Wydział agrobioinżynierii

Struktura i pracownicy

Wyszukiwarka
kontaktów

wprowadź nazwisko lub jednostkę lub nr telefonu

Wydział Agrobioinżynierii

Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii

Prof. dr hab. Barbara Kołodziej

Prodziekani Wydziału Agrobioinżynierii
Profesorowie uczelni

dr hab. Sylwia Andruszczak

Profesor uczelni

dr hab. Halina Lipińska

Profesor uczelni
Dziekanat Wydziału Agrobioinżynierii
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Koordynator Dziekanatu, starszy specjalista

mgr inż. Maria Król

Koordynator Dziekanatu, starszy specjalista
Tel. 814456806
Specjaliści

mgr inż. Marzena Gorzkowska

specjalista
Starsi specjaliści

inż. Jadwiga Klimek

starszy specjalista

mgr inż. Agnieszka Kowalik

starszy specjalista
Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Dyrektor Instytutu, Profesor

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Dyrektor Instytutu, Profesor
Profesorowie

Prof. dr hab. Wanda Kociuba

Profesor
Tel. 81-445-60-05
Profesorowie uczelni

dr hab. Edyta Paczos-Grzęda

Profesor uczelni

dr hab. Marta Tomczyńska-Mleko

Profesor uczelni
Tel. 445-66-16
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Izabela Jośko

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Aneta Kramek

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Justyna Leśniowska-Nowak

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Katarzyna Masternak

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Sylwia Sowa

adiunkt posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr inż. Aleksandra Nucia

specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Aneta Koroluk

specjalista inżynieryjno-techniczny

dr inż. Agnieszka Surmacz-Magdziak

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 445-68-84
technicy

mgr inż. Joanna Toporowska

technik
Tel. 81 445 68 84
doktorant

mgr Karolina Różaniecka

doktorant

mgr Magdalena Cieplak

doktorant
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Romuald Doliński

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-69-20

Prof. dr hab. Daniela Gruszecka

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Danuta Miazga

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-66-25

Prof. dr hab. Marian Milczak

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-67-85

Prof. dr hab. Grażyna Stefanowska

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-66-75

Prof. dr hab. Krystyna Szwed-Urbaś

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Czesław Tarkowski

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-66-75
> Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Sylwia Okoń

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Tel. 81-445-69-20
Profesorowie uczelni

dr hab. Jadwiga Żebrowska

Profesor uczelni

dr hab. Roman Prażak

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Jacek Gawroński

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Magdalena Dyduch-Siemińska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-445-67-76
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Bożena Szafrańska

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr inż. Wojciech Marecki

specjalista inżynieryjno-techniczny
> Pracownia Fenotypowania Cyfrowego
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Michał Nowak

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 814456901

dr inż. Tomasz Ociepa

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Magdalena Sozoniuk

adiunkt posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr Katarzyna Głębocka

specjalista inżynieryjno-techniczny
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Adres: 20-069 Lublin, ul. St. Leszczyńskiego 7
Tel. 81-524-81-15
Fax 81-524-81-50
Dyrektor Instytutu, Profesor

Prof. dr hab. Halina Smal

Dyrektor Instytutu, Profesor
Tel. 815248144
asystenci

dr inż. Joanna Gmitrowicz-Iwan

asystent
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Ryszard Turski

Profesor emerytowany
Tel. 81-524-81-13
> Zakład Nauk o Środowisku Glebowym
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Halina Smal

Kierownik Zakładu, Profesor
Tel. 815248144
Profesorowie uczelni

dr hab. Maja Bryk

Profesor uczelni
Tel. 5248117

dr hab. Beata Kołodziej

Profesor uczelni

dr hab. Sławomir Ligęza

Profesor uczelni

dr hab. Jacek Pranagal

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Monika Jaroszuk-Sierocińska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-524-81-48
asystenci

dr inż. Joanna Gmitrowicz-Iwan

asystent
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Iwona Baciurn

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 81-524-81-15

mgr inż. Małgorzata Zawiślak-Pranagal

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 81-524-81-52
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Elżbieta Kieliszek

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 81-524-81-53
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Anna Słowińska-Jurkiewicz

Profesor emerytowany
> Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Danuta Urban

Kierownik Zakładu, Profesor
Tel. 815248116
Profesorowie uczelni

dr hab. Barbara Futa

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Marek Kamola

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 5248115

dr Jacek Koba

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Andrzej Marzęda

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

mgr inż. Natalia Korcz

asystent
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr Anna Mikosz

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 81-524-81-14
specjaliści inżynieryjno-techniczni

Agnieszka Kłos

specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Elżbieta Bielińska

Profesor emerytowany
Tel. 81-524-81-59

Prof. dr hab. Heronim Olenderek

Profesor emerytowany
Tel. 502-064-945
> Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
Adres: 20-069 Lublin, ul. kr. St. Leszczyńskiego 7
Fax 81-524-81-15
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Grażyna Żukowska

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni

dr hab. Marta Bik-Małodzińska

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Magdalena Myszura

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Sylwia Wesołowska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Daniel Strzałka

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Alicja Strzałka

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 81-524-81-58
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Stanisław Baran

Profesor emerytowany
Tel. 81-524-81-54

Prof. dr hab. Maria Flis-Bujak

Profesor emerytowany
Tel. 81-524-81-08

Prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta

Profesor emerytowany
Tel. 81 524 81 20
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Kierownik Katedry, Profesor uczelni

dr hab. Marzena Brodowska

Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesorowie

Prof. dr hab. Aleksandra Badora

Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Monika Skowrońska

Profesor uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Przemysław Tkaczyk

adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Jolanta Domańska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr Paweł Harasim

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

dr inż. Monika Kwiecień

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
doktorant

mgr inż. Piotr Mazurkiewicz

doktorant

mgr inż. Łukasz Rusek

doktorant

mgr inż. Paulina Bogusz

doktorant

mgr inż. Urszula Zimnoch

doktorant

mgr inż. Sebastian Kuśmierz

doktorant

mgr inż. Katarzyna Barczyk

doktorant
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Tadeusz Filipek

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Zygmunt Łabuda

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Wiesław Bednarek

Profesor emerytowany
Katedra Ekonomii i Agrobiznesu
Kierownik Katedry, Profesor uczelni

dr hab. Anna Nowak

Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesorowie

Prof. dr hab. Hanna Klikocka

Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Armand Kasztelan

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Piotr Chojnacki

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Aneta Jarosz-Angowska

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Anna Kobiałka

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Elżbieta Kołodziej

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-461-00-61 w. 178

dr Artur Krukowski

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Renata Kubik

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Adam Włodarczyk

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Wykładowcy

mgr inż. Aneta Zakrzewska

Wykładowca
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Maria Dybciak-Grochowska

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 4610061

dr inż. Ewa Wójcik

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Czesław Michałowski

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Dionizy Niezgoda

Profesor emerytowany
Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin
Kierownik Katedry, Profesor uczelni

dr hab. Małgorzata Haliniarz

Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesor

Prof. dr hab. Andrzej Woźniak

Profesor
asystenci

mgr inż. Hubert Rusecki

asystent

mgr inż. Sylwia Chojnacka

asystent
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Irena Klusek

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
starsi technicy

mgr inż. Justyna Łukasz

starszy technik
Tel. 81-445-65-95
doktorant

mgr Wojciech Biszczak

doktorant
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Stanisław Deryło

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Jan Kapeluszny

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Marian Wesołowski

Profesor emerytowany
> Zakład Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Cezary Kwiatkowski

Kierownik Zakładu, Profesor
Tel. 814456034
Profesorowie uczelni

dr hab. Dorota Gawęda

Profesor uczelni
Tel. 81-445-67-69

dr hab. Małgorzata Haliniarz

Profesor uczelni

dr hab. Elżbieta Harasim

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Julia Wojciechowska-Solis

adiunkt posiadający st. nauk. dr
> Zakład Ekologii Rolniczej
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Fax 81-445-66-69
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Piotr Kraska

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Tel. 814456778
Profesorowie uczelni

dr hab. Sylwia Andruszczak

Profesor uczelni

dr hab. Krzysztof Różyło

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Ewa Kwiecińska-Poppe

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 4456687
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Beata Krusińska

specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Edward Pałys

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Elżbieta Podstawka-Chmielewska

Profesor emerytowany
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu
Kierownik Katedry, Profesor uczelni

dr hab. Halina Lipińska

Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni

dr hab. Mariusz Kulik

Profesor uczelni
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr inż. Helena Ćwintal

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Krzysztof Olszak

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 81-445-69-82
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Ryszard Baryła

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-67-01

Prof. dr hab. Julian Gajda

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Wanda Harkot

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-67-24

Prof. dr hab. Józef Jargiełło

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Marianna Warda

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-60-79
> Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Halina Lipińska

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Teresa Wyłupek

adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Alicja Bieske-Matejak

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-445-60-65

dr Szymon Chmielewski

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Adam Gawryluk

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Agnieszka Kępkowicz

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Malwina Michalik-Śnieżek

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Małgorzata Sosnowska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
> Stacja Dydaktyczno-Badawcza W Sosnowicy
Adres: 21-230 Sosnowica, ul.Wojska Polskiego 180
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Dariusz Ciesielski

specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
Kierownik Katedry, Profesor uczelni

dr hab. Jolanta Joniec

Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Tel. 81 524 81 61
Profesorowie uczelni

dr hab. Justyna Bohacz

Profesor uczelni

dr hab. Agata Święciło

Profesor uczelni
Tel. 81 524 81 43
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Kamila Rybczyńska-Tkaczyk

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

mgr inż. Michał Możejko

asystent
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Bernarda Turska

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Edyta Kwiatkowska

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Joanna Bednarz

specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Jadwiga Furczak

Profesor emerytowany
Tel. 81 524 81 43

Prof. dr hab. Stefania Jezierska-Tys

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Teresa Korniłłowicz-Kowalska

Profesor emerytowany
Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych
Kierownik Katedry, Profesor

Prof. dr hab. Barbara Kołodziej

Kierownik Katedry, Profesor
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Stanisław Berbeć

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Czesław Szewczuk

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Janusz Wiśniewski

Profesor emerytowany
> Zakład Gospodarki Leśnej
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Danuta Sugier

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Andrzej Konieczny

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Zygmunt Paruch

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Mirosław Waniewski

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Wykładowcy

mgr inż. Wojciech Koryciński

Wykładowca
> Zakład Socjologii Wsi
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Maria Miczyńska-Kowalska

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Konrad Buczma

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Zdzisław Kaczmarski

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Sylwia Rogala-Walczyńska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Anna Machnacz-Rolla

specjalista inżynieryjno-techniczny
> Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich
Kierownik Pracowni, Profesor

Prof. dr hab. Barbara Kołodziej

Kierownik Pracowni, Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Beata Król

Profesor uczelni
Tel. 81-445-60-76
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Łukasz Sęczyk

adiunkt posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr Katarzyna Luchowska

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Adam Chojecki

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 4610061
Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa
Kierownik Katedry, Profesor uczelni

dr hab. Aleksandra Głowacka

Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni

dr hab. Leszek Rachoń

Profesor uczelni
Tel. 81-445-66-97
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Andrzej Greguła

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 81-445-68-76

mgr inż. Anna Skiba

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Szymon Dziamba

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-60-01

Prof. dr hab. Stanisława Wójcik

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-67-43

Prof. dr hab. Józef Kołodziej

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-66-86

Prof. dr hab. Barbara Sawicka

Profesor emerytowany
> Zakład Agrometeorologii
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Aleksandra Głowacka

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Alicja Węgrzyn

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Ewelina Flis-Olszewska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

dr inż. Anna Kiełtyka-Dadasiewicz

asystent

dr inż. Dominika Skiba

asystent
specjaliści inżynieryjno-techniczni

Jerzy Ciszewski

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 4610061
Katedra Turystyki i Rekreacji
Kierownik Katedry, Profesor uczelni

dr hab. Joanna Hawlena

Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Tel. 814456688
Profesorowie uczelni

dr hab. Anna Mazurek-Kusiak

Profesor uczelni
Tel. 81 445 60 41

dr hab. Rafał Rowiński

Profesor uczelni
Tel. 81-445-66-46
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Agata Kobyłka

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Jerzy Koproń

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-445-67-82

dr Grażyna Kowalska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Bogusław Sawicki

Profesor emerytowany
Tel. 4456041
Katedra Zarządzania i Marketingu
Kierownik Katedry, Profesor uczelni

dr hab. Eugenia Czernyszewicz

Kierownik Katedry, Profesor uczelni
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Aldona Miłkowska

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 81-461-00-61 w. 181
> Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa
Kierownik Pracowni, adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Wioletta Wróblewska

Kierownik Pracowni, adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 814610061 w.158
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Dariusz Paszko

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 4610061 w. 154

dr inż. Joanna Pawlak

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 4610061 w. 154
asystenci

dr inż. Łukasz Kopiński

asystent
Tel. 4610061 w. 282
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Anna Religa

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 4610061 w.174
> Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych
Kierownik Pracowni, adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Agnieszka Komor

Kierownik Pracowni, adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 4610061 w. 270
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Sebastian Białoskurski

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-461-00-61 w. 194

dr Anna Goliszek

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 4610061 w. 177

dr inż. Barbara Gradziuk

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 4610061 w.196

dr inż. Paweł Janulewicz

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-461-00-61 w. 286