Jak korzystać?

Upoważnionymi użytkownikami do korzystania z czasopism, książek i norm w wersji elektronicznej znajdującymi się w zasobach BG UP są: studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Upoważnieni użytkownicy mają prawo:

korzystać z dostępu do e-czasopism, e-książek i e-norm, wyszukiwać i przeglądać je;

drukować i ściągać uzasadnioną liczbę artykułów, abstraktów, zapisów lub części rozdziałów;

przesyłać fragmenty innym upoważnionym użytkownikom do ich własnego użytku naukowego lub badawczego.

Upoważnieni użytkownicy nie mają prawa:

skracać, modyfikować, dokonywać translacji lub tworzyć jakichkolwiek instrumentów pochodnych opartych na e-czasopismach i e-książkach bez wcześniejszej pisemnej zgody dostawcy usług, z wyjątkiem zakresu koniecznego do umożliwienia prawidłowego wyświetlania ich na ekranach komputerowych upoważnionych użytkowników;

w jakikolwiek sposób usuwać, zakrywać lub zmieniać informacji o prawach autorskich, zrzeczeniu się odpowiedzialności i innych informacji podanych w e-czasopismach i e-książkach;

zasadniczo lub systematycznie kopiować, przechowywać lub odsprzedawać e-czasopism i e-książek lub ich fragmenty.

Dostęp do produktów będzie autoryzowany za pomocą adresów protokołu internetowego IP wskazanych przez subskrybenta lub przez system HAN (Hidden Automatic Navigation) pod warunkiem posiadania aktywnego konta w systemie bibliotecznym. Dane do logowania aktualizowane są na bieżąco na podstawie informacji zawartych w systemie bibliotecznym. Do autoryzacji należy wykorzystać dane swojego konta bibliotecznego (numer legitymacji studenckiej / karty bibliotecznej oraz hasło). 

Osoby, które nie posiadają konta bibliotecznego, prosimy o zgłoszenie się do Wypożyczalni Biblioteki Głównej. 

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych

Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

W przypadku niezwrócenia przez czytelnika książki w oznaczonym terminie, jego konto zostaje zablokowane do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.

Za nieterminowy zwrot książek czytelnikowi będzie naliczana opłata w wysokości 0,10 zł za każdy dzień zwłoki

Gmach Biblioteki Głównej UP w Lublinie jest przystosowany do potrzeb czytelników niepełnosprawnych.

Wjazd/Wejście
Wjazd do Biblioteki Głównej dla osób niepełnosprawnych ruchowo możliwy jest za pomocą podjazdu przy głównym wejściu do biblioteki.

Udogodnienia architektoniczne:

 • wejścia dla czytelników nie mają progów;
 • winda posiada kabinę dostosowaną dla osób poruszających się na wózkach oraz niewidomych/niedowidzących (informacja głosowa oraz przyciski uruchamiające windę są podpisane brajlem);
 • na każdym piętrze budynku biblioteki znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;
 • korytarze i pomieszczenia przystosowane do poruszania się na wózkach,
 • bramki w Czytelni mają odpowiednią szerokość dla wózków inwalidzkich;
 • w Czytelni znajdują się pokoje do pracy indywidualnej.

Specjalistyczny sprzęt dla osób niepełnosprawnych w Czytelni

 • komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem dla osób niedowidzących i słabowidzących: JAWS, MAGic, ABBYY Fine Reader;
 • stacjonarny powiększalnik tekstu – stanowisko dla użytkowników z dysfunkcją wzroku;
 • lupa elektroniczna RUBY wyposażona w 4,3 calowy ekran LCD z możliwością powiększenia obrazu od 2 do 14 razy;
 • skaner z ruchomym panelem sterowania umożliwiającym korzystanie osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim;
 • myszka dla osób z niesprawnością nadgarstka.

Inne ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

 • Wypożyczalnia oraz Punkt informacyjny Biblioteki Głównej UP mieszczą się na parterze budynku biblioteki.
 • Biblioteka Główna UP udostępnia katalog online, umożliwiający zamawianie książek z dowolnego komputera podłączonego do sieci. Przy niektórych opisach bibliograficznych w katalogu, znajduje się odniesienie do dokumentów elektronicznych.
 • Biblioteka udostępnia bogate zasoby elektroniczne (bazy danych, czasopisma, książki), z których niepełnosprawni Czytelnicy mogą korzystać z domu przez system HAN.
 • Pracownicy biblioteki służą pomocą w znalezieniu informacji oraz dostarczeniu potrzebnych materiałów z innych pięter biblioteki.
 • Dlaczego nie mogę zalogować się na swoje konto?

  Aby poprawnie zalogować się na swoje konto należy wpisać jako Login – numer albumu widniejący na legitymacji studenckiej. Hasłem, (jeśli nie zostało zmienione) są cztery ostatnie cyfry numeru albumu.

 • Nie pamiętam swojego hasła, jak mogę się zalogować na swoje konto?

  Jeśli czytelnik zapomni hasła na swoje konto, powinien skontaktować się z Wypożyczalnią. Zostanie ustawione hasło tymczasowe, które należy jak najszybciej zmienić.

