Rekrutacja-badania lekarskie

W związku z pojawiającymi się informacjami od kandydatów do Szkoły Doktorskiej o braku wolnych terminów w najbliższych dniach na wykonanie badań lekarskich informujemy, że zaświadczenie lekarskie można dostarczyć w dniu zaplanowanej rozmowy kwalifikacyjnej wraz kompletem pozostałych dokumentów. Jednocześnie zaznacza się, że w systemie IRK powinno pojawić się w miejscu na skan zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej oraz realizacji badań w określonej dyscyplinie naukowej, na podstawie skierowania wystawionego przez Uczelnię, oświadczenie kandydata o terminie umówionej wizyty.

Dodatkowo informujemy, że badania należy wykonać w dowolnym Ośrodku Medycyny Pracy. Po wykonaniu badań uzyskane zaświadczenie należy zeskanować i załączyć do systemu IRK.