Rada Dyscypliny Naukowej Rolnictwo i Ogrodnictwo

Rada Dyscypliny Naukowej Rolnictwo i Ogrodnictwo:

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

Prof. dr hab. Barbara Kołodziej
tel. 81-445-66-79
e-mail: barbara.kolodziej@up.lublin.pl

Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
Mgr inż. Anna Szczepanowska, starszy specjalista, tel. 81-445-62-35
e-mail: anna.szczepanowska@up.lublin.pl

 
 • Skład osobowy Rady Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

  Stan na 01.04.2021 r.

  1. prof. dr hab. Barbara Kołodziej- Przewodnicząca Rady Dyscypliny
  2. prof. dr hab. Aleksandra Badora
  3. prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak
  4. prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
  5. prof. dr hab. Cezary Kwiatkowski
  6. prof. dr hab. Renata  Nurzyńska-Wierdak
  7. prof. dr hab. Andrzej Woźniak
  8. dr hab.  Sylwia   Andruszczak prof. uczelni
  9. dr hab.  Justyna Bohacz prof. uczelni
  10. dr hab.  Marzena Brodowska prof. uczelni
  11. dr hab.  Maja Bryk prof. uczelni
  12. dr hab.  Mirosława Chwil prof. uczelni
  13. dr hab.  Katarzyna Dzida prof. uczelni
  14. dr hab.  Barbara Futa prof. uczelni
  15. dr hab.  Dorota  Gawęda prof. uczelni
  16. dr hab.  Aleksandra Głowacka prof. uczelni
  17. dr hab.  Katarzyna Golan prof. uczelni
  18. dr hab.  Edyta Górska-Drabik prof. uczelni
  19. dr hab.  Małgorzata Haliniarz prof. uczelni
  20. dr hab.  Elżbieta Harasim prof. uczelni
  21. dr hab.  Agnieszka Jamiołkowska prof. uczelni
  22. dr hab.  Jolanta  Joniec prof. uczelni
  23. dr hab.  Izabela  Kot prof. uczelni
  24. dr hab.  Piotr Kraska prof. uczelni
  25. dr hab.  Beata Król prof. uczelni
  26. dr hab.  Ewa Król prof. uczelni
  27. dr hab.  Anna Krzepiłko prof. uczelni
  28. dr hab.  Mariusz Kulik prof. uczelni
  29. dr hab.  Halina   Lipińska prof. uczelni
  30. dr hab.  Elżbieta Mielniczuk prof. uczelni
  31. dr hab.  Agnieszka Najda prof. uczelni
  32. dr hab.  Sylwia   Okoń prof. uczelni
  33. dr hab.  Edyta    Paczos-Grzęda prof. uczelni
  34. dr hab.  Elżbieta Patkowska prof. uczelni
  35. dr hab.  Krystyna Piotrowska-Weryszko prof. uczelni
  36. dr hab.  Jacek Pranagal prof. uczelni
  37. dr hab.  Roman  Prażak prof. uczelni
  38. dr hab.  Leszek Rachoń prof. uczelni
  39. dr hab.  Krzysztof Różyło prof. uczelni
  40. dr hab.  Andrzej Sałata prof. uczelni
  41. dr hab.  Monika Skowrońska prof. uczelni
  42. dr hab.  Barbara Skwaryło-Bednarz prof. uczelni
  43. dr hab.  Danuta  Sugier prof. uczelni
  44. dr hab.  Agata Święciło prof. uczelni
  45. dr hab.  Marta Tomczyńska-Mleko prof. uczelni
  46. dr hab.  Ewa Zalewska prof. uczelni
  47. dr hab.  Beata Zimowska prof. uczelni
  48. dr hab.  Jadwiga Żebrowska prof. uczelni
  49. dr hab.  Robert Gruszecki
  50. dr hab.  Zbigniew Jarosz
  51. dr hab.  Magdalena Kapłan 
  52. dr hab.  Barbara Marcinek
  53. dr hab.  Grażyna Zawiślak
  54. dr Jacek Gawroński
  55. dr Izabela  Jośko
  56. dr Marek Kopacki
  57. dr Tomasz Lipa
  58. dr Kamila   Rybczyńska-Tkaczyk
  59. dr Sylwia Sowa
  60. dr Iwona   Szot

Terminy posiedzeń Rady Dyscypliny w roku 2021