Różnice w postawach patriotycznych mieszkańców wsi tematycznych i pozostałych obszarów wiejskich
 
Anna Katarzyna Mazurek-Kusiak, Agata Kobyłka
Lublin 2024, ss. 141
 
ISBN 978-83-7259-433-4 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2024.5
 

Tradycja i kultura regionu Polski Wschodniej a przedsiębiorczość
na obszarach wiejskich

Anna Katarzyna Mazurek-Kusiak, Agata Kobyłka, Natalia Korcz,
Ryszarda Ewa Bernacka
Lublin 2023, ss. 197

ISBN 978-83-7259-425-9 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2023.14

otwarty dostęp Tradycja i kultura regionu Polski Wschodniej a przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Szanse nauk o zwierzętach

pod redakcją Brygidy Ślaskiej, Andrzeja Junkuszewa,
Bożeny Kiczorowskiej
Lublin 2023, ss. 153

ISBN 978-83-7259-415-0
ISBN 978-83-7259-416-7 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2023.9

otwarty dostęp Szanse nauk o zwierzętach

Lokalne rasy zwierząt w ochronie bioróżnorodności
i zachowaniu tradycji regionów

pod redakcją 
Witolda Chabuza i Wioletty Sawickiej-Zugaj 

Lublin 2023, ss. 150

ISBN 978-83-7259-413-6
ISBN 978-83-7259-414-3 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2023.8

otwarty dostęp Lokalne rasy zwierząt w ochronie bioróżnorodności i zachowaniu tradycji regionów

Туристичний путівник по тематичних селах Східної Польщі
Анна Катажина Мазурек-Кусяк, Агата Кобилка, Наталія Корч,
Ришарда Єва Бернацька
Lublin 2023, ss. 255

ISBN 978-83-7259-419-8 on-line

Reiseführer für thematische Dörfer in Ostpolen
Anna Katarzyna Mazurek-Kusiak, Agata Kobyłka, Natalia Korcz,
Ryszarda Ewa Bernacka
Lublin 2023, ss. 256

ISBN 978-83-7259-418-1 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2023.11

otwarty dostęp  Reisefuhrer WUP_2023

Tourist guide to thematic villages of Eastern Poland

Anna Katarzyna Mazurek-Kusiak, Agata Kobyłka, Natalia Korcz,
Ryszarda Ewa Bernacka
Lublin 2023, ss. 255

ISBN 978-83-7259-417-4 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2023.10

otwarty dostęp Tourist guide WUP 2023

Przewodnik turystyczny po wioskach tematycznych
Polski Wschodniej 

Anna Katarzyna Mazurek-Kusiak, Agata Kobyłka,
Natalia Korcz, Ryszarda Ewa Bernacka
Lublin 2023, ss. 255

ISBN 978-83-7259-408-2 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2023.6

otwarty dostęp Przewodnik_turystyczny_WUP_2023

Wybrane zagadnienia produkcji zwierzęcej, t. 4
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt

pod redakcją Marka Babicza,
Kingi Kropiwiec-Domańskiej, Witolda Chabuza
Lublin 2023, ss. 186

ISBN 978-83-7259-405-1 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2023.5

otwarty dostęp Wybrane zagadnienia produkcji zwierzęcej, t. 4

Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony
i zagrożeń środowiska, t. 3
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt

pod redakcją Marka Babicza, Bożeny Nowakowicz-Dębek, Adama Gawryluka

Lublin 2023, ss. 191
ISBN  978-83-7259-404-4 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2023.4

otwarty dostęp Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony…

Wybrane zagadnienia z zakresu produkcji surowców, żywności i kosmetyków, t. 3
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt

pod redakcją Marka Babicza, Kingi Kropiwiec-Domańskiej,
Urszuli Szymanowskiej
Lublin 2023, ss. 180

ISBN 978-83-7259-403-7 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2023.3

otwarty dostęp Wybrane zagadnienia z zakresu produkcji surowców, żywności i kosmetyków, t. 3

Wybrane zagadnienia z zakresu bromatologii, t. 3
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt

pod redakcją Marka Babicza,
Kingi Kropiwiec-Domańskiej
Lublin 2023, ss. 100

ISBN 978-83-7259-401-3 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2023.1

otwarty dostęp Wybrane zagadnienia z zakresu bromatologii tom 3

 

