Jak korzystać?

Upoważnionymi użytkownikami do korzystania z czasopism, książek i norm w wersji elektronicznej znajdującymi się w zasobach BG UP są: studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Upoważnieni użytkownicy mają prawo:

korzystać z dostępu do e-czasopism, e-książek i e-norm, wyszukiwać i przeglądać je;

drukować i ściągać uzasadnioną liczbę artykułów, abstraktów, zapisów lub części rozdziałów;

przesyłać fragmenty innym upoważnionym użytkownikom do ich własnego użytku naukowego lub badawczego.

Upoważnieni użytkownicy nie mają prawa:

skracać, modyfikować, dokonywać translacji lub tworzyć jakichkolwiek instrumentów pochodnych opartych na e-czasopismach i e-książkach bez wcześniejszej pisemnej zgody dostawcy usług, z wyjątkiem zakresu koniecznego do umożliwienia prawidłowego wyświetlania ich na ekranach komputerowych upoważnionych użytkowników;

w jakikolwiek sposób usuwać, zakrywać lub zmieniać informacji o prawach autorskich, zrzeczeniu się odpowiedzialności i innych informacji podanych w e-czasopismach i e-książkach;

zasadniczo lub systematycznie kopiować, przechowywać lub odsprzedawać e-czasopism i e-książek lub ich fragmenty.

Dostęp do produktów będzie autoryzowany za pomocą adresów protokołu internetowego IP wskazanych przez subskrybenta lub przez system HAN (Hidden Automatic Navigation) pod warunkiem posiadania aktywnego konta w systemie bibliotecznym. Dane do logowania aktualizowane są na bieżąco na podstawie informacji zawartych w systemie bibliotecznym. Do autoryzacji należy wykorzystać dane swojego konta bibliotecznego (numer legitymacji studenckiej / karty bibliotecznej oraz hasło). 

Osoby, które nie posiadają konta bibliotecznego, prosimy o zgłoszenie się do Wypożyczalni Biblioteki Głównej. 

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych

Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

W przypadku niezwrócenia przez czytelnika książki w oznaczonym terminie, jego konto zostaje zablokowane do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.

Za nieterminowy zwrot książek czytelnikowi będzie naliczana opłata w wysokości 0,30 zł za każdy dzień zwłoki

Uniwersytet Równych Szans

 

Biblioteka Główna 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

dla osób z niepełnosprawnościami

Wjazd/Wejście

Wjazd do Biblioteki Głównej dla osób niepełnosprawnością ruchową możliwy jest za pomocą podjazdu przy głównym wejściu do biblioteki.

 Udogodnienia architektoniczne

Gmach Biblioteki Głównej UP w Lublinie jest przystosowany do potrzeb czytelników o szczególnych potrzebach:

 • wejścia dla czytelników nie mają progów;

 • winda posiada kabinę dostosowaną dla osób poruszających się na wózkach oraz niewidomych/niedowidzących (informacja głosowa oraz przyciski uruchamiające windę są podpisane brajlem);

 • na każdym piętrze budynku biblioteki znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;

 • korytarze i pomieszczenia przystosowane do poruszania się na wózkach;

 • bramki w Czytelni mają odpowiednią szerokość dla wózków inwalidzkich;

 • w Czytelni znajdują się pokoje do pracy indywidualnej.

 Specjalistyczny sprzęt dla osób o specjalnych potrzebach w Czytelni

 • komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem dla osób niedowidzących i słabowidzących: JAWS, MAGic, ABBYY Fine Reader;

 • specjalistyczna klawiatura, kompatybilna z programem MAGic, mająca powiększone znaki na klawiszach
 • stacjonarny powiększalnik tekstu – stanowisko dla użytkowników z dysfunkcją wzroku;

 • lupa elektroniczna RUBY wyposażona w 4,3 calowy ekran LCD z możliwością powiększenia obrazu od 2 do 14 razy;

 • skaner z ruchomym panelem sterowania umożliwiającym korzystanie osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim;

 • biurko z elektryczną regulacją wysokości blatu;

 • myszka dla osób z dysfunkcją

 Inne ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

 • wypożyczalnia oraz Punkt Informacyjny Biblioteki Głównej UP mieszczą się na parterze budynku biblioteki;

 • Biblioteka Główna UP udostępnia katalog online, umożliwiający zamawianie książek z dowolnego komputera podłączonego do sieci. Przy niektórych opisach bibliograficznych w katalogu, znajduje się odniesienie do dokumentów elektronicznych;

 • biblioteka udostępnia bogate zasoby elektroniczne (bazy danych, czasopisma, książki), z których Czytelnicy o szczególnych potrzebach mogą korzystać z domu poprzez program HAN;

 • pracownicy biblioteki służą pomocą w znalezieniu informacji oraz dostarczeniu potrzebnych materiałów z innych pięter biblioteki.

Dostępność tłumacza języka migowego

Aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego, należy zgłosić się do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami:

 • e-mail:

 • tel.: 81 445 65 40

Kontakt

Szczegółowych informacji na temat możliwości i ustalenia dogodnych warunków korzystania z Biblioteki Głównej przez osoby o szczególnych potrzebach  można uzyskać telefonicznie: tel.: 81 445 62 28, bądź elektronicznie pod adresem:

Więcej informacji:

Dostępny UPL

Deklaracja dostępności

Równe traktowanie

 • Dlaczego nie mogę zalogować się na swoje konto?

  Aby poprawnie zalogować się na swoje konto należy wpisać jako Login – numer albumu widniejący na legitymacji studenckiej. Hasłem, (jeśli nie zostało zmienione) są cztery ostatnie cyfry numeru albumu.

 • Nie pamiętam swojego hasła, jak mogę się zalogować na swoje konto?

  Jeśli czytelnik zapomni hasła na swoje konto, powinien skontaktować się z Wypożyczalnią. Zostanie ustawione hasło tymczasowe, które należy jak najszybciej zmienić.

 • Dlaczego mam zablokowane konto i nie mogę zamówić książek?

  Blokada konta czytelnika następuje gdy:

  – czytelnik ma przetrzymane książki,

  – czytelnik podbił kartę obiegową,

  – skończył się termin ważności konta.

 • Ile książek jednorazowo mogę wypożyczyć?

  Jednorazowo Studenci mogą zamówić i wypożyczyć – 10 książek, Doktoranci -10 książek, Pracownicy UP – 20 książek, Emeryci UP – 6 książek

 • Czy mogę zwrócić książki po zamknięciu biblioteki?

  W godzinach otwarcia Biblioteki książki zwracamy w Wypożyczalni (parter) przy stanowisku ZWROTY lub do Wrzutni, która znajduje się na parterze w łączniku między Biblioteką a Agro II. Po zamknięciu Biblioteki, książki można zwrócić jedynie poprzez Wrzutnię.

 • Jak i ile razy mogę przedłużyć książki na swoim koncie?

  Książki można prolongować (przedłużyć termin zwrotu) 4 razy.

  Aby prolongować książki, należy zalogować się na swoje konto, przejść do zakładki Wypożyczenia, zaznaczyć wybrane pozycje i zatwierdzić  przyciskiem Prolonguj.

  Prolongata możliwa jest gdy:

   – Książka nie została zarezerwowana przez innego czytelnika,

   – Konto nie jest zablokowane,

   – Nie zostały wyczerpane limity prolongat (4x).

 • Gdzie mogę podbić kartę obiegową?

  Studenckie karty obiegowe potwierdzamy w Wypożyczalni (parter Biblioteki)

 • Jak mogę skorzystać z norm?

  Nasza Biblioteka posiada normy w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.

  Dostęp do e – norm dla pracowników, doktorantów i studentów UP w Lublinie jest realizowany wyłącznie na miejscu za pośrednictwem specjalnie wyznaczonych do tego komputerów stacjonarnych na terenie Biblioteki Głównej w pomieszczeniach Informatorium ( I p. ) oraz Czytelni ( II i III p.)

  Czytelnicy, którzy chcą skorzystać z norm w formie papierowej, mogą zamówić je z Magazynu BG UP do Czytelni. Z norm korzystamy tylko na miejscu, bez możliwości wypożyczenia do domu. 

 • Czy w związku z powstaniem na Uczelni nowych kierunków studiów, możliwe jest zakupienie przez Bibliotekę czasopism związanych z tymi kierunkami?

  Przy zamawianiu nowych tytułów czasopism, Biblioteka ma zawsze na uwadze zarówno nowo powstałe jak i bieżące kierunki studiów.

 • Czy mogę korzystać z baz danych Biblioteki UP z mojego komputera domowego?

  Dostęp zdalny do baz danych, e-czasopism, e-książek i e-norm z komputerów domowych mają wszyscy pracownicy, studenci i doktoranci UP z aktywnym kontem czytelnika. Aby skorzystać ze źródeł elektronicznych, należy zalogować się do systemu HAN (Hidden Automatic Navigation), wykorzystując do autoryzacji numer legitymacji studenckiej / karty bibliotecznej oraz hasło.

  Jeśli konto czytelnika nie jest aktywne, prosimy o zgłoszenie się do Wypożyczalni Biblioteki Głównej.

 • Gdzie mogę znaleźć informacje o bazach danych?

  Bazy danych wraz z ich opisami dostępne są na stronie Biblioteki Głównej w zakładce Zasoby/Bazy danych.

  Bazy danych

  Szczegółowe informacje na temat korzystania z baz można uzyskać w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UP, który mieści się w pokoju 114 (I piętro), tel. 81 445 62 27

 • W jaki sposób mogę uzupełnić swój dorobek publikacyjny w Bazie Publikacji Pracowników?

  Aby uzupełnić dorobek w bazie, należy zgłosić brakujące prace pracownikowi Oddziału Informacji Naukowej odpowiedzialnemu za wybrany Wydział. Zgłoszeń prac można dokonywać osobiście, za pośrednictwem poczty uczelnianej lub elektronicznej.

 • Jakie warunki muszę spełnić, aby praca mogła zostać dodana do mojego dorobku?

  Zarządzenie nr 80 /2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 października 2019 roku w sprawie składania oświadczeń uprawniających Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie do wykazania osiągnięć naukowych pracownika w procesie ewaluacji Uczelni za lata 2017-2020 wprowadza następujące zasady rejestrowania prac w bazie:

   

  1. Warunkiem zarejestrowania nowej publikacji dla autora wskazującego:

  a)  jedną dyscyplinę jest zgłoszenie pracy i złożenie oświadczenia (zał. 1) jednorazowo na cały rok objęty ewaluacją;

  b) dwie dyscypliny naukowe jest zgłoszenie pracy i złożenie oświadczenia (zał. 3) dla każdej ze zgłoszonych prac.

  2) Do bazy nie będą wprowadzane publikacje bez pełnych danych bibliograficznych (in-press, early-view, itp.).

  Oświadczenia wymagane są tylko dla osiągnięć naukowych uwzględnionych w ewaluacji. Pozostałe publikacje wprowadzane będą do Bibliografii Publikacji Pracowników na podstawie zgłoszenia na dotychczasowych zasadach.

  Treść zarządzenia  –Zarządzenie 80/2019 z dnia 28.10.2019

   (Zał. 1)

   (Zał. 2 )

   (Zał. 3)

 • Jak zgłosić błąd/uwagę dotyczącą mojego dorobku znajdującego się w BPP?

  W przypadku stwierdzenia nieścisłości w Bibliografii Publikacji Pracowników prosimy o zgłaszanie ich pracownikom Oddziału Informacji Naukowej.

  Uwagi, braki lub błędy prosimy wyjaśniać z bibliotekarzami zajmującymi się bibliografią pracowników z poszczególnych wydziałów lub z koordynatorem Oddziału Informacji Naukowej 

  Oddział Informacji Naukowej
  tel.: +48 81 445 62 27
  Biblioteka Główna RORIN
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 • Czy mogę pobrać i wydrukować normy znajdujące się na stronie Biblioteki?

  Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Polskim Komitetem Normalizacyjnym norm udostępnianych w Systemie Zarządzania Normami nie można drukować i pobierać na dysk.

  Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z norm.

 • Czy Bibliografia Publikacji Pracowników rejestruje patenty?

  Baza BPP nie rejestruje patentów.

 • W jaki sposób mogę skorzystać z czasopism SIGMA NOT?

  Trzeba założyć indywidualne konto. Informacje, jak to zrobić znajdują się w instrukcji.

   

 • W jaki sposób mogę sprawdzić, czy wszystkie moje publikacje znajdują się w BPP?

  Należy w oknie wyszukiwania BPP wpisać swoje imię i nazwisko i wybrać przycisk “szukaj”. Inną metodą jest pobranie swojego raportu autora (zakładka raporty – raport autora).

 • Do kogo zwrócić się w sprawie organizacji szkolenia dla grupy seminaryjnej z metodyki wyszukiwania źródeł informacji naukowej?

  W sprawie organizacji szkolenia dla grup seminaryjnych należy skontaktować się z Oddziałem Informacji Naukowej (pokój 114) tel.: 81 445-62-27.

 • Do czego służy e-półka w bazie Ibuk Libra (myIbuk) i w innych bazach bibliograficznych?

  E-półka umożliwia użytkownikom zapisywanie wyników wyszukiwań na indywidualnym koncie i pozwala tworzyć dopasowane do własnych potrzeb e-zasoby. Użytkownik moze tworzyć tzw. osobistę półkę. Zapisane rekordy mogą być wysłane mailem, wyeksportowane do wybranego menedżera bibliografii lub udostępnione w wybranych mediach społecznościowych.

  Więcej informacji:

 • Nie mam konta bibliotecznego w  BG UP w Lublinie, czy mogę korzystać z dostępnych zasobów cyfrowych?

  Dla użytkowników nieposiadających konta bibliotecznego jest możliwe skorzystanie ze wszystkich zasobów na miejscu. Na terenie biblioteki dostępne są komputery, które umożliwiają skorzystanie z e-źródeł. Użytkownik otrzymuje login i hasło gościa.

 • Gdzie mogę sprawdzić liczbę punktów MNiSW dla publikacji zarejestrowanych w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników UP?

  Punkty dla poszczególnych  tytułów czasopism, recenzowanych materiałów z konferencji oraz recenzowanych monografii naukowych należy sprawdzać na wykazach sporządzanych przez MNiSW. Wykazy te zamieszczone są między innymi  na stronie internetowej Biblioteki Głównej w zakładce nauka/ocena dorobku publikacyjnego.

  Ewentualne pytania w sprawie punktacji MNiSW prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej tel.: 81 445-62-27.

 • Gdzie mogę znaleźć informacje na temat otwartego publikowania?

  Informacje te można znaleźć min. na stronie Biblioteki Głównej UP w zakładce nauka/publikowanie: wybrane aspekty, można tam przeczytać min. o programach Springer Compact i Elsevier

 • Jaki jest czas oczekiwania na materiały zamówione z innych lokalizacji do Czytelni?

  Około 15 minut, w czasie wzmożonego ruchu czas oczekiwania wydłuża się do pół godziny.

 • Jak mogę zalogować się na komputer znajdujący się w Czytelni?

  Osoby będące studentami lub pracownikami naszej uczelni logują się wpisując w loginie numer legitymacji studenckiej, w haśle zaś swój numer PESEL.

  Osoby, które nie są naszymi studentami bądź pracownikami muszą zgłosić się do dyżurującego bibliotekarza w Czytelni, od którego dostaną jednorazowy login i hasło.

 • W jaki sposób zamówić przez Katalog BGUP materiały, które nie znajdują się w Czytelni, kiedy nie jestem ani studentem, ani pracownikiem UP?

  Należy w Katalogu BGUP zalogować się na konto wpisując:

  login: czytelnia

  hasło: czytelnia

 • W jaki sposób mogę zarezerwować pokój?

  Pokoje do cichej nauki i kabiny akustyczne można rezerwować na trzy sposoby:

  • online poprzez Katalog BGUP ( zakładka „rezerwacja pokoju”)
  • telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 445-62-44 lub 445-62-47
  • przychodząc osobiście do Czytelni

  Rezerwacji pokoi mogą dokonywać pracownicy naukowi Uniwersytetu

  Przyrodniczego, studenci Uczelni, a także osoby z zewnątrz.

  Osoby z zewnątrz mają możliwość rezerwacji  pokoju maksymalnie na 2 godziny.

  Instrukcja rezerwacji pokoi online.

Instrukcja

Zasady korzystania z książkomatu

 1. Książkomat jest czynny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Książkomat umożliwia odbiór zamówionych książek.
 3. Z książkomatu mogą korzystać Użytkownicy, posiadający aktywne konto w Bibliotece Głównej UP w Lublinie.
 4. Aby odebrać książkę z książkomatu należy złożyć zamówienie korzystając z systemu bibliotecznego (https://katalog.bg.up.lublin.pl), logując się na swoje konto biblioteczne.
 5. Zamawiając książki należy wskazać Książkomat jako miejsce odbioru.
 6. Do książkomatu nie wypożycza się książek przekraczających wymiary skrytki. Jeżeli wymiary zamówionego egzemplarza przekraczają rozmiar skrytki, zamówienie zostanie przekierowane do Wypożyczalni.
 7. Użytkownicy Biblioteki Głównej UP w Lublinie mają obowiązek monitorowania swojego konta bibliotecznego i terminowego odbioru zamówionych książek z książkomatu w ciągu 3 dni.
 8. Do odbioru materiałów z książkomatu niezbędne jest posiadanie przy sobie ważnej legitymacji lub aktywnej karty bibliotecznej.
  *Uwaga! W przypadku problemów technicznych z odbiorem zamówionych książek należy zgłosić się osobiście do Wypożyczalni.
 9. Książki zamówione w dniu pracy biblioteki do godz.13.00 można odebrać tego samego dnia po godz.14.00. Książki zamówione po godz.13.00 będzie można odebrać kolejnego dnia pracy Biblioteki po godz.14.00.
 10. W przypadku braku wolnych skrytek czas realizacji może zostać wydłużony.
 11. Jeśli czytelnik ma przekroczony limit dozwolonych wypożyczeń na swoim koncie bibliotecznym, wówczas przy próbie odbioru zamówionych książek, skrytka książkomatu nie otworzy się.
  *Uwaga! W przypadku problemów technicznych z odbiorem zamówionych książek należy zgłosić się osobiście do Wypożyczalni.
 12.  

Biblioteka Główna 
Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ul. Akademicka 15
20-950 Lublin
Sekretariat tel./fax: (48-81) 445-62-28
e-mail: 
 
Godziny otwarcia