Kontakt

Biblioteka Główna
Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin,

Sekretariat: tel. (81) 445-62-28
e-mail: 

Wypożyczalnia tel.: (48-81) 445-62-25
e-mail: 

Oddział Informacji Naukowej tel.: (48-81) 445-62-27
e-mail: 

Oddział Wolnego Dostępu do Zbiorów tel.: (48-81) 445-62-44
e-mail: 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna: tel. tel.: 81 445-62-40

,

Rezerwacja pomieszczeń do pracy indywidualnej i grupowej

tel.: (48-81) 445-62-47