Ocena dorobku publikacyjnego jest dokonywana w oparciu o komunikaty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Punktacja publikacji

 

Komunikat Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 listopada 2023 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

2019 – 2022

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Scalony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

1. Punktacja artykułów i materiałów konferencyjnych:

Załącznik do komunikatu – wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

2. Punktacja monografii naukowych i rozdziałów w monografiach:

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Do momentu ogłoszenia wykazu punktacja prac w Bibliografii Publikacji Pracowników w 2019 r. prowadzona była w oparciu o Zarządzenie 19/2019 z dnia 04.04.2019 w sprawie zasad określania punktowej wartości dorobku naukowego uwzględnianej w wewnętrznej ocenie pracowników i jednostek naukowo- dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

2018 i 2017

Punkty przypisywane są w oparciu o wykaz czasopism naukowych, stanowiący załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r.

Część A – wykaz czteroletni – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych z Impact Factor (IF),

Część B – wykaz czteroletni – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających IF;

Część C – wykaz czteroletni – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

2016

Na stronie MNiSW został opublikowany wykaz czasopism punktowanych. Lista podzielona jest na trzy części:
Część A– lista 11271 czasopism posiadających współczynnik wpływu Impact Factor, zarejestrowanych w bazie Journal Citation Reports.
Część B – lista 2209 czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor.
Część C– lista 4111 czasopism uwzględnionych w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

2015

– 01 lipca 2016 r. opublikowano sprostowanie do komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych
– 23 grudnia 2015 r. ogłoszono listy czasopism punktowanych. Wykaz ten będzie obowiązywał do oceny publikacji z 2015 r.

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części:
1.Część A – lista 11114 czasopism posiadających współczynnik wpływu Impact Factor, zarejestrowanych w bazie Journal Citation Reports;
2.Część B – lista 2212 czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor;
3.Część C– lista 4111 czasopism uwzględnionych w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

2014

– 25 marca 2015 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o sprostowaniu błędów w wykazie czasopism naukowych z roku 2014.
obwieszczenie

– 31 grudnia 2014 r. ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism punktowanych. Wykaz ten będzie obowiązywał do oceny publikacji z 2014 r.

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:
1.Części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
2.Części B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
3.Części C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 31 grudnia 2014 r.
w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

2013

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:
1.Część A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
2.Część B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
3.Część C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

2012, 2011

20 grudnia 2012 ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych. Wykaz ten będzie obowiązywał podczas oceny jednostek naukowych w 2013 r. do oceny publikacji z lat 2011-2012. Informacje szczegółowe MNiSW.
1. Część A – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
2. Część B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
3. Część C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Rozporządzenie MNiSW w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.

2010

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych ogłoszony dnia 25 czerwca 2010 r.

(obejmuje tytuły zamieszczone w załącznikach do komunikatów:nr 24 z dnia 28 listopada 2007 r., nr 9 z dnia 29 lutego 2008 r., nr 23 z dnia 28 listopada 2008 r., nr 8 z dnia 31 marca 2009 r., nr 16 z dnia 16 lipca 2009 r., nr 9 z dnia 10 marca 2010 r., nr 13 z dnia 13 maja 2010 r., nr 15 z dnia 20 maja 2010 r.)

Załącznik do listy czasopism punktowanych z dnia 10 grudnia 2010 r.

2009

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych ogłoszony dnia 18 czerwca 2009 r.

2008

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych ogłoszony dnia 26 sierpnia 2008 r.

(Wykaz obejmuje czasopisma, które były już ogłaszane na stronie internetowej Ministerstwa, jako załącznik do komunikatów:Nr 24 z dnia 28 listopada 2007 r., Nr 9 z dnia 29 lutego 2008 r., Nr 23 z dnia 28 listopada 2008 r.,.Nr 8 z dnia 31 marca 2009 r.)

2007

Komunikat nr 9 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową.

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych, obejmujący czasopisma wymienione w komunikacie Nr 24 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2007 r.

