Junkuszewa,
Bożeny Kiczorowskiej
Lublin 2023, ss. 153

ISBN 978-83-7259-415-0
ISBN 978-83-7259-416-7 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2023.9

PDF
Szanse nauk o zwierzętach

Lokalne rasy zwierząt w ochronie bioróżnorodności
i zachowaniu tradycji regionów

pod redakcją 
Witolda Chabuza i Wioletty Sawickiej-Zugaj 
Lublin 2023, ss. 150

ISBN 978-83-7259-413-6
ISBN 978-83-7259-414-3 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2023.8

PDF
Lokalne rasy zwierząt w ochronie bioróżnorodności i zachowaniu tradycji regionów

International Conference
BIODIVERSITY IN AGRICULTURE
Post-conference materials
12–13 October 2023
Lublin 2023, ss. 25

ISBN 978-83-7259-421-1 on-line
https://doi.org/10.24326/mk.2023.13

PDF
BIODIVERSITY IN AGRICULTURE. Post-conference…

Туристичний путівник по тематичних селах Східної Польщі
Анна Катажина Мазурек-Кусяк, Агата Кобилка, Наталія Корч, Ришарда Єва Бернацька
Lublin 2023, ss. 255

ISBN 978-83-7259-419-8 on-line
 
PDF

Reiseführer für thematische Dörfer in Ostpolen
Anna Katarzyna Mazurek-Kusiak, Agata Kobyłka,
Natalia Korcz, Ryszarda Ewa Bernacka
Lublin 2023, ss. 256

ISBN 978-83-7259-418-1 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2023.11

PDF
Reisefuhrer WUP_2023

Tourist guide to thematic villages of Eastern Poland

Anna Katarzyna Mazurek-Kusiak, Agata Kobyłka,
Natalia Korcz, Ryszarda Ewa Bernacka
Lublin 2023, ss. 255

ISBN 978-83-7259-417-4 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2023.10

PDF
Tourist guide WUP 2023

Przewodnik turystyczny po wioskach tematycznych Polski Wschodniej 

Anna Katarzyna Mazurek-Kusiak, Agata Kobyłka,
Natalia Korcz, Ryszarda Ewa Bernacka
Lublin 2023, ss. 255

ISBN 978-83-7259-408-2 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2023.6

PDF
Przewodnik_turystyczny_WUP_2023

18th International Conference of the Julian Aleksandrowicz Polish Society for Magnesium Research “The importance of chemical elements
in various aspects of human life”
Book of Abstracts
16–18 October 2023

Lublin 2023, ss. 53

ISBN 978-83-7259-412-9 on-line
https://doi.org/10.24326/mk.2023.7

PDF
Book of abstracts

Profesor Jan Pawełek. Doktor honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

16 listopada 2023 roku
Lublin 2023, ss. 60

ISBN 978-83-7259-410-5
ISBN 978-83-7259-411-2 on-line

PDF
Profesor Jan Pawełek. Doktor honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

International Conference
BIODIVERSITY IN AGRICULTURE
Abstracts
12–13 October 2023

Lublin 2023, ss.36

ISBN 978-83-7259-406-8 on-line
https://doi.org/10.24326/mk.2023.6

PDF
Biodiversity in agriculture

Wybrane zagadnienia produkcji zwierzęcej, t. 4
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt

pod redakcją Marka Babicza,
Kingi Kropiwiec-Domańskiej, Witolda Chabuza
Lublin 2023, ss. 186

ISBN 978-83-7259-405-1 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2023.5

PDF
Wybrane-zagadnienia-produkcji-zwierzecej-t.-4

Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony
i zagrożeń środowiska, t. 3
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt

pod redakcją Marka Babicza,
Bożeny Nowakowicz-Dębek, Adama Gawryluka

Lublin 2023, ss. 191

ISBN  978-83-7259-404-4 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2023.4

Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony…

Wybrane zagadnienia z zakresu produkcji surowców, żywności i kosmetyków, t. 3
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt

pod redakcją Marka Babicza,
Kingi Kropiwiec-Domańskiej, Urszuli Szymanowskiej
Lublin 2023, ss. 180

ISBN 978-83-7259-403-7 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2023.3

Wybrane zagadnienia z zakresu produkcji surowców, żywności i kosmetyków, t. 3

Materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji „Doskonalenie Żywienia w Zrównoważonej Produkcji Zwierzęcej”
w ramach XLIX Konferencji Naukowej Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk

Lublin 2023, ss. 89

ISBN 978-83-7259-407-5 on-line
https://doi.org/10.24326/mk.2023.5

Materiały Konferencyjne Doskonalenie Żywienia

Wybrane zagadnienia z zakresu bromatologii, t. 3
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt

pod redakcją Marka Babicza,
Kingi Kropiwiec-Domańskiej
Lublin 2023, ss. 100

ISBN 978-83-7259-401-3 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2023.1

Wybrane zagadnienia z zakresu bromatologii tom 3

 

Wybrane zagadnienia z zakresu rolnictwa, t. 3
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt

pod redakcją Marka Babicza, Kingi Kropiwiec-
-Domańskiej
Lublin 2023, ss. 67

ISBN 978-83-7259-402-0 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2023.2

Wybrane zagadnienia z zakresu rolnictwa tom 3

 

Opracowanie podsumowujące projekt „Żywność, żywienie i zdrowie – tradycja wsparta nauką”

pod red. Moniki Michalak-Majewskiej

Lublin 2023, ss. 45
ISBN 978-83-7259-396-2
 
ISBN 978-83-7259-397-9 on-line
https://doi.org/10.24326/zzz-twn.2023.1
 

Opracowanie podsumowujące projekt – red. M. Michalak-Majewska

Sabina Vitaliivna Chebotar
Professor honoris causa
Universitatis Studiorum Naturalium Lublinensis

28 czerwca 2023, Lublin
ss. 53

ISBN 978-83-7259-398-6
ISBN 978-83-7259-399-3 on-line

Professor Sabina Chebotar. Professor Honoris Causa Universitatis Studiorum Naturalium Lublinensis

70 lat Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Lublin 2023, ss. 155

ISBN 978-83-7259-388-7
ISBN 978-83-7259-389-4 on-line

PDF

CC BY-SA

Profesor Marek Świtoński. Doktor honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Lublin, 18 maja 2023 roku
ss. 108
 
ISBN 978-83-7259-393-1
ISBN 978-83-7259-394-8 on-line
 

Materiały Konferencyjne
Międzynarodowego Kongresu
„Szanse Nauk o Zwierzętach
70 Lat Wydziału Nauk o Zwierzętach
i Biogospodarki”

Lublin 2023, ss. 80

ISBN 978-83-7259-395-5 on-line
https://doi.org/10.24326/mksnz.2023.1

Materiały konferencyjne Międzynarodowego Kongresu Szanse Nauk o Zwierzętach

IV KRAJOWA KONFERENCJA ZOOPLANKTONOWA
Wpływ zmian klimatu na funkcjonowanie zespołów zooplanktonu
STRESZCZENIA
8–10 maja 2023 Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim

Lublin 2023, ss. 38

ISBN 978-83-7259-391-7
ISBN 978-83-7259-392-4 on-line
https://doi.org/10.24326/kkz.2023.1

IV KRAJOWA KONFERENCJA ZOOPLANKTONOWA

IV Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych
Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt
Streszczenia 

Lublin 2023, ss. 260

ISBN 978-83-7259-387-0 on-line
https://doi.org/10.24326/msskn.2023.1

IV MSSKN 2023

Żywność w XXI wieku – jakość, składniki, zdrowie 
 
pod redakcją Anety Brodziak i Piotra Skałeckiego
Lublin 2022, ss. 103
 
ISBN 978-83-7259-384-9 on-line

Żywność w XXI w. – jakość, skladniki, zdrowie

Wpływ ozonu i plazmy niskotemperaturowej na cechy biometryczne i zdrowotność wybranych gatunków roślin rozmnażanych wegetatywnie

Marek Kopacki
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 400
Lublin 2022, ss. 129
ISBN 978-83-7259-375-7

ISBN 978-83-7259-376-4 on-line
https://doi.org/10.24326/rn.2022.400

M. Kopacki, Wpływ ozonu i plazmy niskotemperaturowej

Naukowa Konferencja Pszczelarska
dla otoczenia społeczno-gospodarczego
“Nauka praktyce”
Streszczenia
Lublin 2023, ss. 60
ISBN 978-83-7259-380-1

ISBN 978-83-7259-381-8 on-line
DOI: 10.24326/mon.2022.14

Naukowa Konferencja Pszczelarska pdf

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Naturalne surowce lecznicze i kosmetyczne”
Streszczenia
Lublin 2022, ss. 112

ISBN 978-83-7259-377-1 on-line
DOI: 10.24326/mon.2022.13

OKN Naturalne surowce lecznicze i kosmetyczne_całość

Wpływ nanocząstek na bakterie i grzyby – wybrane zagadnienia

Anna Krzepiłko, Agata Święciło, Katarzyna Matyszczuk
Lublin 2022, ss. 119

ISBN 978-83-7259-373-3 online
DOI 10.24326/mon.2022.12

Wpływ nanocząstek na bakterie i grzyby

Wybrane zagadnienia produkcji zwierzęcej, t. 3
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt

pod redakcją Marka Babicza, Kingi Kropiwiec-Domańskiej, Witolda Chabuza
Lublin 2022, ss. 301

ISBN 978-83-7259-371-9 on-line
DOI: 10.24326/mon.2022.9

Wybrane zagadnienia produkcji zwierzęcej, t. 3

III Konferencja Naukowa „Nauka o Zbożach”
Streszczenia

Lublin 2022, ss. 51

ISBN 978-83-7259-372-6 on-line
DOI: 10.24326/mon.2022.11
 
 

Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony i zagrożeń środowiska, t. 2
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt

pod redakcją Marka Babicza, Bożeny Nowakowicz-Dębek, Kingi Kropiwiec-Domańskiej
Lublin 2022, ss. 192

ISBN 978-83-7259-368-9 on-line
DOI: 10.24326/mon.2022.10

Wybrane zagadnienia z zakresu z ochrony i zagrożeń środowiska t. 2

Wybrane zagadnienia z zakresu produkcji surowców, żywności i kosmetyków, t. 2
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt

pod redakcją Marka Babicza, Kingi Kropiwiec-Domańskiej
Lublin 2022, ss. 227

ISBN 978-83-7259-370-2 on-line
DOI: 10.24326/mon.2022.8

Wybrane zagadnienia z zakresu produkcji surowców, żywności i kosmetyków_Tom 2

Wybrane zagadnienia z zakresu rolnictwa, t. 2
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt

pod redakcją Marka Babicza, Kingi Kropiwiec-Domańskiej
Lublin 2022, ss. 38

ISBN 978-83-7259-367-2 on-line
DOI: 10.24326/mon.2022.7

Wybrane zagadnienia z zakresu rolnictwa tom 2

Wybrane zagadnienia z zakresu bromatologii, t. 2
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt

pod redakcją Marka Babicza, Kingi Kropiwiec-Domańskiej, Urszuli Szymanowskiej
Lublin 2022, ss. 115

ISBN 978-83-7259-369-6 on-line
DOI: 10.24326/mon.2022.6

Wybrane zagadnienia z zakresu bromatologii t2 2022 (1)

Substancje bioaktywne w surowcach i produktach spożywczych
Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające ich zachowanie w łańcuchu żywnościowym

pod red. Joanny Stadnik,
Lublin 2021, ss. 231

ISBN 978-83-7259-352-8 on-line
DOI: 10.24326/mon.2022.5

Substancje bioaktywne w surowcach i produktach spożywczych

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrodnicze
„Przestrzeń kulturowa i środowisko przyrodnicze
na tle zmian klimatu”
Kazimierz Dolny 9-10 czerwca 2022

Książka streszczeń i referatów
Lublin 2022, ss. 86

ISBN 978-83-7259-363-4
ISBN 978-7259-366-5 on-line
DOI 10.24326/mon.2022.4

Przestrzeń kulturowa i środowisko przyrodnicze na tle zmian klimat

III Międzynarodowe Sympozjum
Studenckich Kół Naukowych
Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt
Streszczenia

Lublin 2022, ss. 228

ISBN 978-83-7259-358-0 on-line
DOI: 10.24326/mon.2022.2

III MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

I Ogólnopolska Studencka Konferencja Weterynaryjna „Dzika Weterynaria”

pod red. Zbigniewa Bełkota, Pauliny Koby,
Aleksandry Wróbel,
Lublin 2022, ss. 56

ISBN: 978-83-7259-359-7 on-line
DOI: 10.24326/mon.2022.3

KONFERENCJA Dzika Weterynaria

Ogrody klasztorne w krajobrazie historycznego Lublina

Małgorzata Milecka, Seweryn Malawski
Lublin 2022, ss. 232
ISBN 978-83-7259-350-4

ISBN 978-83-7259-351-1 on-line
DOI: 10.24326/mon.2021.14

Ogrody klasztorne w krajobrazie historycznego Lublina

Czynniki żywieniowe a stan skóry, włosów i paznokci

pod red. Anny Winiarskiej-Mieczan,
Wioletty Samolińskiej, Edyty Kowalczuk-Vasilev,
Lublin 2022, s. 153
ISBN 978-83-7259-356-6

ISBN 978-83-7259-357-3 on-line
DOI: 10.24326/mon.2022.1

Czynniki żywieniowe a stan skóry, włosów i paznokci

Wybrane aspekty biokosmetologii

pod red. Mirosławy Chwil i Bożeny Denisow,
Lublin 2021, ss. 316
ISBN 978-83-7259-354-2

ISBN 978-83-7259-355-9 on-line
DOI: 10.24326/mon.2021.15

Wybrane aspekty biokosmetologii

Wybrane zagadnienia produkcji zwierzęcej, t. 2

pod red. Witolda Chabuza i Bożeny Nowakowicz-Dębek
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt,
Lublin 2021, ss. 292

ISBN 978-83-7259-347-4 on-line
DOI: 10.24326/mon.2021.12

Wybrane zagadnienia produkcji zwierzęcej, tom 2

Bioprotection – Global Plant Health
and Poduct Safety
International Scientific Conference

September, 22-24, 2021 Lublin,
ss. 83

ISBN 978-83-7259-345-0
ISBN 978-83-7259-346-7 on-line
DOI: 10.24326/bioprot.2021.11

BIOPROTECTION – GLOBAL PLANT HEALTH

Wybrane zagadnienia z zakresu produkcji surowców, żywności i kosmetyków

pod red. Marka Babicza i Kingi Kropiwiec-Domańskiej
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt,
Lublin 2021, ss. 219

ISBN 978-83-7259-342-9 on-line
DOI: 10.24326/mon.2021.9

Wybrane zagadnienia z zakresu produkcji surowców, żywności i kosmetyków

Wybrane zagadnienia z zakresu bromatologii

pod red. Marka Babicza i Kingi Kropiwiec-Domańskiej
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt,
Lublin 2021, ss. 126

ISBN 978-83-7259-341-2 on-line,
DOI: 10.24326/mon.2021.8

Wybrane zagadnienia z zakresu bromatologii

Wybrane zagadnienia z zakresu rolnictwa

pod red. Marka Babicza i Bożeny Nowakowicz-Dębek
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt,
Lublin 2021, ss. 128

ISBN 978-83-7259-344-3 on-line,
DOI: 10.24326/mon.2021.10

Wybrane zagadnienia z zakresu rolnictwa

Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony i zagrożeń środowiska

pod red. Marka Babicza i Bożeny Nowakowicz-Dębek
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt,
Lublin 2021, ss. 121

ISBN 978-83-7259-338-2 on-line
DOI: 10.24326/mon.2021.6

Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony i zagrożeń…

Międzynarodowe Sympozjum
Studenckich Kół Naukowych
Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt
Streszczenia

Lublin 2021, ss. 181

ISBN 978-83-7259-334-4 on-line
DOI: 10.24326/mon.2021.2

Międzynarodowe sympozjum studenckich kół naukowych

 

Ogólnopolska Konferencja Doktorantów
Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt
Streszczenia

Lublin 2021, ss. 68

ISBN 978-83-7259-335-1 on-line
DOI: 10.24326/mon.2021.3

Ogolnopolska Konferencja Doktorantów

Biologically active compounds of plant origin in medicine

pod red. Mirosławy Chwil i Michała M. Skoczylasa,
Lublin 2020, ss. 151

ISBN 978-83-7259-332-0 on-line
DOI: 10.24326/mon.2020.10

otwarty dostęp

Wybrane zagadnienia produkcji zwierzęcej, t. 1

pod red. Witolda Chabuza
i Bożeny Nowakowicz-Dębek,
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt,
Lublin 2020,  ss. 175

ISBN 978-83-7259-330-6 on-line,
DOI: 10.24326/mon.2020.9

Wybrane zagadmnienia produkcji zwierzęcej

Zagrożenia środowiska i bezpieczeństwo żywności, t. 1

pod red. Bożeny Nowakowicz-Dębek
i Witolda Chabuza
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt,
Lublin 2020, ss. 118

ISBN 978-83-7259-329-0 on-line,
DOI: 10.24326/mon.2020.8

Zagrożenia środowiska i bezpieczeństwo żywności

Wybrane zagadnienia z zakresu przemysłu spożywczego oraz zarządzania i inżynierii produkcji, t. 1

pod red. Marka Babicza
i Kingi Kropiwiec-Domańskiej,
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt,
Lublin 2020, ss. 130

ISBN 978-83-7259-326-9 on-line,
DOI: 10.24326/mon.2020.5

Wybrane zagadnienia z zakresu przemysłu spożywczego oraz zarządzania i inżynierii produkcji

Problemy i wyzwania współczesnego rolnictwa oraz ochrony środowiska, t. 1

pod red. Marka Babicza
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt,
Lublin 2020,  ss. 130

ISBN 978-83-7259-327-6 on-line,
DOI: 10.24326/mon.2020.6

Problemy i wyzwania współczesnego rolnictwa oraz ochrony środowiska

Oddziaływanie ekstraktów roślinnych
na drobnoustroje

Anna Krzepiłko, Monika Kordowska-Wiater,
Bożena Sosnowska, Monika Pytka,
Lublin 2020, ss. 112

ISBN 978-83-7259-325-2 on-line,
DOI: 10.24326/mon.2020.4

otwarty dostęp

Przegląd badań prowadzonych w studenckich kołach naukowych

seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt,
Lublin 2020, ss. 193

ISBN 978-83-7259-319-1 on-line,
DOI: 10.24326/srzp.2020.2

Przegląd badań prowadzonych w studenckich kołach naukowych

Przegląd badań prowadzonych przez doktorantów

seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt,
Lublin 2020, ss. 59

ISBN 978-83-7259-318-4 on-line,
DOI: 10.24326/srzp.2020.1

Przegląd badań prowadzonych przez doktorantów

Współczesne badania nad stanem środowiska
i leczniczym wykorzystaniem roślin

pod red. Mirosławy Chwil i Michała M. Skoczylasa,
Lublin 2019, ss. 146

ISBN 978-83-7259-310-8 on-line,
DOI: 10.24326/mon.2019.2

Współczesne badania nad stanem środowiska i leczniczym wykorzystaniem roślin

Polskie rolnictwo wobec wyzwań współczesności
Tom 1. Wymiar ekonomiczno-strukturalny

Anna Nowak, Tomasz Kijek, Artur Krukowski,
Lublin 2019, ss. 118

ISBN 978-83-7259-307-8 on-line

Polskie rolnictwo wobec wyzwań współczesności, t. 1

Polskie rolnictwo wobec wyzwań współczesności
Tom 2. Wymiar społeczny i środowiskowy

Armand Kasztelan, Anna Nowak,
Barbara Bujanowicz-Haraś,
Lublin 2019, ss. 129

ISBN 978-83-7259-309-2 on-line

Polskie rolnictwo wobec wyzwań współczesności, t. 2

Międzynarodowa konferencja naukowa
“Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrodnicze”
Książka streszczeń, referatów i posterów,
Zamość 22-24 maja 2019 r.

pod red. Haliny Lipińskiej i Mariusza Kulika,
Lublin 2019, ss. 141

ISBN 978-83-7259-299-6 on-line

Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrodnicze

Aktualne problemy w produkcji zwierzęcej

seria Środowisko – Zwierzę – Produkt,

pod red. Witolda Chabuza
i Bożeny Nowakowicz-Dębek,
Lublin 2018, ss. 180

ISBN 978-83-7259-281-1 on-line

Aktualne problemy w produkcji zwierzęcej

Biogospodarka i środowisko

seria Środowisko – Zwierzę – Produkt,

pod red. Bożeny Nowakowicz-Dębek
i Witolda Chabuza,
Lublin 2018, ss. 120

ISBN 978-83-7259-280-4 on-line

Biogospodarka i środowisko

 

LXXXIII Zjazd Naukowy
Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. Streszczenia
Lublin 2018, ss. 260

ISBN 978-83-7259-279-8 on-line,
DOI: 10.24326/ptz.2018.1

Wyzwania zootechniki w waruunkach rolnictwa zrównoważonego

 

INTERNATIONAL PhD STUDENT’S CONFERENCE AT THE UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES IN LUBLIN: ENVIRONMENT-PLANT-ANIMAL-PRODUCT (ICDSUPL)
Zobacz
Forum „Praktyczne Aspekty Rozwoju Infrastruktury Wodno-Ściekowej i Energetycznej”
Zobacz

W modelu otwartym udostępniamy czasopisma oraz niektóre monografie naukowe.
Publikacje te są dostępne na licencjach Creative Commons

Zalecenia MEN na temat otwartego dostępu można znaleźć tutaj.