Wybrane zagadnienia z zakresu rolnictwa, t. 3
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt

pod redakcją Marka Babicza, Kingi Kropiwiec-
-Domańskiej
Lublin 2023, ss. 67

ISBN 978-83-7259-402-0 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2023.2

otwarty dostęp Wybrane zagadnienia z zakresu rolnictwa tom 3

 

Choroby roślin uprawianych w ogrodach i parkach.
Objawy i zwalczanie

Danuta Pięta, Elżbieta Patkowska, Alina Pastucha
wyd. II poprawione, Lublin 2023, ss. 76

ISBN 978-83-7259-378-8

spis treści Choroby roślin_spis treści

 

Żywność w XXI wieku – jakość, składniki, zdrowie 

pod redakcją Anety Brodziak i Piotra Skałeckiego
Lublin 2022, ss. 103

ISBN 978-83-7259-384-9 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2022.15

otwarty dostęp Żywność w XXI w. – jakość, skladniki, zdrowie

Straty w produkcji kiszonek powodowane infiltracją powietrza

Janusz Nowak, Barbara Wróbel, Wojciech Przystupa, Zbigniew Wasąg
pod red. Janusza Nowaka
Lublin 2022, ss. 201
cena 37,00 zł

ISBN 978-83-7259-364-1

spis treści Spis treści_ Straty w produkcji kiszonek powodowane infiltracją powietrza

Wpływ nanocząstek na bakterie i grzyby – wybrane zagadnienia

Anna Krzepiłko, Agata Święciło, Katarzyna Matyszczuk
Lublin 2022, ss. 119

ISBN 978-83-7259-373-3 online
https://doi.org/10.24326/mon.2022.12

otwarty dostęp Wpływ nanocząstek na bakterie i grzyby

Wybrane zagadnienia produkcji zwierzęcej, t. 3
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt

pod redakcją Marka Babicza, Kingi Kropiwiec-Domańskiej, Witolda Chabuza
Lublin 2022, ss. 301

ISBN 978-83-7259-371-9 on-line 
https://doi.org/10.24326/mon.2022.9

otwarty dostęp Wybrane zagadnienia produkcji zwierzęcej, t. 3

Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony i zagrożeń środowiska, t. 2
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt

pod redakcją Marka Babicza, Bożeny Nowakowicz-Dębek, Kingi Kropiwiec-Domańskiej
Lublin 2022, ss. 192

ISBN 978-83-7259-368-9 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2022.10

otwarty dostęp Wybrane zagadnienia z zakresu z ochrony i zagrożeń środowiska t. 2

Wybrane zagadnienia z zakresu produkcji surowców, żywności i kosmetyków, t. 2
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt

pod redakcją Marka Babicza, Kingi Kropiwiec-Domańskiej
Lublin 2022, ss. 227

ISBN 978-83-7259-370-2 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2022.8

otwarty dostęp Wybrane zagadnienia z zakresu produkcji surowców, żywności i kosmetyków_Tom 2

Wybrane zagadnienia z zakresu rolnictwa, t. 2
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt

pod redakcją Marka Babicza, Kingi Kropiwiec-Domańskiej
Lublin 2022, ss. 38

ISBN 978-83-7259-367-2 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2022.7

otwarty dostęp Wybrane zagadnienia z zakresu rolnictwa tom 2

Wybrane zagadnienia z zakresu bromatologii, t. 2
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt

pod redakcją Marka Babicza, Kingi Kropiwiec-Domańskiej, Urszuli Szymanowskiej
Lublin 2022, ss. 115

ISBN 978-83-7259-369-6 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2022.6

otwarty dostęp Wybrane zagadnienia z zakresu bromatologii t2 2022 (1)

 

