Rada Dyscypliny Naukowej Rolnictwo i Ogrodnictwo

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

Prof. dr hab. Barbara Kołodziej
tel. 81-445-66-79
e-mail:

Z-ca Przewodniczącej
dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczeni
tel. 81-524-81-40

e-mail:

obsługa administracyjna Rady Dyscypliny:

Mgr inż. Anna Szczepanowska, starszy specjalista,
Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych

tel. 81-445-62-35, e-mail:
 • Skład osobowy Rady Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

  Stan na 01.04.2023 r.

  1. prof. dr hab. Barbara Kołodziej- przewodnicząca Rady Dyscypliny
  2. dr hab.  Katarzyna Golan prof. uczelni z-ca przewodniczącej Rady Dyscypliny
  3. prof. dr hab. Aleksandra Badora
  4. prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak
  5. prof. dr hab. Cezary Kwiatkowski
  6. prof. dr hab. Renata  Nurzyńska-Wierdak
  7. prof. dr hab. Jacek Pranagal
  8. prof. dr hab. Leszek Rachoń
  9. prof. dr hab. Andrzej Sałata
  10. prof. dr hab. Andrzej Woźniak
  11. dr hab.  Sylwia   Andruszczak prof. uczelni
  12. dr hab.  Justyna Bohacz prof. uczelni
  13. dr hab.  Marzena Brodowska prof. uczelni
  14. dr hab.  Maja Bryk prof. uczelni
  15. dr hab.  Mirosława Chwil prof. uczelni
  16. dr hab.  Katarzyna Dzida prof. uczelni
  17. dr hab.  Barbara Futa prof. uczelni
  18. dr hab.  Dorota  Gawęda prof. uczelni
  19. dr hab.  Aleksandra Głowacka prof. uczelni
  20. dr hab.  Edyta Górska-Drabik prof. uczelni
  21. dr hab. Robert Gruszecki, prof. uczelni
  22. dr hab.  Małgorzata Haliniarz prof. uczelni
  23. dr hab.  Elżbieta Harasim prof. uczelni
  24. dr hab.  Agnieszka Jamiołkowska prof. uczelni
  25. dr hab.  Jolanta  Joniec prof. uczelni
  26. dr hab. Izabela Jośko, prof. uczelni
  27. dr hab.  Magdalena Kapłan, prof. uczelni
  28. dr hab.  Izabela  Kot prof. uczelni
  29. dr hab.  Piotr Kraska prof. uczelni
  30. dr hab.  Beata Król prof. uczelni
  31. dr hab.  Ewa Król prof. uczelni
  32. dr hab.  Anna Krzepiłko prof. uczelni
  33. dr hab.  Mariusz Kulik prof. uczelni
  34. dr hab.  Halina   Lipińska prof. uczelni
  35. dr hab.  Elżbieta Mielniczuk prof. uczelni
  36. dr hab.  Agnieszka Najda prof. uczelni
  37. dr hab.  Sylwia   Okoń prof. uczelni
  38. dr hab.  Edyta    Paczos-Grzęda prof. uczelni
  39. dr hab.  Elżbieta Patkowska prof. uczelni
  40. dr hab.  Krystyna Piotrowska-Weryszko prof. uczelni
  41. dr hab.  Roman  Prażak prof. uczelni
  42. dr hab.  Krzysztof Różyło prof. uczelni
  43. dr hab.  Monika Skowrońska prof. uczelni
  44. dr hab.  Barbara Skwaryło-Bednarz prof. uczelni
  45. dr hab.  Danuta  Sugier prof. uczelni
  46. dr hab.  Agata Święciło prof. uczelni
  47. dr hab.  Marta Tomczyńska-Mleko prof. uczelni
  48. dr hab.  Ewa Zalewska prof. uczelni
  49. dr hab.  Beata Zimowska prof. uczelni
  50. dr hab.  Jadwiga Żebrowska prof. uczelni
  51. dr hab.  Zbigniew Jarosz
  52. dr hab.  Barbara Marcinek
  53. dr hab. Iwona   Szot
  54. dr hab.  Grażyna Zawiślak
  55. dr Jacek Gawroński
  56. dr Marek Kopacki
  57. dr Tomasz Lipa
  58. dr Kamila   Rybczyńska-Tkaczyk
  59. dr Sylwia Sowa

 

 

Terminy posiedzeń Rady Dyscypliny:

 

7 grudnia 2022 r.

25 stycznia 2023 r

22 lutego 2023 r.

29 marca 2023 r.

26 kwietnia 2023 r.

31 maja 2023 r.

3 lipca 2023 r.

25 września 2023 r.

25 października 2023 r.

29 listopada 2023 r.