2005

Uzupełnienie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową (załącznik do komunikatu nr 5 Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 21 października 2005 r.).

2004

Lista czasopism punktowanych Zespołu Nauk Rolniczych i Leśnych (P-06).

2003

Lista czasopism punktowanych w ramach oceny parametrycznej jednostek.

 2001

Zbiorcza lista czasopism i wydawnictw konferencyjnych sporządzona na podstawie list poszczególnych zespołów Komitetu (stan aktualizacji na 3 listopada 2001 r.).

Ocena dorobku publikacyjnego jest dokonywana w oparciu o komunikaty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Punktacja publikacji

2019 – 2021

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

1. Punktacja artykułów i materiałów konferencyjnych:

Załącznik do komunikatu – wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

2. Punktacja monografii naukowych i rozdziałów w monografiach:

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Do momentu ogłoszenia wykazu punktacja prac w Bibliografii Publikacji Pracowników w 2019 r. prowadzona była w oparciu o Zarządzenie 19/2019 z dnia 04.04.2019 w sprawie zasad określania punktowej wartości dorobku naukowego uwzględnianej w wewnętrznej ocenie pracowników i jednostek naukowo- dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

2018 i 2017

Punkty przypisywane są w oparciu o wykaz czasopism naukowych, stanowiący załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r.

Część A – wykaz czteroletni – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych z Impact Factor (IF),

Część B – wykaz czteroletni – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających IF;

Część C – wykaz czteroletni – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

2016

Na stronie MNiSW został opublikowany wykaz czasopism punktowanych. Lista podzielona jest na trzy części:
Część A– lista 11271 czasopism posiadających współczynnik wpływu Impact Factor, zarejestrowanych w bazie Journal Citation Reports.
Część B – lista 2209 czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor.
Część C– lista 4111 czasopism uwzględnionych w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

2015

– 01 lipca 2016 r. opublikowano sprostowanie do komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych
– 23 grudnia 2015 r. ogłoszono listy czasopism punktowanych. Wykaz ten będzie obowiązywał do oceny publikacji z 2015 r.

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części:
1.Część A – lista 11114 czasopism posiadających współczynnik wpływu Impact Factor, zarejestrowanych w bazie Journal Citation Reports;
2.Część B – lista 2212 czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor;
3.Część C– lista 4111 czasopism uwzględnionych w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

2014

– 25 marca 2015 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o sprostowaniu błędów w wykazie czasopism naukowych z roku 2014.
obwieszczenie

– 31 grudnia 2014 r. ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism punktowanych. Wykaz ten będzie obowiązywał do oceny publikacji z 2014 r.

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:
1.Części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
2.Części B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
3.Części C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 31 grudnia 2014 r.
w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

2013

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:
1.Część A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
2.Część B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
3.Część C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

2012, 2011

20 grudnia 2012 ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych. Wykaz ten będzie obowiązywał podczas oceny jednostek naukowych w 2013 r. do oceny publikacji z lat 2011-2012. Informacje szczegółowe MNiSW.
1. Część A – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
2. Część B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
3. Część C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Rozporządzenie MNiSW w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.

2010

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych ogłoszony dnia 25 czerwca 2010 r.

(obejmuje tytuły zamieszczone w załącznikach do komunikatów:nr 24 z dnia 28 listopada 2007 r., nr 9 z dnia 29 lutego 2008 r., nr 23 z dnia 28 listopada 2008 r., nr 8 z dnia 31 marca 2009 r., nr 16 z dnia 16 lipca 2009 r., nr 9 z dnia 10 marca 2010 r., nr 13 z dnia 13 maja 2010 r., nr 15 z dnia 20 maja 2010 r.)

Załącznik do listy czasopism punktowanych z dnia 10 grudnia 2010 r.

2009

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych ogłoszony dnia 18 czerwca 2009 r.

2008

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych ogłoszony dnia 26 sierpnia 2008 r.