Substancje bioaktywne w surowcach i produktach spożywczych
Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające ich zachowanie w łańcuchu żywnościowym

pod red. Joanny Stadnik,
Lublin 2022, ss. 231

ISBN 978-83-7259-353-5

spis treści  Spis treści_Substancje bioaktywne w produktach spożywczych

Ogrody klasztorne w krajobrazie historycznego Lublina

Małgorzata Milecka, Seweryn Malawski
Lublin 2022, ss. 232
ISBN 978-83-7259-350-4

ISBN 978-83-7259-351-1 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2021.14

otwarty dostęp  Ogrody klasztorne w krajobrazie historycznego Lublina

Czynniki żywieniowe a stan skóry, włosów i paznokci

pod red. Anny Winiarskiej-Mieczan, 
Wioletty Samolińskiej, Edyty Kowalczuk-Vasilev,
Lublin 2022, s. 153
ISBN 978-83-7259-356-6 

ISBN 978-83-7259-357-3 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2022.1

otwarty dostęp  Czynniki żywieniowe a stan skóry, włosów i paznokci

Wybrane aspekty biokosmetologii

pod red. Mirosławy Chwil i Bożeny Denisow,
Lublin 2021, ss. 315
ISBN 978-83-7259-354-2

ISBN 978-83-7259-355-9 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2021.15

otwarty dostęp Wybrane aspekty biokosmetologii

Wybrane zagadnienia produkcji zwierzęcej, t. 2

pod red. Witolda Chabuza i Bożeny Nowakowicz-Dębek
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt
Lublin 2021, ss. 292

ISBN 978-83-7259-347-4 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2021.12

otwarty dostęp Wybrane zagadnienia produkcji zwierzęcej, tom 2

Rynek usług pocztowych i kurierskich

Sławomir Juściński
Lublin 2021, ss. 239

ISBN 978-83-7259-336-8

spis treści  Rynek usług pocztowych_spis treści

Nietolerancje i alergie pokarmowe – przyczyny, diagnostyka
i postępowanie żywieniowe

Monika Bojanowska, Małgorzata Kostecka
Lublin 2021, ss. 91
cena 29,-
ISBN 978-83-7259-348-1

spis treści    Nietolerancje i alergie pokarmowe…_spis treści

ISBN 978-83-7259-349-8 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2021.13

Produkty pochodzenia roślinnego o zwiększonej wartości odżywczej i lepszej jakości zdrowotnej

Monika Bojanowska, Marzena S. Brodowska, Izabella Jackowska,
Monika Sachadyn-Król
Lublin 2021, ss. 84
cena 28,-
ISBN 978-83-7259-339-9

spis treści  Spis treści 

ISBN 978-83-7259-340-5 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2021.7

Wybrane zagadnienia z zakresu produkcji surowców, żywności i kosmetyków

pod red. Marka Babicza i Kingi Kropiwiec-Domańskiej
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt,
Lublin 2021, ss. 206

ISBN 978-83-7259-342-9 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2021.9

otwarty dostęp Wybrane zagadnienia z zakresu produkcji surowców, żywności i kosmetyków

Wybrane zagadnienia z zakresu bromatologii

pod red. Marka Babicza i Kingi Kropiwiec-Domańskiej
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt,
Lublin 2021, ss. 126

ISBN 978-83-7259-341-2 on-line,
https://doi.org/10.24326/mon.2021.8

otwarty dostęp Wybrane zagadnienia z zakresu bromatologii 

Wybrane zagadnienia z zakresu rolnictwa

pod red. Marka Babicza i Bożeny Nowakowicz-Dębek
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt,
Lublin 2021, ss. 128

ISBN 978-83-7259-344-3 on-line,
https://doi.org/10.24326/mon.2021.10

otwarty dostęp Wybrane zagadnienia z zakresu rolnictwa

 Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony i zagrożeń środowiska

pod red. Marka Babicza i Bożeny Nowakowicz-Dębek
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt,
Lublin 2021, ss. 121

ISBN 978-83-7259-338-2 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2021.6

otwarty dostęp Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony i zagrożeń…

Dereń jadalny (Cornus mas L.)

Iwona Szot
Lublin 2021, ss. 117
cena 38,-

ISBN 978-83-7259-331-3

Biologically active compounds of plant origin in medicine 

pod red. Mirosławy Chwil i Michała M. Skoczylasa
Lublin 2020,  ss. 151

ISBN 978-83-7259-332-0 on-line,
https://doi.org/10.24326/mon.2020.10

otwarty dostęp  Biologically active

Kultura bezpieczeństwa w produkcji żywności –
koncepcja i pomiar

Eugenia Czernyszewicz,
Lublin 2020, ss. 208
cena 39,-
ISBN 978-83-7259-321-4

Publikację można także zakupić w wersji elektronicznej w serwisie IBUK.PL

ISBN 978-83-7259-322-1 on-line
https://doi.org/10.24326/mon.2020.3

Wypadkowość w przemyśle opakowań

Grzegorz Tatar, Franciszek Kluza, Dariusz Góral, Katarzyna Kozłowicz
Lublin 2020, ss. 136

ISBN 978-83-7259-328-3 on-line,
https://doi.org/10.24326/mon.2020.7

Publikację można zakupić w serwisie IBUK.PL

Wybrane zagadnienia produkcji zwierzęcej, t. 1

seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt

pod red. Witolda Chabuza i Bożeny Nowakowicz-Dębek,
Lublin 2020, ss. 175

ISBN 978-83-7259-330-6 on-line,
https://doi.org/10.24326/mon.2020.9

otwarty dostęp Wybrane zagadnienia produkcji zwierzęcej

Zagrożenia środowiska i bezpieczeństwo żywności, t. 1

seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt,

pod red. Bożeny Nowakowicz-Dębek i Witolda Chabuza,
Lublin 2020, ss. 118

ISBN 978-83-7259-329-0 on-line,
https://doi.org/10.24326/mon.2020.8

otwarty dostęp Zagrożenia środowiska i bezpieczeństwo żywności

Wybrane zagadnienia z zakresu przemysłu spożywczego
oraz zarządzania i inżynierii produkcji, t. 1

seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt

pod red. Marka Babicza i Kingi Kropiwiec-Domańskiej,
Lublin 2020, ss. 130

ISBN 978-83-7259-326-9 on-line,
https://doi.org/10.24326/mon.2020.5

otwarty dostęp Wybrane zagadnienia z zakresu przemysłu spożywczego oraz zarządzania i inżynierii produkcji

Problemy i wyzwania współczesnego rolnictwa oraz ochrony środowiska, t. 1

seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt

pod red. Marka Babicza,
Lublin 2020,  ss. 130

ISBN 978-83-7259-327-6 on-line,
https://doi.org/10.24326/mon.2020.6

otwarty dostęp Problemy i wyzwania współczesnego rolnictwa oraz ochrony środowiska

Oddziaływanie ekstraktów roślinnych na drobnoustroje

Anna Krzepiłko, Monika Kordowska-Wiater,
Bożena Sosnowska, Monika Pytka
Lublin 2020, ss. 112

ISBN 978-83-7259-325-2 on-line,
https://doi.org/10.24326/mon.2020.4

otwarty dostęp Oddziaływanie ekstraktów

Podstawy rachunkowości finansowej. Zbiór zadań

Anna Kobiałka, Renata Kubik,
wyd. II poprawione, Lublin 2020, ss. 99
cena 23,-

ISBN 978-83-7259-316-0

 

Przewodnik do ćwiczeń z biotechnologii leśnej

pod red. Krzysztofa Kowalczyka,
autorzy: Krzysztof Kowalczyk, Magdalena Sozoniuk,
Katarzyna Masternak, Jacek Gawroński, Katarzyna Głębocka,
Magdalena Dyduch-Siemińska
Lublin 2020,  ss. 119,
cena 32,-
ISBN 978-83-7259-313-9

Publikację można kupić także w wersji elektronicznej w serwisie IBUK.PL
ISBN 978-83-7259-314-6 on-line

Behawior zwierząt

pod red. Iwony Janczarek i Mirosława Karpińskiego,
Lublin 2019, ss. 336,
cena 48,-

