Rada Dyscypliny Naukowej Rolnictwo i Ogrodnictwo

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

Prof. dr hab. Barbara Kołodziej
tel. 81-445-66-79
e-mail: barbara.kolodziej@up.lublin.pl

Z-ca Przewodniczącej
dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczeni
tel. 81-524-81-40

e-mail: katarzyna.golan@up.lublin.pl

Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
Mgr inż. Anna Szczepanowska, starszy specjalista, tel. 81-445-62-35
e-mail: anna.szczepanowska@up.lublin.pl

 • Skład osobowy Rady Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

  Stan na 01.04.2021 r.

  1. prof. dr hab. Barbara Kołodziej- przewodnicząca Rady Dyscypliny
  2. dr hab.  Katarzyna Golan prof. uczelni z-ca przewodniczącej Rady Dyscypliny
  3. prof. dr hab. Aleksandra Badora
  4. prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak
  5. prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
  6. prof. dr hab. Cezary Kwiatkowski
  7. prof. dr hab. Renata  Nurzyńska-Wierdak
  8. prof. dr hab. Andrzej Woźniak
  9. dr hab.  Sylwia   Andruszczak prof. uczelni
  10. dr hab.  Justyna Bohacz prof. uczelni
  11. dr hab.  Marzena Brodowska prof. uczelni
  12. dr hab.  Maja Bryk prof. uczelni
  13. dr hab.  Mirosława Chwil prof. uczelni
  14. dr hab.  Katarzyna Dzida prof. uczelni
  15. dr hab.  Barbara Futa prof. uczelni
  16. dr hab.  Dorota  Gawęda prof. uczelni
  17. dr hab.  Aleksandra Głowacka prof. uczelni
  18. dr hab.  Edyta Górska-Drabik prof. uczelni
  19. dr hab.  Małgorzata Haliniarz prof. uczelni
  20. dr hab.  Elżbieta Harasim prof. uczelni
  21. dr hab.  Agnieszka Jamiołkowska prof. uczelni
  22. dr hab.  Jolanta  Joniec prof. uczelni
  23. dr hab.  Magdalena Kapłan, prof. uczelni
  24. dr hab.  Izabela  Kot prof. uczelni
  25. dr hab.  Piotr Kraska prof. uczelni
  26. dr hab.  Beata Król prof. uczelni
  27. dr hab.  Ewa Król prof. uczelni
  28. dr hab.  Anna Krzepiłko prof. uczelni
  29. dr hab.  Mariusz Kulik prof. uczelni
  30. dr hab.  Halina   Lipińska prof. uczelni
  31. dr hab.  Elżbieta Mielniczuk prof. uczelni
  32. dr hab.  Agnieszka Najda prof. uczelni
  33. dr hab.  Sylwia   Okoń prof. uczelni
  34. dr hab.  Edyta    Paczos-Grzęda prof. uczelni
  35. dr hab.  Elżbieta Patkowska prof. uczelni
  36. dr hab.  Krystyna Piotrowska-Weryszko prof. uczelni
  37. dr hab.  Jacek Pranagal prof. uczelni
  38. dr hab.  Roman  Prażak prof. uczelni
  39. dr hab.  Leszek Rachoń prof. uczelni
  40. dr hab.  Krzysztof Różyło prof. uczelni
  41. dr hab.  Andrzej Sałata prof. uczelni
  42. dr hab.  Monika Skowrońska prof. uczelni
  43. dr hab.  Barbara Skwaryło-Bednarz prof. uczelni
  44. dr hab.  Danuta  Sugier prof. uczelni
  45. dr hab.  Agata Święciło prof. uczelni
  46. dr hab.  Marta Tomczyńska-Mleko prof. uczelni
  47. dr hab.  Ewa Zalewska prof. uczelni
  48. dr hab.  Beata Zimowska prof. uczelni
  49. dr hab.  Jadwiga Żebrowska prof. uczelni
  50. dr hab.  Robert Gruszecki
  51. dr hab.  Zbigniew Jarosz
  52. dr hab.  Barbara Marcinek
  53. dr hab. Iwona   Szot
  54. dr hab.  Grażyna Zawiślak
  55. dr Jacek Gawroński
  56. dr Izabela  Jośko
  57. dr Marek Kopacki
  58. dr Tomasz Lipa
  59. dr Kamila   Rybczyńska-Tkaczyk
  60. dr Sylwia Sowa

 

 

Terminy posiedzeń Rady Dyscypliny:

 

7 grudnia 2022 r.

25 stycznia 2023 r

22 lutego 2023 r.

29 marca 2023 r.

26 kwietnia 2023 r.

31 maja 2023 r.

28 czerwca 2023 r.

25 października 2023 r.

29 listopada 2023 r.