E-normy

E-normy to nowe rozwiązanie, dzięki któremu możliwe jest korzystanie przez całą dobę i 7 dni w tygodniu z aktualizowanego on-line zbioru norm.

Dostęp do aplikacji System Zarządzania Normami możliwy jest na 2 sposoby:

z komputerów w sieci UP

 

z komputerów domowych


Obecnie możliwe jest korzystanie z pełnego tekstu ponad tysiąca norm zakupionych wcześniej przez Bibliotekę. Wszystkie nowo zakupione normy będą już tylko w formie elektronicznej. Normy dotychczas zgromadzone przechowywane są w Magazynie BG.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Polskim Komitetem Normalizacyjnym norm udostępnianych w Systemie Zarządzania Normami nie można drukować i pobierać na dysk.

Pracownicy i studenci, którzy chcą korzystać z PN powinni wypełnić formularz rejestracyjny i złożyć w budynku biblioteki lub przesłać na adres: normybgup@gmail.com. Formularze wysłane pocztą elektroniczną nie muszą być podpisane.

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia założenie konta.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z  Oddziałem Czytelni (81 445 62 44) lub Oddziałem Informacji Naukowej (81 445 62 27).

W przypadku problemów z dostępem prosimy o kontakt pod nr tel. 81 445 62 24 lub normybgup@gmail.com