Rada Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia

Rada Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia

przewodniczący Rady Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia

Prof. dr hab. Waldemar Gustaw
tel. 81-462-33-06       
e-mail: waldemar.gustaw@up.lublin.pl

z-ca przewodniczącego Rady Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia

Prof. dr hab. Michał Świeca
tel. 81-462-33-27      
e-mail: michal.swieca@up.lublin.pl

Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
dr inż. Urszula Bojarska-Wójciszko, starszy specjalista, tel. 81-445-61-35
e-mail: urszula.bojarska@up.lublin.pl

Terminy posiedzeń będą ustalane  na bieżąco – w miarę potrzeb