Miło nam poinformować, że decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek hipologia i jeździectwo otrzymał Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii: „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu na kierunku”. Kierunek ten prowadzony jest jako studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim przez Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

Certyfikaty Doskonałości Kształcenia nadawane przez Prezydium PKA stanowią potwierdzenie osiągnięcia wyróżniającego poziomu kształcenia na danym kierunku studiów. Są przyznawane w czterech kategoriach: „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu na kierunku”, „Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów”, „Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej”, Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym”. Certyfikat Doskonałości Kształcenia w danej kategorii może być przyznany uczelni prowadzącej kierunek studiów, który otrzymał pozytywną ocenę programową, popartą dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów oraz rekomendacją wyróżnienia i uzasadnieniem w raporcie zespołu oceniającego.

Informacja na stronie Wydziału
Zobacz
Więcej o kierunku
Zobacz