Termin rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów do Szkoły Doktorskiej UP Lublin (rok akademicki 2024/2025)

Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbędą się w dniu 11.07.2024 r. w Sali Kolegialnej im. prof. dr hab., dr h.c. multi G. Brzęka, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin (budynek Rektoratu I piętro) zgodnie z poniższym harmonogramem:

godz. 09.00 – 11.00 dyscyplina: Rolnictwo i Ogrodnictwo
godz. 11.00 – 12.00 dyscyplina: Technologia Żywności i Żywienia
godz. 12.00 – 12.30 przerwa
godz. 12.30 – 12.45 dyscyplina: Inżynieria Mechaniczna
godz. 12:45 – 13:00 dyscyplina: Weterynaria
godz. 13.00 – 14.00 dyscyplina: Zootechnika i Rybactwo

Kandydaci w dniu rozmowy kwalifikacyjnej powinni:
• okazać komisji dowód osobisty
• przekazać oryginały dokumentów załączonych w systemie IRK