Cykl: „Poznaj naszą ofertę” – Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Ośrodek Jeździecki, Stacja Badawcza Małych Przeżuwaczy, strefa animaloterapii oraz liczne koła naukowe to tylko niektóre z możliwości oferowanych naszym kandydatom przez Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

logo up w Lublinie oraz wydziałuDlaczego studia na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki dają pewne zatrudnienie w przyszłości? Otóż w ostatnich latach wiedza na temat zwierząt, ich zdrowia, odpowiedniej diety oraz warunków życia przeszła wiele etapów rozwoju. Pojawiło się zapotrzebowanie między innymi na dietetyków oraz behawiorystów zwierzęcych. Oprócz tego wydział oferuje kierunki wpisujące się w prężnie rozwijający się sektor ekologii, informatyki biologicznej oraz kryminalistyki w biogospodarce:

Coraz częściej sądowe sprawy przestępstw dokonywanych w oparciu o zwierzęta/produkty pochodzenia zwierzęcego znajdują rozwiązanie na podstawie umiejętnie przeprowadzonej analizy genetycznej/ chemicznej/ toksykologicznej. Dotyczy to w głównej mierze przestępstw z udziałem zwierząt (np. kłusownictwo, przemyt). We współczesnym społeczeństwie wzrasta świadomość nieprawidłowości związanych z produkcją żywności, ale też oszustw bezpośrednio związanych ze zwierzętami w postaci błędów dotyczących ojcostwa lub macierzyństwa (szczególnie gatunków bardzo cennych), kłusownictwa, handlu dzikimi zwierzętami i gatunkami zagrożonymi wyginięciem w oparciu o konwencję waszyngtońską oraz fałszerstw (pasze, substancje pochodzenia zwierzęcego występujących w lekach medycyny azjatyckiej) stąd też potrzeba podejmowania działań uświadamiających w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oraz propagujących wzorce świadomego społeczeństwa.

Prof. dr hab. Brygida Ślaska, dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

Na wydziale działa unikalny na skalę kraju kierunek behawiorystka zwierząt. W jego programie znajdują się przedmioty, które pozwalają studentowi nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu: pielęgnacji zwierząt, przygotowywania ich do wystaw, metod uczenia zwierząt, prowadzenia zajęć z zakresu terapii zwierzę – człowiek oraz zwierzę – zwierzę.

Kolejnym unikatowym kierunkiem jest hipologia i jeździectwo. „Hipologia i jeździectwo, czyli wszystkie nauki o koniu, jest jedynym tego typu kierunkiem w Polsce. Ze względu na możliwość wyboru przedmiotów w ramach tzw. wierzchowej lub wszechstronnej ścieżki użytkowania koni, studia przeznaczone są zarówno dla miłośników jeździectwa sportowego, jak i dla osób marzących o innych sposobach pracy z końmi, w tym również o hodowli. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich, którzy też posiadają m.in. uprawnienia instruktorów jeździectwa sportowego i powszechnego, sędziów PZJ i hipoterapeutów. Większość zajęć odbywa się w nowoczesnym ośrodku jeździeckim z pełnowymiarowym placem konkursowym, strefą fizjoterapii oraz zadaszoną karuzelą i lonżownikiem dla koni.” – mówi dziekan wydziału.

Kierunek hipologia i jeździectwo otrzymał od Polskiej Komisji Akredytacyjnej Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii: „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu na kierunku”. 

trzy kobiety na koniach w fot. Maciej Niedziółka /DRiP

Poniżej lista pozostałych kierunków, na których nauczysz się między innymi: asystować lekarzowi weterynarii, hodowli zwierząt akwarystycznych, gadów i płazów, czy organizować i prowadzić zajęcia z rozwoju kultury fizycznej.

Studia I stopnia:

Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana
Behawiorystyka zwierząt (również niestacjonarnie)
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności (również niestacjonarnie)
Bezpieczeństwo i higiena pracy (również niestacjonarnie)
Bioinformatyka w biogospodarce
Hipologia i jeździectwo
Kryminalistyka w biogospodarce
Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia (również niestacjonarnie)
Zootechnika (również niestacjonarnie)
Animal Science and Dairy Production (studia w j. angielskim)
Equine Management and Care (studia w j. angielskim)

Studia II stopnia:

Animaloterapia
Behawiorystyka zwierząt (również niestacjonarne)
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności (również niestacjonarne)
Bezpieczeństwo i higiena pracy (również niestacjonarne)
Doradztwo w obszarach wiejskich
Hipologia i jeździectwo
Zootechnika (również niestacjonarnie)

Więcej informacji na stronie głównej Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki