Nauka

OpenUP - Portal wiedzy

Zobacz więcej

Baza publikacji pracowników UP

Zobacz więcej

Repozytorium UP w Lublinie

Zobacz więcej

Otwarty dostęp

Zobacz więcej

Naukowiec w sieci

Zobacz więcej

Ocena dorobku publikacyjnego

Zobacz więcej
Biblioteka Główna 
Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ul. Akademicka 15
20-950 Lublin
Sekretariat tel./fax: (48-81) 445-62-28
e-mail: 
 
Godziny otwarcia