ISBN 978-83-7259-302-3

English for Food Sciences and Biotechnology.
Specialised Terminology

Elżbieta Atkinson, Dorota Szewczuk,
Lublin 2019, wyd. I, ss. 126
cena 28,-

ISBN 978-83-7259-301-6

Przewodnik do ćwiczeń z hodowli i chowu świń

pod red. Marka Babicza,
Lublin 2019, wyd. I, ss. 108
cena 22,-

ISBN 978-83-7259-305-4

Współczesne badania nad stanem środowiska i leczniczym wykorzystaniem roślin

pod red. Mirosławy Chwil i Michała M. Skoczylasa,
Lublin 2019, ss. 146

ISBN 978-83-7259-310-8 on-line,
https://doi.org/10.24326/mon.2019.2

otwarty dostęp Współczesne badania nad stanem

Polskie rolnictwo wobec wyzwań współczesności.
Tom 1. Wymiar ekonomiczno-strukturalny

Anna Nowak, Tomasz Kijek, Artur Krukowski,
Lublin 2019, ss. 118

ISBN 978-83-7259-307-8 on-line

otwarty dostęp Polskie rolnictwo wobec wyzwań współczesności, t. 1

Polskie rolnictwo wobec wyzwań współczesności.
Tom 2. Wymiar społeczny i środowiskowy

Armand Kasztelan, Anna Nowak, Barbara Bujanowicz-Haraś,
Lublin 2019, ss. 129

ISBN 978-83-7259-309-2 on-line

otwarty dostęp Polskie rolnictwo wobec wyzwań współczesności, t. 2

Rasy rodzime w ochronie przyrody i produkcji żywności
prozdrowotnej

pod red. Tomasza M. Gruszeckiego, Andrzeja Junkuszewa,
Lublin 2019, wyd. I, ss. 263

ISBN 978-83-7259-304-7

Zbiór testów z biochemii

pod red. Witolda Kędzierskiego,
autorzy: Krzysztof Kowalik, Mateusz Kopeć, Sylwia Sajdak,
oprac. graf. wzorów i przemian: Michał Danielak,
Lublin 2019,  ss. 170,
cena 16,-

ISBN 978-83-7259-290-3

Publikację można zakupić także w wersji elektronicznej w serwisie IBUK.PL

ISBN 978-83-7259-291-0 on-line

Choroby zakaźne zwierząt łownych z zarysem biologii

pod red. Zdzisława Glińskiego i Krzysztofa Kostro,
Lublin 2019, wyd. 1, ss. 200,
cena 43,-

ISBN 978-83-7259-284-2

Presja wizualna jako problem audytu krajobrazowego

Szymon Chmielewski, Tadeusz J. Chmielewski, Agnieszka Kułak,
Lublin 2019, ss. 144
cena 38,-

ISBN 978-83-7259-276-7

 

Maszyny do osłaniania folią zakiszanych pasz

pod red. V. Adamchuka,
Lublin 2019, wyd. I,  ss. 179

ISBN 978-83-7259-277-4

nakład wyczerpany

Aktualne problemy w produkcji zwierzęcej

seria Środowisko – Zwierzę – Produkt,

pod red. Witolda Chabuza
i Bożeny Nowakowicz-Dębek, 
Lublin 2018, ss. 180

ISBN 978-83-7259-281-1 on-line

otwarty dostęp Aktualne problemy w produkcji zwierzęcej

Biogospodarka i środowisko 

seria Środowisko – Zwierzę – Produkt,

pod red. Bożeny Nowakowicz-Dębek
i Witolda Chabuza, 
Lublin 2018, ss. 120

ISBN 978-83-7259-280-4 on-line

otwarty dostęp Biogospodarka i środowisko

Genetyka i hodowla roślin z elementami biotechnologii

Jadwiga Żebrowska, 2018, wyd. I, ss. 154
cena 32,-

ISBN 978-83-7259-265-1

Dermatologia koni

pod red. Iwony Taszkun i Krzysztofa Lutnickiego,
Lublin 2018, wyd. I, ss. 124
cena 32,-

ISBN 978-83-7259-269-9

Nowoczesne rozwiązania marketingowe na rynku produktów konsumpcyjnych

Agnieszka Izabela Baruk, Sebastian Białoskurski, Anna Goliszek,
Anna Iwanicka, Agnieszka Komor, Grzegorz Wesołowski

Lublin 2017, wyd. I, ss. 188
cena 34,-

ISBN 978-83-7259-261-3

Monitorowanie zagrożeń

seria Środowisko – Zwierzę – Produkt

pod red. Bożeny Nowakowicz-Dębek i Witolda Chabuza,
Lublin 2017, wyd. I, ss. 84
cena 23,-

ISBN 978-83-7259-262-0

Jakość surowców pochodzenia zwierzęcego

seria Środowisko – Zwierzę – Produkt

pod red. Bożeny Nowakowicz-Dębek i Witolda Chabuza,
Lubin 2017, wyd. I, ss. 130,
cena 29,-

ISBN 978-83-7259-263-7

Ochrona zdrowia człowieka w zoonozach zwierząt łownych

Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro, Krzysztof Szkucik, Zbigniew Bełkot,
wyd. I, Lublin 2017, ss. 168,
cena 39,-

ISBN 978-83-7259-264-4

The Role of Agriculture in Territorial Identity and Competitiveness of Rural Areas

pod red. Anety Jarosz-Angowskiej,
Lublin 2017, wyd. I,  ss. 124,
cena 27,-

ISBN 978-83-7259-255-2

Zmienność morfologiczna nasion wybranych gatunków
flory segetalnej Polski

Paweł Gierasimiuk, Ewa Kwiecińska-Poppe, Mieczysław Bojarczyk,
Sylwia Andruszczak, Edward Pałys, Marian Wesołowski,
Krzysztof Różyło, Piotr Kraska,
Lublin 2017, wyd. I, ss. 92
cena 47,-

ISBN 978-83-7259-242-2

Mało znane gatunki drzew i krzewów owocowych
z rodziny różowatych

Iwona Szot, Paweł Michalski, Paweł Szot, Paweł Krawiec, Tomasz Lipa,
wyd. I, Lublin 2017, ss. 177

ISBN 978-83-7259-250-7

nakład wyczerpany

Słonecznik bulwiasty (Heliantus tuberosus L.). Biologia, hodowla, znaczenie użytkowe

Barbara Sawicka,
Lublin 2016, wyd. I,  ss. 224
cena 35,-

ISBN 978-83-7259-252-1,

Biogospodarka jako szansa rozwoju regionów peryferyjnych

Anna Nowak, Armand Kasztelan, Tomasz Kijek, Anna Kobiałka,
Artur Krukowski, Anna Matras-Bolibok,
Lublin 2016, wyd. I, ss. 130,
cena 36,-

ISBN 978-83-7259-237-8

Vademecum chorób zakaźnych i pasożytniczych bydła

Krzysztof Kostro, Zdzisław Gliński,
Lublin 2016, ss. 145,
cena 30,-

ISBN 978-83-7259-254-3

Przewodnik do ćwiczeń z fizycznych podstaw
naturalnych źródeł energii

Krzysztof Kornarzyński,
Lublin 2016, ss. 220,
cena 25,-

ISBN 978-83-7259-248-4

Świnie gołębskie – puławskie. 90 lat hodowli (1926–2016)

pod red. Marka Babicza,
Lublin 2016, ss. 139

ISBN 978-83-7259-246-0

nakład wyczerpany

Gospodarowanie w ogrodnictwie.
Ekonomika – Organizacja – Zarządzanie

pod red. Eugenii Czernyszewicz,
Lublin 2016, ss. 228,
cena 35,-

ISBN 978-83-7259-245-3

Antropotechnika pojazdu w eksploatacji polowej i transporcie żywności

Zbigniew Burski, Jacek Wasilewski,
Lublin 2016, ss. 198,
cena 43,-

ISBN 978-83-7259-242-2

Antropotechnika pojazdu w eksploatacji polowej i transporcie żywności

Wzrost i rozwój młodników sosnowych (Pinus sylvestris L.)
na gruntach zdegradowanych przy Zakładach Azotowych
„Puławy” S.A.

pod red. Tadeusza Węgorka i Elżbiety Jolanty Bielińskiej,
wyd. I, Lublin 2015, ss. 160,
cena 25,-

ISBN 978-83-7259-241-5

Funkcjonowanie wybranych ogniw łańcucha żywnościowego w Polsce w kontekście rozwoju biogospodarki

Katarzyna Domańska, Agnieszka Komor, Artur Krukowski, Anna Nowak,
wyd. I, Lublin 2015, ss. 150,
cena 35,10

ISBN 978-83-7259-237-8

Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich.
Część III. Choroby zakaźne zwierząt futerkowych

pod red. Krzysztofa Kostro i Zdzisława Glińskiego,
Lublin 2015, ss. 478,
cena 52,20

ISBN 978-83-7259-230-9

Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i mikrobiologii żywności

Ewa Kisielewska, Monika Kordowska-Wiater,
wyd. III zmienione i rozszerzone, Lublin 2015, ss. 206
cena 39,-

ISBN 978-83-7259-234-7

Publikację można także zakupić w wersji elektronicznej w serwisie IBUK.PL

Statystyczne sterowanie procesem. Wykłady i ćwiczenia

Izabela Kuna-Broniowska, Urszula Bronowicka-Mielniczuk,
wyd. I, Lublin 2015, ss. 254,
cena 35,10

ISBN 978-83-7259-226-2

Finanse i uproszczona księgowość w przedsiębiorstwach turystycznych

Anna K. Mazurek-Kusiak,
wyd. I, Lublin 2014, ss. 148,
cena 35,10

ISBN 978-83-7259-232-3

Uprawa roli i roślin z elementami herbologii

Marzena Błażewicz-Woźniak, Tadeusz Kęsik, Mirosław Konopiński,
wyd. I, Lublin 2014, ss. 303,
cena 52,-

ISBN 978-83-7259-222-4

Zobacz więcej

Technika cieplna. Wybrane zagadnienia

pod red. Dariusza Dzikiego,
wyd. I, Lublin 2014, ss. 109,
cena 21,60

ISBN 978-83-7259-225-5

Hodowla i chów świń

pod red. Marka Babicza,
wyd. I, Lublin 2014, ss. 296,

ISBN 978-83-7259-221-7

nakład wyczerpany

Zbiór zadań i pytań z genetyki

pod red. Grażyny Jeżewskiej-Witkowskiej;
autorzy: Grażyna Jeżewska-Witkowska, Maria Lorkiewicz,
Janusz Tarkowski, Magdalena Gryzińska, Mieczysław Piech,
Iwona Rucińska-Rozempolska, Brygida Ślaska,
wyd. I, Lublin 2014, ss. 168,
cena 32,-

ISBN 978-83-7259-220-0

Gospodarowanie energią, surowcami i materiałami
w logistyce produkcji zakładów piwowarskich

Zbigniew Burski, Jacek Wasilewski,
Lublin 2014, ss. 89,
cena 28,-

ISBN 978-83-7259-229-3

Gospodarowanie energią, surowcami i materiałami w logistyce produkcji zakładów piwowarskich

Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych
zwierząt gospodarskich.
Część I. Choroby zakaźne bydła

red. nauk. Krzysztof Kostro i Zdzisław Gliński,
Lublin 2013, ss. 333,
cena 38,40

ISBN 978-83-7259-216-3

Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. I. Choroby zakaźne bydła

Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych
zwierząt gospodarskich.
Część II. Choroby zakaźne owiec i kóz

red. nauk. Krzysztof Kostro i Zdzisław Gliński,
Lublin 2014, ss. 208
cena 35,10

ISBN 987-83-7259-223-1

Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. II. Choroby zakaźne owiec i kóz

Wirusologia. Przewodnik do ćwiczeń

Łukasz Adaszek, Jerzy Ziętek, Beata Dzięgiel, Stanisław Winiarczyk,
wyd. I, Lublin 2013, ss. 70
cena 14,-

ISBN 978-83-7259-215-6

Agrobiotechnologia

pod red. Krzysztofa Kowalczyka,
wyd. I, Lublin 2013, ss. 222
cena 48,30

ISBN 978-83-7259-210-1

Język angielski. Teksty dla studentów medycyny  weterynaryjnej

Anna Matuszak-Król, Joanna Król,
Lublin 2003, ss. 135

ISBN 978-83-7259-080-X

spis treści JĘZYK ANGIELSKI – spis treści 

Publikację można zakupić w wersji elektronicznej w serwisie IBUK.PL