 • Dlaczego mam zablokowane konto i nie mogę zamówić książek?

  Blokada konta czytelnika następuje gdy:

  – czytelnik ma przetrzymane książki,

  – czytelnik podbił kartę obiegową,

  – skończył się termin ważności konta.

 • Ile książek jednorazowo mogę wypożyczyć?

  Jednorazowo Studenci mogą zamówić i wypożyczyć – 10 książek, Doktoranci -10 książek, Pracownicy UP – 20 książek, Emeryci UP – 6 książek

 • Czy mogę zwrócić książki po zamknięciu biblioteki?

  W godzinach otwarcia Biblioteki książki zwracamy w Wypożyczalni (parter) przy stanowisku ZWROTY lub do Wrzutni, która znajduje się na parterze w łączniku między Biblioteką a Agro II. Po zamknięciu Biblioteki, książki można zwrócić jedynie poprzez Wrzutnię.

 • Jak i ile razy mogę przedłużyć książki na swoim koncie?

  Książki można prolongować (przedłużyć termin zwrotu) 4 razy.

  Aby prolongować książki, należy zalogować się na swoje konto, przejść do zakładki Wypożyczenia, zaznaczyć wybrane pozycje i zatwierdzić  przyciskiem Prolonguj.

  Prolongata możliwa jest gdy:

   – Książka nie została zarezerwowana przez innego czytelnika,

   – Konto nie jest zablokowane,

   – Nie zostały wyczerpane limity prolongat (4x).

 • Gdzie mogę podbić kartę obiegową?

  Studenckie karty obiegowe potwierdzamy w Wypożyczalni (parter Biblioteki)

 • Jak mogę skorzystać z norm?

  Nasza Biblioteka posiada normy w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. Z aplikacji E-normy mogą korzystać osoby mające aktywne konto biblioteczne w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zasady dotyczące korzystania z norm w wersji elektronicznej znajdują się w zakładce E-normy na stronie www Biblioteki. 

  Czytelnicy, którzy chcą skorzystać z norm w formie papierowej, mogą zamówić je z Magazynu BG UP do Czytelni. Z norm korzystamy tylko na miejscu, bez możliwości wypożyczenia do domu. 

 • Czy w związku z powstaniem na Uczelni nowych kierunków studiów, możliwe jest zakupienie przez Bibliotekę czasopism związanych z tymi kierunkami?

  Przy zamawianiu nowych tytułów czasopism, Biblioteka ma zawsze na uwadze zarówno nowo powstałe jak i bieżące kierunki studiów.

 • Czy mogę korzystać z baz danych Biblioteki UP z mojego komputera domowego?

  Dostęp zdalny do baz danych, e-czasopism, e-książek i e-norm z komputerów domowych mają wszyscy pracownicy, studenci i doktoranci UP z aktywnym kontem czytelnika. Aby skorzystać ze źródeł elektronicznych, należy zalogować się do systemu HAN (Hidden Automatic Navigation), wykorzystując do autoryzacji numer legitymacji studenckiej / karty bibliotecznej oraz hasło.

  Jeśli konto czytelnika nie jest aktywne, prosimy o zgłoszenie się do Wypożyczalni Biblioteki Głównej.

 • Gdzie mogę znaleźć informacje o bazach danych?

  Bazy danych wraz z ich opisami dostępne są na stronie Biblioteki Głównej w zakładce Wyszukaj i znajdź/Bazy danych.

  Bazy danych

  Szczegółowe informacje na temat korzystania z baz można uzyskać w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UP, który mieści się w pokoju 114 (I piętro), tel. 81 445 62 27

 • W jaki sposób mogę uzupełnić swój dorobek publikacyjny w Bazie Publikacji Pracowników?

  Aby uzupełnić dorobek w bazie, należy zgłosić brakujące prace pracownikowi Oddziału Informacji Naukowej odpowiedzialnemu za wybrany Wydział. Zgłoszeń prac można dokonywać osobiście, za pośrednictwem poczty uczelnianej lub elektronicznej.

 • Jakie warunki muszę spełnić, aby praca mogła zostać dodana do mojego dorobku?

  Zarządzenie nr 80 /2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 października 2019 roku w sprawie składania oświadczeń uprawniających Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie do wykazania osiągnięć naukowych pracownika w procesie ewaluacji Uczelni za lata 2017-2020 wprowadza następujące zasady rejestrowania prac w bazie:

   

  1. Warunkiem zarejestrowania nowej publikacji dla autora wskazującego:

  a)  jedną dyscyplinę jest zgłoszenie pracy i złożenie oświadczenia (zał. 1) jednorazowo na cały rok objęty ewaluacją;

  b) dwie dyscypliny naukowe jest zgłoszenie pracy i złożenie oświadczenia (zał. 3) dla każdej ze zgłoszonych prac.

  2) Do bazy nie będą wprowadzane publikacje bez pełnych danych bibliograficznych (in-press, early-view, itp.).

  Oświadczenia wymagane są tylko dla osiągnięć naukowych uwzględnionych w ewaluacji. Pozostałe publikacje wprowadzane będą do Bibliografii Publikacji Pracowników na podstawie zgłoszenia na dotychczasowych zasadach.