(Wykaz obejmuje czasopisma, które były już ogłaszane na stronie internetowej Ministerstwa, jako załącznik do komunikatów:Nr 24 z dnia 28 listopada 2007 r., Nr 9 z dnia 29 lutego 2008 r., Nr 23 z dnia 28 listopada 2008 r.,.Nr 8 z dnia 31 marca 2009 r.)

2007

Komunikat nr 9 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową.

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych, obejmujący czasopisma wymienione w komunikacie Nr 24 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2007 r.

2005

Uzupełnienie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową (załącznik do komunikatu nr 5 Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 21 października 2005 r.).

2004

Lista czasopism punktowanych Zespołu Nauk Rolniczych i Leśnych (P-06).

2003

Lista czasopism punktowanych w ramach oceny parametrycznej jednostek.

 2001

Zbiorcza lista czasopism i wydawnictw konferencyjnych sporządzona na podstawie list poszczególnych zespołów Komitetu (stan aktualizacji na 3 listopada 2001 r.).

Wskaźnik Impact Factor wyszukujemy w interdyscyplinarnej bazie Journal Citation Reports (JCR), tworzonej w Thomson Scientific (Philadelphia, USA). Baza stanowi podstawowe i wszechstronne narzędzie oceny wartości merytorycznej czasopism. Ponadto znajdziemy tam pełne dane bibliograficzne czasopisma.

Indeks Hirscha (h-index) jest jednym z parametrów stosowanych do oceny jakości dorobku naukowego.

Współczynnik h jest sposobem mierzenia osiągnięć naukowych z uwzględnieniem liczby publikacji i liczby cytowań. Współczynnik h (ang. index h, h-​index, Hirsch index, Hirsch number) dla danego autora jest to liczba publikacji cytowanych ≥ h razy. Np. współczynnik h = 10 oznacza, że autor ma 10 publikacji cytowanych co najmniej 10 razy. Wielkość h zależy więc od dwóch czynników: liczby publikacji i ich popularności. Wzrost współczynnika h można osiągnąć publikując prace, które znajdą znaczny oddźwięk.

Źródło: www.mini.pw.edu.pl/~dryzek

 

h-index = n oznacza, że n publikacji naukowych danego autora uzyskało liczbę cytowań równą lub większą od n.
Wartość h-index i liczbę cytowań można określić korzystając z następujących baz danych:

 


 

1. Baza Web of Science

Instrukcja wyszukiwania

Jeżeli w bazie Web of Science zauważą Państwo błędy przy swoim nazwisku, afiliacji lub danych bibliograficznych pracy, można to zgłosić do Clarivate Analytics poprzez formularz.

 

2. Baza Scopus

Analiza dorobku naukowego w bazie Scopus

Więcej informacji o możliwościach wykorzystania bazy Scopus do analizy dorobku naukowego w artykule dr inż. K. Gacy. 

Zgłaszanie korekt w profilu autora w bazie Scopus – instrukcja – według dr inż. K. Gacy-Zając – 20/08/2018

 

3. Program „Publish or Perish”

dla publikacji cytowanych w Google Scholar

instrukcja korzystania opracowana przez E. Kulczyckiego

1. Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej przygotowuje analizy bibliometryczne na potrzeby awansów pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na podstawie złożonego poświadczenia od dziekana właściwego wydziału.

Wzór oświadczenia

 

2. Pracownik przed złożeniem zamówienia analizy powinien sprawdzić kompletność swojego dorobku naukowego w Bazie Publikacji Pracowników oraz dostarczyć brakujące publikacje w wersji elektronicznej lub drukowanej do Oddziału Informacji Naukowej BG UP.

3. Analizy bibliometryczne zostaną przygotowane po złożeniu oświadczenia od pracownika o kompletności swojego dorobku naukowego w Bazie Publikacji Pracowników UP w Lublinie.

Oświadczenie

4. Czas oczekiwania na przygotowanie raportu nie powinien przekroczyć 2 tygodni w zależności od liczby prac naukowych oraz liczby osób oczekujących.