Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

wprowadzony Uchwałą Senatu nr 65/2019-2020 z dnia 08.05.2020

Status aktu prawnego:
Regulamin posiada tekst ujednolicony
Data wydania:
2020-05-08
Data wejścia w życie:
2020-10-01
Data obowiązywania:
2020-10-01