  Treść zarządzenia  –Zarządzenie 80/2019 z dnia 28.10.2019

   (Zał. 1)

   (Zał. 2 )

   (Zał. 3)

 • Jak zgłosić błąd/uwagę dotyczącą mojego dorobku znajdującego się w BPP?

  W przypadku stwierdzenia nieścisłości w Bibliografii Publikacji Pracowników prosimy o zgłaszanie ich pracownikom Oddziału Informacji Naukowej.

  Uwagi, braki lub błędy prosimy wyjaśniać z bibliotekarzami zajmującymi się bibliografią pracowników z poszczególnych wydziałów lub z koordynatorem Oddziału Informacji Naukowej 

  Oddział Informacji Naukowej
  tel.: +48 81 445 62 27
  Biblioteka Główna RORIN
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 • Czy mogę pobrać i wydrukować normy znajdujące się na stronie Biblioteki?

  Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Polskim Komitetem Normalizacyjnym norm udostępnianych w Systemie Zarządzania Normami nie można drukować i pobierać na dysk.

  Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z norm.

 • Czy Bibliografia Publikacji Pracowników rejestruje patenty?

  Baza BPP nie rejestruje patentów.

 • W jaki sposób mogę skorzystać z czasopism SIGMA NOT?

  Trzeba założyć indywidualne konto. Informacje, jak to zrobić znajdują się w instrukcji.

   

 • W jaki sposób mogę sprawdzić, czy wszystkie moje publikacje znajdują się w BPP?

  Należy w oknie wyszukiwania BPP wpisać swoje imię i nazwisko i wybrać przycisk “szukaj”. Inną metodą jest pobranie swojego raportu autora (zakładka raporty – raport autora).

 • Do kogo zwrócić się w sprawie organizacji szkolenia dla grupy seminaryjnej z metodyki wyszukiwania źródeł informacji naukowej?

  W sprawie organizacji szkolenia dla grup seminaryjnych należy skontaktować się z Oddziałem Informacji Naukowej (pokój 114) tel.: 81 445-62-27.

 • Do czego służy e-półka w bazie Ibuk Libra (myIbuk) i w innych bazach bibliograficznych?

  E-półka umożliwia użytkownikom zapisywanie wyników wyszukiwań na indywidualnym koncie i pozwala tworzyć dopasowane do własnych potrzeb e-zasoby. Użytkownik moze tworzyć tzw. osobistę półkę. Zapisane rekordy mogą być wysłane mailem, wyeksportowane do wybranego menedżera bibliografii lub udostępnione w wybranych mediach społecznościowych.

  Więcej informacji:

 • Nie mam konta bibliotecznego w  BG UP w Lublinie, czy mogę korzystać z dostępnych zasobów cyfrowych?

  Dla użytkowników nieposiadających konta bibliotecznego jest możliwe skorzystanie ze wszystkich zasobów na miejscu. Na terenie biblioteki dostępne są komputery, które umożliwiają skorzystanie z e-źródeł. Użytkownik otrzymuje login i hasło gościa.

 • Gdzie mogę sprawdzić liczbę punktów MNiSW dla publikacji zarejestrowanych w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników UP?

  Punkty dla poszczególnych  tytułów czasopism, recenzowanych materiałów z konferencji oraz recenzowanych monografii naukowych należy sprawdzać na wykazach sporządzanych przez MNiSW. Wykazy te zamieszczone są między innymi  na stronie internetowej Biblioteki Głównej w zakładce nauka/ocena dorobku publikacyjnego.

  Ewentualne pytania w sprawie punktacji MNiSW prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej tel.: 81 445-62-27.

 • Gdzie mogę znaleźć informacje na temat otwartego publikowania?

  Informacje te można znaleźć min. na stronie Biblioteki Głównej UP w zakładce nauka/publikowanie: wybrane aspekty, można tam przeczytać min. o programach Springer Compact i Elsevier

 • Jaki jest oczekiwania na materiały zamówione z innych lokalizacji do Czytelni?

  Około 15 minut, w czasie wzmożonego ruchu czas oczekiwania wydłuża się do pół godziny.

 • Jak mogę zalogować się na komputer znajdujący się w Czytelni?

  Osoby będące studentami lub pracownikami naszej uczelni logują się wpisując w loginie numer legitymacji studenckiej, w haśle zaś swój numer PESEL.

  Osoby, które nie są naszymi studentami bądź pracownikami muszą zgłosić się do dyżurującego bibliotekarza w Czytelni, od którego dostaną jednorazowy login i hasło.

 • W jaki sposób zamówić przez Katalog BGUP materiały, które nie znajdują się w Czytelni, kiedy nie jestem ani studentem, ani pracownikiem UP?

  Należy w Katalogu BGUP zalogować się na konto wpisując:

  login: czytelnia

  hasło: czytelnia

Biblioteka Główna 
Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ul. Akademicka 15
20-950 Lublin
Sekretariat tel./fax: (48-81) 445-62-28
e-mail: biblioteka.glowna@up.lublin

 

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 8:00-17:00
sobota: 9:00-14:00