Bazy danych

W przypadku trudności z dostępem do pełnego tekstu prosimy o sprawdzenie dostępności przez opcję „view at publisher”, skorzystanie z listy A-Z lub multiwyszukiwarki.

Szczegółowe informacje na temat korzystania z poniższych baz można uzyskać w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UP p. 114 (I piętro), tel. 81 445 62 27.

 

Zasoby w pełnym dostępie

Baza
Info
Dziedzina
Typ bazy
ACS Publications

chemia pełnotekstowa
Agricola

rolnictwo, ogrodnictwo, weterynaria, leśnictwo, żywność, entomologia bibliograficzno-
abstraktowa
Agris

rolnictwo, technika bibliograficzna
Agro

przyroda, rolnictwo bibliograficzno-
abstraktowa
Biblioteka Nauki

interdyscyplinarna pełnotekstowa
BAZEKON

ekonomia bibliograficzno- abstraktowa
BAZHUM

nauki humanistyczne, społeczne

bibliograficzno-abstraktowa

BAZTECH

nauki techniczne, ścisłe, ochrona środowiska bibliograficzno-
abstraktowa
BazTOL

nauki techniczne przewodnik po
zasobach
sieciowych
Bazy Biblioteki Narodowej

   
Bibliografia Ekonomiki Rolnictwa

rolnictwo,
ekonomika
bibliograficzno-
abstraktowa
Bibliografia Etnografii Polskiej

etnologia, antropologia kulturowa bibliograficzno-abstraktowa
Bibliografia Geografii Polskiej

geografia bibliograficzno-
abstraktowa
Bibliografia Geologiczna Polski

nauki geologiczne, geofizyka, górnictwo, ochr. środowiska, gleboznawstwo, geografia bibliograficzno-abstraktowa
Bibliografia Lubelszczyzny

region bibliograficzna
Bibliografia ornitologiczna

   
Bibliografia Zawartości Czasopism

interdyscyplinarna bibliograficzna
CABI Descriptions of Fungi and Bacteria

biologia, rolnictwo, weterynaria, ochr. środowiska, turystyka, nauki o żywności pełnotekstowa
CABI Distribution Maps of Plant Diseases

CAB Distribution Maps of Plant Pests

CAB Reviews

CABI E-books

CAB Abstract (na platformie EBSCOhost)

biologia, rolnictwo, weterynaria,
ochr. środowiska
ogrodnictwo
bibliograficzno-
abstraktowa
Cambridge University Press, STM Collection

biologia, nauka,
technologia,
medycyna
pełnotekstowa
EBSCOhost

interdyscyplinarna pełnotekstowa
EBSCO – ACADEMIC RESEARCH SOURCE: eBooks

interdyscyplinarna pełnotekstowa
EBSCO – ACADEMIC RESEARCH SOURCE: eJournals

interdyscyplinarna pełnotekstowa
EBSCO – ART & ARCHITECTURE SOURCE

architektura i sztuka pełnotekstowa
EBSCO – Environmental Complete

ochrona środowiska pełnotekstowa
EBSCO: eBooks™ Open Access Monograph Collection

interdyscyplinarna

pełnotektowa
Elsevier – zob. Science Direct      
EMIS Proffesional –  Polska

ekonomia, finanse/serwis poświęcony samorządom pełnotekstowa
ERIHEuropean Reference Index for the Humanites
nauki humanistyczne i społeczne lista czasopism naukowych
Europe PMC

nauki przyrodnicze, medycyna bibliograficzno- abstraktowa z pełnotekstowym dostępem do wybranych materiałów
FAO dane statystyczne  
FindArticles interdyscyplinarna pełnotekstowa
Gatunki obce w Polsce

informacje o gatunkach obcych w Polsce pełnotekstowa
GUS – Główny Urząd Statystyczny

dane statystyczne  
HighWire Press medycyna,
biologia,
fizyka
pełnotekstowa
IBL

przyroda, leśnictwo bibliograficzna
Ibuk Libra

preferuje: Mozilla Firefox, Google Chrome

nauki matematyczno-
przyrodnicze,
ekonomiczne, sport, kryminalistyka
pełnotekstowa – KSIĄŻKI
IERiGŻ

ekonomika rolnictwa bibliograficzno- abstraktowa
Internetowy System Aktów Prawnych

akty prawne pełnotekstowa
JCR

interdyscyplinarna bibliometryczna
Katalog BG UP

interdyscyplinarna katalog
Knovel

biologia, technika, biotechnologia, żywność, ochr. środowiska pełnotekstowa
– KSIĄŻKI oraz baza właściwości substancji, składników żywnościowych
Medline
medycyna bibliograficzno-
abstraktowa
Nauka Polska

nauka adresowa
Oxford Journals, Life Science 2022

biologia, przyroda pełnotekstowa
PBL – Polska Bibliografia Lekarska

medycyna
i nauki pokrewne
bibliograficzna
Polskie Normy

pełnotekstowa  
PSJD

biologia, rolnictwo, medycyna bibliograficzno
-abstraktowa
SAGE Journals

interdyscyplinarna pełnotekstowa
Science Direct

interdyscyplinarna pełnotekstowa

Scopus

dostęp do pełnych tekstów klikając w ikonkę:Full Text Finder lub przez View at Publisher

preferuje:

