Bazy danych

W przypadku trudności z dostępem do pełnego tekstu prosimy o sprawdzenie dostępności przez opcję „view at publisher”, skorzystanie z listy A-Z lub multiwyszukiwarki.

Szczegółowe informacje na temat korzystania z poniższych baz można uzyskać w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UP p. 114 (I piętro), tel. 81 445 62 27.

Zasoby w pełnym dostępie

Baza
Info
Dziedzina
Typ bazy
ACS Publications

chemia pełnotekstowa
Agricola

rolnictwo, ogrodnictwo, weterynaria, leśnictwo, żywność, entomologia bibliograficzno-
abstraktowa
Agris

rolnictwo, technika bibliograficzna
Agro

przyroda, rolnictwo bibliograficzno-
abstraktowa
BAZEKON

ekonomia bibliograficzno- abstraktowa
BAZHUM

nauki humanistyczne, społeczne

bibliograficzno-abstraktowa

BAZTECH

nauki techniczne, ścisłe, ochrona środowiska bibliograficzno-
abstraktowa
BazTOL

nauki techniczne przewodnik po
zasobach
sieciowych
Bazy Biblioteki Narodowej

   
Bibliografia Ekonomiki Rolnictwa

rolnictwo,
ekonomika
bibliograficzno-
abstraktowa
Bibliografia Etnografii Polskiej

etnologia, antropologia kulturowa bibliograficzno-abstraktowa
Bibliografia Geografii Polskiej

geografia bibliograficzno-
abstraktowa
Bibliografia Geologiczna Polski

nauki geologiczne, geofizyka, górnictwo, ochr. środowiska, gleboznawstwo, geografia bibliograficzno-abstraktowa
Bibliografia Lubelszczyzny

region bibliograficzna
Bibliografia ornitologiczna

   
Bibliografia Zawartości Czasopism

interdyscyplinarna bibliograficzna
CABI Descriptions of Fungi and Bacteria

biologia, rolnictwo, weterynaria, ochr. środowiska, turystyka, nauki o żywności pełnotekstowa
CABI Distribution Maps of Plant Diseases

CAB Distribution Maps of Plant Pests

CAB Reviews

CABI E-books front-file

CAB Abstract (na platformie EBSCOhost)

biologia, rolnictwo, weterynaria,
ochr. środowiska
ogrodnictwo
bibliograficzno-
abstraktowa
Cambridge University Press

biologia, nauka,
technologia,
medycyna
pełnotekstowa
EBSCOhost

interdyscyplinarna pełnotekstowa
EBSCO – ACADEMIC RESEARCH SOURCE: eBooks

interdyscyplinarna pełnotekstowa
EBSCO – ACADEMIC RESEARCH SOURCE: eJournals

interdyscyplinarna pełnotekstowa
EBSCO – ART & ARCHITECTURE SOURCE

architektura i sztuka pełnotekstowa
EBSCO – Environmental Complete

ochrona środowiska pełnotekstowa
EBSCO: eBooks™ Open Access Monograph Collection

interdyscyplinarna

pełnotektowa
EBSCO – SportDiscus with Full Text

sport i medycyna sportowa pełnotekstowa
Elsevier – zob. Science Direct      
EMIS – Emerging Markets
Information Service
/Municipium

ekonomia, finanse/serwis poświęcony samorządom pełnotekstowa
ERIHEuropean Reference Index for the Humanites
nauki humanistyczne i społeczne lista czasopism naukowych
Europe PMC

nauki przyrodnicze, medycyna bibliograficzno- abstraktowa z pełnotekstowym dostępem do wybranych materiałów
FAO dane statystyczne  
FindArticles interdyscyplinarna pełnotekstowa
Gatunki obce w Polsce

informacje o gatunkach obcych w Polsce pełnotekstowa
GUS – Główny Urząd Statystyczny

dane statystyczne  
HighWire Press medycyna,
biologia,
fizyka
pełnotekstowa
IBL

przyroda, leśnictwo bibliograficzna
Ibuk Libra

preferuje: Mozilla Firefox, Google Chrome

nauki matematyczno-
przyrodnicze,
ekonomiczne, sport, kryminalistyka
pełnotekstowa – KSIĄŻKI
IERiGŻ

ekonomika rolnictwa bibliograficzno- abstraktowa
Internetowy System Aktów Prawnych

akty prawne pełnotekstowa
JCR

interdyscyplinarna bibliometryczna
Katalog BG UP

interdyscyplinarna katalog
Knovel

biologia, technika, biotechnologia, żywność, ochr. środowiska pełnotekstowa
– KSIĄŻKI oraz baza właściwości substancji, składników żywnościowych
Medline
medycyna bibliograficzno-
abstraktowa
Nauka Polska

nauka adresowa
Oxford Journals

biologia, przyroda pełnotekstowa
PBL – Polska Bibliografia Lekarska

medycyna
i nauki pokrewne
bibliograficzna
Polskie Normy

pełnotekstowa  
PSJD

biologia, rolnictwo, medycyna bibliograficzno
-abstraktowa
Science Direct

interdyscyplinarna pełnotekstowa

Scopus

dostęp do pełnych tekstów klikając w ikonkę:Full Text Finder lub przez View at Publisher

preferuje:

Mozilla Firefox i Google Chrome

interdycsyplinarna bibliograficzno-
abstraktowa
SIGŻ

nauki rolnicze, ogrodnicze, leśne,
żywieniowe
bibliograficzno-
abstraktowa
Springer

interdyscyplinarna pełnotekstowa
Taylor&Francis

kolekcja: Science&Technology pełnotekstowa
Taylor&Francis/CRC Press

biologia, przyroda pełnotekstowa
-KSIĄŻKI

Web of Science

dostęp do pełnych tekstów klikając w ikonkę: Full Text Finder

interdyscyplinarna bibliograficzno-bibliometryczno-abstraktowa
Wiley

nauki matematyczno-przyrodnicze pełnotekstowa

Objaśnienia:

informacja o bazie

baza dostępna tylko dla studentów, pracowników i doktorantów UP w Lublinie

baza ogólnodostępna

polska baza danych

baza zawierająca KSIĄŻKI

Zasoby w dostępie testowym

Baza Dziedzina Okres
Central & Eastern European Academic Source interdyscyplinarna do 20.06.2021
Food Science Source nauki o żywności, gastronomia, przetwórstwo spożywcze do 20.06.2021
OnArchitecture architektura, urbanistyka do 20.06.2021