Konferencje naukowe

ORGANIZOWANIE KONFERENCJI PRZEZ JEDNOSTKI NAUKOWE:

Zarządzenie 6/2016 z dnia 25.01.2016 zmieniające zarządzenie nr 2 z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie zasad organizowania konferencji, sympozjów przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Zobacz
Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie zasad organizowania konferencji, sympozjów i seminariów przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Zobacz

ORGANIZOWANIE KONFERENCJI PRZEZ JEDNOSTKI NAUKOWE:

WNIOSEK w sprawie organizacji konferencji
Zobacz
PLAN konferencji
Zobacz
KALKULACJA kosztów organizacji konferencji
Zobacz
SPRAWOZDANIE finansowe z konferencji
Zobacz
SPRAWOZDANIE merytoryczne z konferencji
Zobacz

DELEGOWANIE NA KONFERENCJE KRAJOWE / WYJAZDY SZKOLENIOWE:

WNIOSEK O DELEGOWANIE
Zobacz