Mozilla Firefox i Google Chrome

interdycsyplinarna bibliograficzno-
abstraktowa
SIGŻ

nauki rolnicze, ogrodnicze, leśne,
żywieniowe

bibliograficzno-
abstraktowa

Springer

interdyscyplinarna pełnotekstowa
Taylor&Francis, S&T kolekcja

kolekcja: Science&Technology pełnotekstowa

Web of Science

dostęp do pełnych tekstów klikając w ikonkę: Full Text Finder

interdyscyplinarna bibliograficzno-bibliometryczno-abstraktowa
Wiley

nauki matematyczno-przyrodnicze pełnotekstowa

Objaśnienia:

informacja o bazie

baza dostępna tylko dla studentów, pracowników i doktorantów UP w Lublinie

baza ogólnodostępna

polska baza danych

baza zawierająca KSIĄŻKI

Materiały dotyczące COVID-19

Otwarte udostępnianie wyników badań naukowych, artykułów i wszelkich informacji naukowych w czasie pandemii jest niezwykle ważne. Pozwala to na podejmowanie szybkich i skutecznych działań w celu ochrony zdrowia publicznego i pomagania w ratowaniu życia ludzkiego.

Dzięki inicjatywie brytyjskiej organizacji charytatywnej Wellcome Trust, wielu wydawców z całego świata udostępniło dane i wyniki badań dotyczące epidemii nowego koronawirusa (SARS-CoV-2).

Lista czasopism, które zgodziły się na natychmiastowe udostępnienie w PubMed Central (PMC) wszystkich swoich publikacji związanych z COVID-19 i koronawirusami.

Lista bezpłatnych baz danych, platform i czasopism, w których odnaleźć można najnowsze wiadomości, badania i publikacje na temat wirusa SARS-CoV-2 i pandemii COVID-19:

Brill COVID-19 collection – kolekcja bezpłatnych książek i artykułów dotyczących COVID-19

Cochrane Library – zbiór zawierający bazy danych, w tym o COVID

Dimensions COVID -19 Resources – platforma, na której znajdują się publikacje, zbiory danych, badania kliniczne na temat COVID-19

EDP Sciences journals – baza umożliwiająca dostęp do publikacji o COVID

Europe PubMed Central  – ogólnodostępne repozytorium, w którym odnaleźć można artykuły i badania naukowe dotyczące  COVID-19

JSTOR – platforma udostępnia artykuły, książki i rozdziały zawierające treści o COVID-19

protocols.io – przestrzeń robocza utworzona w celu wsparcia naukowców pracujących nad metodami koronawirusa. Jej celem jest ułatwienie współpracy między naukowcami i dzielenie się efektami dotychczasowych badań.

Semantic Scholar – zbiór ponad 33000 pełnych tekstów na temat odmian koronawirusów, w tym COVID-19

The Open COVID Journal – czasopismo online zawierające bezpłatny dostęp do artykułów na temat COVID-19

WHO COVID- 19  – baza danych opracowywana przez World Healthy Organization

Linki do wybranych zasobów:

Aktualne informacje i zalecenia Ministerstwa Zdrowia

Komunikaty i zalecenia na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Korona Alarm – bezpłatna aplikacja, która oferuje możliwość śledzenia najnowszych doniesień dotyczących koronawirusa. W aplikacji można odnaleźć można informacje, zalecenia oraz procedury związane z wirusem COVID-19, a także listę kontaktów instytucji i placówek, w których można uzyskać pomoc.

Polska – Ukraina

Baza bezpłatnych materiałów edukacyjnych

 

Jak pomóc dzieciom i ich rodzicom uciekającym od wojny? Jak zapewnić spokój, poczucie bezpieczeństwa i normalności? Jak pomóc w przystosowaniu się do życia wśród polskiego społeczeństwa?

Poniżej znajdziesz kilka linków do materiałów w języku ukraińskim, które możesz przekazać wszystkim zainteresowanym.

 

Komunikacja i nauka języka

Książki i zabawy dla dzieci

Integracja w szkole

Tekst pochodzi z bloga Superbelfrów RP i znajduje się pod adresem: https://www.superbelfrzy.edu.pl/glowna/dzieci-z-ukrainy-w-polskiej-szkole/

Autor tekstu: Iwona Cugier. Licencja CC-BY-SA

Materiały odnaleźć można również na stronie edunews.pl

Польща – Україна

База  безкоштовних навчальних матеріалів

Jak pomóc dzieciom i ich rodzicom uciekającym od wojny? Jak zapewnić spokój, poczucie bezpieczeństwa i normalności? Jak pomóc w przystosowaniu się do życia wśród polskiego społeczeństwa?

Poniżej znajdziesz kilka linków do materiałów w języku ukraińskim, które możesz przekazać wszystkim zainteresowanym.

 

Komunikacja i nauka języka

Książki i zabawy dla dzieci

Integracja w szkole

Tekst pochodzi z bloga Superbelfrów RP i znajduje się pod adresem: https://www.superbelfrzy.edu.pl/glowna/dzieci-z-ukrainy-w-polskiej-szkole/

Autor tekstu: Iwona Cugier. Licencja CC-BY-SA

Materiały odnaleźć można również na stronie edunews.pl