Opłata za legitymację

Opłatę za legitymację w wysokości 22 zł należy wnieść na konto wygenerowane w IRK (to samo, co dla opłaty rekrutacyjnej za studia) po otrzymaniu informacji o przyjęciu do Szkoły Doktorskiej UPL. W zakładce opłaty w IRK znajduje się druk przelewu z numerem konta.