Koła naukowe

Koło naukowe Opiekun Kontakt
SKN Chłodnictwa dr inż. Marek Domin
SKN Inżynierii Spożywczej prof. dr hab. Agnieszka Wójtowicz
SKN Motoryzacji Rolnictwa dr inż. Krzysztof Plizga
SKN Eksploatacji i Zarządzania w Technice Rolniczej dr hab. Artur Kraszkiewicz prof. uczelni, dr inż. Artur Przywara

SKN Komputerowego Wspomagania Projektowania – CAD dr hab. Zbigniew Krzysiak prof. uczelni
SKN Ekoenergetyków dr hab. inż. Magdalena Kachel prof. uczelni
Geodezyjne Koło Naukowe “Equator” dr hab. inż. Andrzej Mazur prof. uczelni
SKN Inżynierii Środowiska prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
SKN Food Design dr inż. Agata Blicharz-Kania, dr Marta Krajewska

SKN Zarządzania i Ekonomii

dr inż. Agnieszka Dudziak, mgr inż. Emilia Osmólska

Międzywydziałowe SKN Ergonomii i BHP dr Anna Pecyna, dr Agnieszka Buczaj