Normy

Biblioteka posiada w swoich zasobach zbiór 5217 norm w formie drukowanej oraz 1938 w formie elektronicznej.

Z norm drukowanych można korzystać wyłącznie na miejscu w Czytelni po wcześniejszym zamówieniu dokumentu poprzez katalog komputerowy. Zabronione jest kopiowanie lub skanowanie norm.

Informujemy, że z dniem 20.02.2024 r. dostęp do e – norm dla pracowników, doktorantów i studentów UP w Lublinie będzie realizowany wyłącznie na miejscu za pośrednictwem specjalnie wyznaczonych do tego komputerów stacjonarnych na terenie Biblioteki Głównej w pomieszczeniach Informatorium ( I p. ) oraz Czytelni ( II i III p.)

Dostęp do norm poprzez aplikację Systemu Zarządzania Normami nie będzie już możliwy ze względu na brak możliwości aktualizacji aplikacji oraz brak zapewnienia wymogów bezpieczeństwa wyznaczonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. Nie będzie obowiązywać już formularz rejestracyjny do konta zarządzającego normami.

Uwaga!

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Polskim Komitetem Normalizacyjnym norm udostępnianych w Systemie Zarządzania Normami lub ich fragmentów nie można powielać jakąkolwiek techniką.

W przypadku pytań odnośnie zasad korzystania, prosimy o kontakt z pracownikiem Czytelni (tel. 81 445 62 44) lub Oddziału Informacji Naukowej (tel. 81 445 62 27).

Propozycje zakupu norm w formie elektronicznej można składać pod adresem: podając numer i tytuł zamawianej normy.