Cykl:” Poznaj naszą ofertę” – Wydział Inżynierii Produkcji

Wydział kształci m.in: rolników, techników rolniczych, menadżerów, farmaceutów czy informatyków. Szeroka oferta kierunków i kół naukowych sprawia, że wielu naszych kandydatów znajdzie na WIP coś dla siebie.

Nowoczesne Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zapewnia studentom wydziału dostęp do laboratoriów, sal dydaktycznych, ale również warsztatów i hal pozwalających w praktyce sprawdzić swoje umiejętności na dostępnych maszynach oraz narzędziach badawczych.

zielopny ogród nocą, oświetlony przez pojedynczą stojącą lampę w kształcie prostokątaNa Wydziale Inżynierii Produkcji oferowanych jest obecnie 11 kierunków studiów, w tym Ekoenergetyka, Geodezja i Kartografia, Gospodarka Obiegu Zamkniętego, Informatyka Przemysłowa, Transport i Logistyka, Technika Rolnicza i Agrotronika, Inżynieria Środowiska, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Inżynieria Przemysłu Spożywczego, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (również w języku angielskim – Management and Production Engineering) oraz Zarządzanie Bezpieczeństwem i Jakością Produkcji. Od momentu powstania Wydziału, ukończyło go ponad 12 000 studentów. Na Wydziale pracuje 155 osób w tym 127 nauczycieli akademickich, którzy nie tylko kształcą specjalistów w rozmaitych obszarach związanych z produkcją, usługami i szeroko pojętym zarządzaniem, ale także współpracują z przedsiębiorstwami i instytucjami (krajowymi i zagranicznymi), wpływając na rozwój technologiczny oraz innowacje w wielu różnych sektorach współczesnej gospodarki. Co więcej, na Wydziale Inżynierii Produkcji praktyka odgrywa kluczową rolę, umożliwiając studentom zdobycie nie tylko teoretycznej wiedzy, ale także praktycznych umiejętności potrzebnych do skutecznego funkcjonowania w dzisiejszym świecie biznesu i przemysłu. Odbywa się to poprzez realizację zajęć w nowoczesnych, odpowiednio wyposażonych laboratoriach dydaktycznych i badawczych, udział w zajęciach terenowych, a także możliwość rozwijania swoich pasji, nie tylko naukowych, w licznych, prężnie działających na Wydziale studenckich kołach naukowych. Ukończenie studiów na WIPie nie tylko zwiększa szansę na znalezienie odpowiedniej pracy, ale może stanowić również punkt wyjścia do dalszego kształcenia i pogłębiania nabytej wiedzy, kwalifikacji i kompetencji.
Prof. dr hab. Dariusz Andrejko, dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji.

W ramach kół naukowych studenci mają szansę nabycia umiejętności: prowadzenia zajęć dydaktycznych, poznania nowych technologii, prowadzenia procesu liofilizacji owoców, działań praktycznych z zakresu stosowania systemów CAD w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji oraz wiele więcej.

Lista kierunków oferowanych przez wydział:

Studia I stopnia:

ekoenergetyka (również niestacjonarnie)
geodezja i kartografia (również niestacjonarnie)
gospodarka obiegu zamkniętego (również niestacjonarnie)
informatyka przemysłowa
inżynieria chemiczna i procesowa (również niestacjonarnie)
inżynieria środowiska (również niestacjonarnie)
technika rolnicza i agrotronika (również niestacjonarnie)
transport i logistyka (również niestacjonarnie)
zarządzanie i inżynieria produkcji (również niestacjonarnie)
zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji (również niestacjonarnie)
management and Production Engineering (studia w j. angielskim)

Studia II stopnia:

inżynieria przemysłu spożywczego (również niestacjonarnie)
inżynieria środowiska (również niestacjonarnie)
geodezja i kartografia (również niestacjonarne. Od lutego 2025)
technika rolnicza i agrotronika (również niestacjonarnie)
transport i logistyka (również niestacjonarnie)
zarządzanie i inżynieria produkcji (również niestacjonarnie)
management and Production Engineering (studia w j. angielskim)

Więcej informacji na stronie głównej Wydziału Inżynierii Produkcji