Sprzedaż

Sprzedaż publikacji naszego Wydawnictwa prowadzą

Księgarnia LARIX, ul. Akademicka 15 (Agro II), tel. 81 441-11-07,
tel. kom. 607-052-842, e-mail: .

AGROŚWIAT – Internetowa Księgarnia Rolnicza, ul. Klubowa 1H, 02-847 Warszawa

Księgarnia Sportowo-Medyczna.pl, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, Hala Wielofunkcyjna AWF, pok. 39, 51-612 Wrocław, tel. 48 71 347 30 54, e-mail:

W sprawie sprzedaży hurtowej prosimy o kontakt z Anną Demetraki-Paleolog:

tel. 81 445-66-60

W księgarniach stacjonarnych można znaleźć także publikacje przecenione, których cena nie przekracza 5 zł.

Dostępne tytuły:

Agrotechnika i jakość cech roślin uprawnych – B. Sawicka, 2000

Białka ostrej fazy u zwierząt – pod red. K. Kostro, 2003

Chemia ogólna z elementami chemii nieorganicznej – I. Jackowska, J. Piotrowski, 2000

Chemia ogólna w zadaniach dla studentów uczelni rolniczych – M. Bojanowska, 2007

Choroby zakaźne zwierząt. Cz.III – Choroby trzody chlewnej z element. zoonoz – Z. Gliński, K. Kostro, 2004

Ćwiczenia z toksykologii żywności – J. Truchliński, 2001

Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb – S. Baran, 1996

Działy wybrane układu zasilania silników spalinowych – E. Krasowski, 1999

Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa – W. Oktaba, 1998

Enzymy amylolityczne i inne hydrolazy o-glikozydowe – B. Achremowicz, 2000

Epidemiologia weterynaryjna – Z. Gliński i inni, 2002

Higiena środowiska zwierząt hodowlanych. Wybrane zagadnienia. – L. Tymczyna i inni, 2003

Informatyka. Przewodnik do ćwiczeń z informatyki – M. Wesołowska –Janczarek, 1996

Język rosyjski. Wybór tekstów z ćwiczeniami dla studentów wydz. Zootechnicznego. Wyd. II – A.Baran, 1999

Komputerowe systemy doradztwa w produkcji roślinnej i zwierzęcej – Z. Siarkowski, A. Marczuk, 2002 r.

Leśnictwo – L. Drozd, 2000

Litosfera i jej ochrona – M. Misztal, 2003

Marketing mix w przedsiębiorstwie – A. Baruk, 2001

Maszynoznawstwo ogrodnicze – H. Bichta, 1999

Maszyny do czyszczenia i sortowania nasion – J. Grochowicz, 1994

Maszyny i urządzenia transportowe. Ćwiczenia laboratoryjne dla studentów specjalności technika rolnicza. – Z. Burski, 2001

Mechanizacja produkcji zwierzęcej – A. Kwieciński, 1999

Metody statystyki matematycznej w doświadczalnictwie – W. Oktaba, 2000

Motoryzacyjne zanieczyszczenia środowiska – J. Merkisz, W. Piekarski, T. Słowik, 2005

Napędy hydrauliczne, pneumatyczne i sterowanie – E. Krasowski, 2000

Nawożenie roślin ogrodniczych – J. Nurzyński, 2008

Ocena stanu degradacji i rekultywacji gleb – S. Baran, 2000

Ochrona środowiska przyrodniczego. Wybrane zagadnienia – E. Bielińska, B. Futa, 2008

Ochrona zdrowia zwierząt. Wybrane zagadnienia – L. Saba, 2000

Ogólna uprawa roślin. Materiały pomocnicze do ćwiczeń – M. Wesołowski (red.), 2007

Podstawowe problemy ochrony środowiska z elementami ekologii – M. Misztal, 1999

Podstawowe terminy z motoryzacji rolnictwa – H. Krasowska, 2000

Podstawy doradztwa w agrobiznesie gospodarstw rolniczych – Cz. Michałowski, 1998

Podstawy hodowli i produkcji zwierzęcej – B. Szostak, T. Gruszecki, 2004

Podstawy produkcji roślinnej. Przewodnik dla studentów Wydz. Biologii i Hodowli Zwierząt – M. Wesołowski, A. Woźniak, 2006

Podstawy rachunkowości – A. Jagiełło, 2000

Profesorowie Wydziału Rolniczego UMCS w latach 1944-1955 we wspomnieniach uczniów – F. Pawłowski, 1994

Przewodnik do ćwiczeń z biochemii z elementami biofizyki – J. Truchliński, 1998

Przewodnik do ćwiczeń z chemii analitycznej dla studentów wydziału zootechnicznego – R. Gąszczyk, 1998

Przewodnik do ćwiczeń z chemii żywności – B. Baraniak, 2005

Przewodnik do ćwiczeń z inżynierii genetycznej – K. Kowalczyk, 2006

Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii – K. Gostkowska, 2012

Przewodnik do ćwiczeń z nawożenia roślin ogrodniczych – Z. Michałojć, J. Nurzyński, 2006

Przewodnik do ćwiczeń z pojazdów rolniczych. Cz. I – W. Piekarski, 2000

Przewodniki do ćwiczeń z przetwórstwa zbożowo- młynarskiego – D. Dziki, J. Laskowski, 2004

Przewodnik do ćwiczeń ze szczegółowej uprawy roślin wyd. IV – M. Wilczek (red.), 2003

Roman Prawocheński – E. Sasimowski, 2006

Schorzenia przemiany węglowodanowo-tłuszczowej u przeżuwaczy wyd. II – J. Filar, 2004

Składowanie produktów roślinnych – B. Achremowicz, 1999

Słownik angielsko-polski, polsko-angielski statystyki matematycznej i teorii eksperymentu – W. Oktaba, U. Bronowicka-Mielniczuk, J. Mielniczuk, 2004

Statystyka matematyczna. Wykłady i ćwiczenia – Z. Hanusz, J. Tarasińska, 2006

Systemy komputerowe, symulacja, modelowanie w środkach transportu rolniczego – Z. Burski, E. Krasowski, 2000

Ślazowiec pensylwański. Uprawa i wykorzystanie – B. Styk, 2006

Tabele do ćwiczeń z użytkowania maszyn rolniczych wyd. V – E. Lorencowicz, 2004

Teksty rosyjskie i ćwiczenia dla studentów ochrony środowiska wyd. III – M. Wójcik, W. Roszczenko, 2005

Uśmiech rośliny – K. Rudzka-Przychoda, 2003

Wstęp do teorii procesu produkcji w gospodarstwach rodzinnych – D. Niezgoda, 1996

Wybrane zagadnienia z fitopatologii wyd. III – D. Pięta, 2004

Wybrane zagadnienia z genetyki i hodowli owiec i kóz – M. Pięta, 1997

Wybrane zagadnienia z utylizacji i unieszkodliwiania odpadów – S. Baran, 1999

Wycena środowiska przyrodniczego – B. Kościk, 2000

Zadania z fizyki – S. Pietruszewski, 1996

Zarys agrotechniki roślin rolniczych – T. Kęsik, 1997

Zarys mechanizacji ogrodnictwa – F. Bieganowski, 1999

Zarys mikrobiologii rolniczej wyd. III – A. Szember, 2001

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie – A. Baruk, 2002

Zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej – E. Niedokos, 1995

Zbiór zadań z teorii maszyn i mechanizmów – Z. Rotter, 1996

Zbiór zadań ze statystyki matematycznej – M. Wesołowska – Janczarek, 2000

Zestawienie i ocena pracy rolniczych agregatów maszynowych – K. Tomaszewski, 1998

Zielnik Sokratesa – T. Chabrowski, 2005

Wybrane publikacje naszego Wydawnictwa można zakupić tutaj:
books-box.com