Koła naukowe

Koło naukowe Opiekun Kontakt
SKN Chłodnictwa dr inż. Marek Domin marek.domin@up.lublin.pl
SKN Inżynierii Spożywczej prof. dr hab. Agnieszka Wójtowicz agnieszka.wojtowicz@up.lublin.pl
SKN Motoryzacji Rolnictwa dr inż. Krzysztof Plizga krzysztof.plizga@up.lublin.pl
SKN Eksploatacji i Zarządzania w Technice Rolniczej dr hab. Artur Kraszkiewicz prof. uczelni, dr inż. Artur Przywara

artur.kraszkiewicz@up.lublin.pl

artur.przywara@up.lublin.pl

SKN Komputerowego Wspomagania Projektowania – CAD dr hab. Zbigniew Krzysiak prof. uczelni zbigniew.krzysiak@up.lublin.pl
SKN Ekoenergetyków dr hab. inż. Magdalena Kachel prof. uczelni magdalena.kachel@up.lublin.pl
Geodezyjne Koło Naukowe „Equator” dr hab. inż. Andrzej Mazur prof. uczelni andrzej.mazur@up.lublin.pl
SKN Inżynierii Środowiska prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski krzysztof.jozwiakowski@up.lublin.pl
SKN Food Design dr inż. Agata Blicharz-Kania, dr Marta Krajewska

agata.kania@up.lublin.pl

marta.krajewska@up.lublin.pl

SKN Zarządzania i Ekonomii dr hab. Monika Stoma prof. uczelni, dr inż. Agnieszka Dudziak

monika.stoma@up.lublin.pl

agnieszka.dudziak@up.lublin.pl

Międzywydziałowe SKN Ergonomii i BHP dr Anna Pecyna, dr Agnieszka Buczaj

anna.pecyna@up.lublin.pl

agnieszka.buczaj@up.lublin.pl