Grant Funduszu Wyszehradzkiego dla Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor”

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Zobacz wszystkie
10.01.2023

Zaproszenie na koncert w ramach projektu ZPiT „Jawor” finansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu...

Zobacz więcej
18.08.2022

Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” z dofinansowaniem Funduszu Wyszehradzkiego

Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” z dofinansowaniem Funduszu...

Zobacz więcej

Muzyka i pieśni ludowe jednoczą narody stając się dla nich uniwersalnym językiem wyrażania dumy narodowej. Wspólny śpiew, gra na instrumentach i taniec budują wzajemne zaufanie i poczucie wspólnoty. Muzyka nie tylko leży u podstaw tożsamości narodowej, ale pozwala także kształtować tożsamość obywatela świata. Głęboko wierzymy, że dzieląc się narodowymi tradycjami pieśni i tańca Polski i Węgier nie tylko ukazujemy koloryt, radość i piękno naszych kultur, ale także czynimy krok w kierunku lepszej integracji regionalnej i wzajemnego zrozumienia.

Projekt to okazja dla młodych ludzi z Polski i Węgier do wspólnej pracy i występów. Sam taniec uczy wyrażania siebie, rozwijania umiejętności samodyscypliny i wytrzymałości oraz rozwija kreatywność, co czyni go szczególnie inspirującym dla młodych widzów.

Partnerzy Projektu:

Zespół Pieśni i Tańca "Jawor" Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (Wnioskodawca)
Zobacz
Hungarians Heritage Foundation Forrás National Dance Ensemble Independent Theatre
Zobacz

Okres realizacji:

październik 2022r. – styczeń 2023r.

Węgierski Partner – Fundacja Forrás – zostanie zaproszony do Lublina na czterodniową mobilność, podczas której zorganizowane zostaną: koncert muzyki i tańca ludowego; warsztaty tańca ludowego dla młodzieży; wspólna prezentacja zwyczajów regionalnych. Zaprezentowana zostanie narodowa kultura ludowa obydwu krajów. Imprezy skierowane są do młodzieży, środowiska akademickiego oraz publiczności z Lubelszczyzny. Koncert i prezentacja będą transmitowane on-line dla publiczności węgierskiej.

Koordynator projektu: Jerzy Horbowski-Zaranek
Zespół Pieśni i Tańca “JAWOR”
E-mail:
Tel.: +48 81 441 14 92

Biuro Projektów Międzynarodowych
Tel. 81 445 62 36
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin