Normy

Biblioteka posiada w swoich zasobach zbiór 5217 norm w formie drukowanej oraz 1807 w formie elektronicznej.

Z norm drukowanych można korzystać wyłącznie na miejscu w Czytelni po wcześniejszym zamówieniu dokumentu poprzez katalog komputerowy. Zabronione jest kopiowanie lub skanowanie norm.

Dostęp do e-norm jest możliwy tylko dla pracowników i studentów UP w Lublinie posiadających aktywne konto biblioteczne oraz konto w aplikacji System Zarządzania Normami.

Formularz rejestracyjny można wydrukować i złożyć osobiście w Bibliotece lub przesłać na adres: normybgup@gmail.com. Formularze wysłane pocztą elektroniczną nie muszą być podpisane.

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia założenie konta

Dostęp do aplikacji System Zarządzania Normami

Uwaga:

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Polskim Komitetem Normalizacyjnym norm udostępnianych w Systemie Zarządzania Normami nie można drukować i pobierać na dysk.

W przypadku pytań odnośnie zasad korzystania, prosimy o kontakt z pracownikiem Czytelni (tel. 81 445 62 44) lub Oddziału Informacji Naukowej (tel. 81 445 62 27).

Pomoc w razie problemów technicznych z dostępem do aplikacji: tel. 81 445 62 24,
e-mail: normybgup@gmail.com

DOKUMENTY do pobrania

Propozycje zakupu norm w formie elektronicznej można składać pod adresem: gromadzenie@up.lublin.pl podając numer i tytuł zamawianej normy.