Rada Dyscypliny Naukowej Rolnictwo i Ogrodnictwo

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

dr hab. Sylwia Andruszczak, prof. uczelni
tel. 81-445-66-87
e-mail:

Z-ca Przewodniczącej
dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczeni
tel. 81-524-81-40

e-mail:

obsługa administracyjna Rady Dyscypliny:

Mgr inż. Anna Szczepanowska, starszy specjalista,
Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych

tel. 81-445-62-35, e-mail:
 • Skład osobowy Rady Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

  Stan na 01.04.2024 r.

  1. dr hab.Sylwia Andruszczak, prof. uczelni – przewodnicząca Rady Dyscypliny
  2. dr hab.  Katarzyna Golan prof. uczelni z-ca przewodniczącej Rady Dyscypliny
  3. prof. dr hab. Aleksandra Badora
  4. prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak
  5. prof dr hab. Agnieszka Jamiołkowsa
  6. prof. dr hab. Barbara Kołodziej
  7. prof. dr hab. Cezary Kwiatkowski
  8. prof. dr hb. Halina Lipińska
  9. prof. dr hab. Renata  Nurzyńska-Wierdak
  10. prof. dr hab. Sylwia Okoń
  11. prof. dr hab. Jacek Pranagal
  12. prof. dr hab. Leszek Rachoń
  13. prof. dr hab. Andrzej Sałata
  14. prof. dr hab. Barbara Skwaryło-Bednarz
  15. prof. dr hab. Andrzej Woźniak
  16. dr hab.  Justyna Bohacz prof. uczelni
  17. dr hab.  Marzena Brodowska prof. uczelni
  18. dr hab.  Maja Bryk prof. uczelni
  19. dr hab.  Mirosława Chwil prof. uczelni
  20. dr hab.  Katarzyna Dzida prof. uczelni
  21. dr hab.  Barbara Futa prof. uczelni
  22. dr hab.  Dorota  Gawęda prof. uczelni
  23. dr hab.  Aleksandra Głowacka prof. uczelni
  24. dr hab.  Edyta Górska-Drabik prof. uczelni
  25. dr hab. Robert Gruszecki, prof. uczelni
  26. dr hab.  Małgorzata Haliniarz prof. uczelni
  27. dr hab.  Elżbieta Harasim prof. uczelni
  28. dr hab.  Jolanta  Joniec prof. uczelni
  29. dr hab. Izabela Jośko, prof. uczelni
  30. dr hab.  Magdalena Kapłan, prof. uczelni
  31. dr hab.  Izabela  Kot prof. uczelni
  32. dr hab.  Piotr Kraska prof. uczelni
  33. dr hab.  Beata Król prof. uczelni
  34. dr hab.  Ewa Król prof. uczelni
  35. dr hab.  Anna Krzepiłko prof. uczelni
  36. dr hab.  Mariusz Kulik prof. uczelni
  37. dr hab.  Elżbieta Mielniczuk prof. uczelni
  38. dr hab.  Agnieszka Najda prof. uczelni
  39. dr hab.  Edyta    Paczos-Grzęda prof. uczelni
  40. dr hab.  Elżbieta Patkowska prof. uczelni
  41. dr hab.  Krystyna Piotrowska-Weryszko prof. uczelni
  42. dr hab.  Roman  Prażak prof. uczelni
  43. dr hab.  Krzysztof Różyło prof. uczelni
  44. dr hab.  Monika Skowrońska prof. uczelni
  45. dr hab.  Danuta  Sugier prof. uczelni
  46. dr hab.  Agata Święciło prof. uczelni
  47. dr hab.  Marta Tomczyńska-Mleko prof. uczelni
  48. dr hab.  Ewa Zalewska prof. uczelni
  49. dr hab.  Beata Zimowska prof. uczelni
  50. dr hab.  Jadwiga Żebrowska prof. uczelni
  51. dr hab.  Zbigniew Jarosz, prof. uczelni
  52. dr hab. Marek Kopacki
  53. dr hab.  Barbara Marcinek
  54. dr hab. Kamila Rybczyńska-Tkaczyk
  55. dr hab. Iwona   Szot, prof. uczelni
  56. dr hab.  Grażyna Zawiślak
  57. dr Jacek Gawroński
  58. dr Tomasz Lipa
  59. dr Sylwia Sowa

 

 

Terminy posiedzeń Rady Dyscypliny:

 

7 grudnia 2022 r.

25 stycznia 2023 r

22 lutego 2023 r.

29 marca 2023 r.

26 kwietnia 2023 r.

31 maja 2023 r.

3 lipca 2023 r.

25 września 2023 r.

25 października 2023 r.

29 listopada 2023 r.

30 stycznia 2024 r.

28 lutego 2024 r.

20 marca 2024 r.

22 kwietnia 2024 r.