Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Zobacz wszystkie
10.07.2024

Drugie spotkanie w ramach projektu „QKIS (Quadraspidiotus Knowledge Information System) network”

Drugie spotkanie w ramach projektu „QKIS...

Zobacz więcej

W związku z notowanym w ostatnich latach ociepleniem klimatu oraz wycofywaniem wielu substancji aktywnych z programów ochrony roślin, coraz większym wyzwaniem w wielu krajach stał się inwazyjny gatunek szkodnika o nazwie tarcznik niszczyciel (San José scale, Comstockaspis perniciosa  syn. Quadraspidiotus perniciosus). Szkodnik szybko się rozprzestrzenia i powoduje corocznie znaczne szkody i straty plonów w uprawach drzew owocowych na terenie państw Grupy Wyszehradzkiej.

Większość sadowników nie posiada wiedzy na temat biologii i metod monitorowania tarcznika niszczyciela, co prowadzi do nieskutecznych zabiegów ochrony roślin wykonywanych w terminach niedostosowanych do biologii szkodnika. Celem projektu jest rozwiązanie tego problemu poprzez wymianę doświadczeń, wzajemne szkolenia i upowszechnianie informacji na temat rozprzestrzeniania się tarcznika, oceny ryzyka jego wystąpienia oraz innowacyjnych strategii zarządzania i monitorowania, mających na celu zwiększenie skuteczności zwalczania tego gatunku owada oraz znaczne ograniczenie stosowania insektycydów.

Okres realizacji:

  • 1 marca 2024 r. – 30 sierpnia 2025 r.

Koordynator Projektu:

Dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni

Utworzona w projekcie sieć ekspertów z Polski, Czech i Węgier zajmie się tematem monitorowania oraz koordynowania działań, mających na celu zwalczanie tarcznika niszczyciela na terenie państw grupy wyszehradzkiej, a także wymianą najlepszych praktyk oraz stymulowaniem przepływu wiedzy i transferu wyników badań naukowych do praktyki ogrodniczej w tym zakresie.

Konsorcjum zajmie się m.in. upowszechnianiem wiedzy wśród regionalnych interesariuszy na temat precyzyjnych systemów monitorowania aktywności tarcznika opartych o produkty przyjazne dla środowiska,  przyczyniając się w ten sposób do walki ze zmianami klimatycznymi oraz podnoszenia świadomości w zakresie ochrony środowiska.

Partnerzy projektu:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Polska) – LIDER
Zobacz
Stowarzyszenie Sadowników Republiki Czeskiej Biosad z.s. (Czechy)
Zobacz
Instytut Ochrony Roślin Centrum Badań Rolniczych (Węgry)
Zobacz

Koordynator projektu: dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
Katedra Ochrony Roślin, Zakład Entomologii
e-mail:
tel. +48 81 5248140


Biuro Projektów Międzynarodowych
tel. 81 445 62 36
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin