Cykl: “Poznaj naszą ofertę” – Wydział Agrobioinżynierii

Wydział Agrobioinżynierii to 80 lat tradycji, a jednocześnie stały rozwój i dostosowanie oferty studiów do fluktuacji rynku pracy.

logo UP w Lublinie oraz Wydziału AgrobioinżynieriiRolnictwo – rozumiane bardzo szeroko, również jako inżynieria ekologiczna czy bioinżynieria –  przechodzi ciągłe zmiany. Wprowadzanie szeregu rozwiązań ekologicznych, coraz większa mechanizacja
i wykorzystywanie zaawansowanych technologicznie maszyn to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stoi ono obecnie.

Zmiany w danym sektorze oznaczają coraz szersze możliwości zatrudnienia. Odpowiadając tym transformacjom – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stale modyfikuje swoją ofertę. Kierunki takie jak technologia biosurowców i biomateriałów czy zielone technologie to tylko niektóre z nowości, umożliwiających wpisanie się kandydata w nowe trendy na rynku pracy.

niewielkie rośliny posadzone w ziemii, obok nich świecąca żarówka“Zapraszamy do studiowania na kierunkach studiów oferowanych przez Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie!

Prowadzimy kształcenie na kilkunastu kierunkach studiów m.in.: rolnictwo, agrobiznes, bioinżynieria, ekonomia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, turystyka i rekreacja a także inżynieria ekologiczna, analityka środowiskowa i przemysłowa, technologia biosurowców i biomateriałów oraz zielone technologie. Wszystkie kierunki studiów są realizowane w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadrę przy wykorzystaniu specjalistycznej, nowoczesnej infrastruktury badawczej. Kształcąc się u nas możesz znaleźć łatwo pracę w głównych segmentach gospodarki – przemyśle, rolnictwie oraz sektorze usługowym, w szczególności
w przedsiębiorstwach zajmujących się wdrażaniem technologii przyjaznych środowisku”

prof. dr hab. Barbara Kołodziej – dziekan Wydziału Agrobioinżynierii

Wydział dysponuje szeregiem różnorodnych maszyn rolniczych, narzędzi stosowanych w analizie surowców i materiałów pochodzenia biogenicznego, a także aparaturą pozwalającą na modelowanie organizmów żywych. Prowadzone są również praktyki – zarówno obowiązkowe, jak i ponadprogramowe dla osób chętnych. Warto dodać, że podczas niektórych zajęć studenci samodzielnie mogą pracować na sprzętach, w które wyposażona jest jednostka.

Lista kierunków studiów oferowanych przez Wydział:

Studia I stopnia:

Agrobiznes
Analityka środowiskowa i przemysłowa
Bioinżynieria
Ekonomia
Gospodarka przestrzenna
Inżynieria ekologiczna
Leśnictwo
Rolnictwo
Technologia biosurowców i biomateriałów
Turystyka i rekreacja
Zielone technologie

Studia II stopnia:

Agrobiznes
Agroleśnictwo
Bioinżynieria
Gospodarka przestrzenna
Rolnictwo
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie w biobiznesie
Agriculture

Więcej informacji na stronie głównej Wydziału Agrobioinżynierii.