Wydział agrobioinżynierii

Struktura i pracownicy

Wyszukiwarka
kontaktów

wprowadź nazwisko lub jednostkę lub nr telefonu

Wydział Agrobioinżynierii

Dziekanat Wydziału Agrobioinżynierii
Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Dyrektor Instytutu, Profesor
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
starsi technicy
technicy
doktorant
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Romuald Doliński

Profesor emerytowany
Tel. 814456920

Prof. dr hab. Daniela Gruszecka

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Wanda Kociuba

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Danuta Miazga

Profesor emerytowany
Tel. 814456625

Prof. dr hab. Marian Milczak

Profesor emerytowany
Tel. 814456785

Prof. dr hab. Grażyna Stefanowska

Profesor emerytowany
Tel. 814456675

Prof. dr hab. Krystyna Szwed-Urbaś

Profesor emerytowany
> Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych
Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
> Zakład Nauk o Środowisku Glebowym
Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Anna Słowińska-Jurkiewicz

Profesor emerytowany
> Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa
Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
wykładowca

mgr Lesław Radzikowski

wykładowca
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Elżbieta Bielińska

Profesor emerytowany
Tel. 815248159
> Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
Adres: 20-069 Lublin, ul. kr. St. Leszczyńskiego 7
Fax 81-524-81-15
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Stanisław Baran

Profesor emerytowany
Tel. 815248154

Prof. dr hab. Maria Flis-Bujak

Profesor emerytowany
Tel. 815248108
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesorowie
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni
doktorant
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Tadeusz Filipek

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Zygmunt Łabuda

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Wiesław Bednarek

Profesor emerytowany
Katedra Ekonomii i Agrobiznesu
Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesorowie
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
Wykładowcy
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
technicy
doktorant
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Czesław Michałowski

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Dionizy Niezgoda

Profesor emerytowany
Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin
Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesorowie
asystenci
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
specjaliści inżynieryjno-techniczni
doktorant
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Stanisław Deryło

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Jan Kapeluszny

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Marian Wesołowski

Profesor emerytowany
> Zakład Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
> Zakład Ekologii Rolniczej
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Fax 81-445-66-69
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Edward Pałys

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Elżbieta Podstawka-Chmielewska

Profesor emerytowany
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu
Kierownik Katedry, Profesor
Profesorowie uczelni
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
specjaliści inżynieryjno-techniczni
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Ryszard Baryła

Profesor emerytowany
Tel. 814456701

Prof. dr hab. Wanda Harkot

Profesor emerytowany
Tel. 814456724
> Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej
Kierownik Zakładu, Profesor
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
> Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Sosnowicy
Adres: 21-230 Sosnowica, ul.Wojska Polskiego 180
Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
specjaliści inżynieryjno-techniczni
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Jadwiga Furczak

Profesor emerytowany
Tel. 815248143

Prof. dr hab. Stefania Jezierska-Tys

Profesor emerytowany
Tel. 815248161
Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych
> Zakład Gospodarki Leśnej
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
Wykładowcy
> Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich
Kierownik Pracowni, Profesor
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Adam Chojecki

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 814610061
Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa
Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesorowie
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Szymon Dziamba

Profesor emerytowany
Tel. 814456001

Prof. dr hab. Józef Kołodziej

Profesor emerytowany
Tel. 814456686

Prof. dr hab. Stanisława Wójcik

Profesor emerytowany
Tel. 814456743
> Zakład Agrometeorologii
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
specjaliści inżynieryjno-techniczni
Katedra Turystyki i Rekreacji
Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
technicy
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Bogusław Sawicki

Profesor emerytowany
Tel. 814456041
Katedra Zarządzania i Marketingu
> Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa
Kierownik Pracowni, adiunkt posiadający st. nauk. dr
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
specjaliści inżynieryjno-techniczni
> Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych
Kierownik Pracowni, adiunkt posiadający st. nauk. dr
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni