Postępowanie dla kandydatów ubiegających się do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UPL posiadających dyplom uzyskany za granicą

 

(PL) Postępowanie dla kandydatów ubiegających się do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UPL posiadających dyplom uzyskany za granicą
Zobacz
(ENG) Procedure for candidates applying to the Doctoral School of the UPL having higher education diploma obtained abroad
Zobacz
(PL) Rekrutacja - Informacje dla cudzoziemców
Zobacz
(ENG) Admission – information for Foreigners
Zobacz