Rada Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia

Rada Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia

przewodniczący Rady Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia

Prof. dr hab. Waldemar Gustaw
tel. 81-462-33-06       
e-mail: waldemar.gustaw@up.lublin.pl

Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
dr inż. Urszula Bojarska-Wójciszko, starszy specjalista, tel. 81-445-61-35
e-mail: urszula.bojarska@up.lublin.pl

 • Skład osobowy Rady Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia

  stan na 1.04.2021

  1. prof. dr hab. Waldemar Gustaw – przewodniczący Rady Dyscypliny
  2. dr hab. Michał Świeca prof. uczelni – zastępca przewodniczącego Rady Dyscypliny
  3. prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki
  4. prof. dr hab. Izabella Jackowska
  5. prof. dr hab. Stanisław Mleko
  6. prof. dr hab. Urszula Pankiewicz
  7. prof. dr hab. Joanna Stadnik
  8. dr hab. Aneta Brodziak prof. uczelni
  9. dr hab.  Paweł Glibowski prof. uczelni
  10. dr hab. inż. Małgorzata Karwowska prof. uczelni
  11. dr hab. inż. Dariusz Kowalczyk prof. uczelni
  12. dr hab. Radosław Kowalski prof. uczelni
  13. dr hab. Magdalena Polak-Berecka prof. uczelni
  14. dr hab.  Aldona Sobota prof. uczelni
  15. dr hab. inż. Bartosz Sołowiej prof. uczelni
  16. dr hab. inż. Dariusz M. Stasiak prof. uczelni
  17. dr hab. Monika Sujka prof. uczelni
  18. dr hab. inż. Dominik Szwajgier prof. uczelni
  19. dr hab. Adam Waśko prof. uczelni
  20. dr hab. inż. Karolina Wójciak prof. uczelni
  21. dr hab. Urszula Złotek prof. uczelni
  22. dr hab.  Monika Kordowska-Wiater
  23. dr inż. Tomasz Czernecki
  24. dr inż. Agnieszka Latoch
  25. dr Maciej Nastaj
  26. dr Wojciech Radzki
  27. dr Piotr Zarzycki

Terminy posiedzeń Rady Dyscypliny:

                   ustalane są na bieżąco w marę potrzeb