Rada Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia

Rada Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia

Przewodniczący Rady Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia

Prof. dr hab. Waldemar Gustaw
tel. 81-462-33-06       
e-mail: waldemar.gustaw@up.lublin.pl

Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
dr inż. Urszula Bojarska-Wójciszko, starszy specjalista, tel. 81-445-61-35
e-mail: urszula.bojarska@up.lublin.pl

 • Skład osobowy Rady Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia

  stan na 1.04.2021

  prof. dr hab. Waldemar Gustaw – Przewodniczący Rady Dyscypliny

  prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki

  prof. dr hab. Izabella Jackowska

  prof. dr hab. Stanisław Mleko

  prof. dr hab. Joanna Stadnik

  dr hab. Aneta Brodziak prof. uczelni

  dr hab.  Paweł Glibowski prof. uczelni

  dr hab. inż. Małgorzata Karwowska prof. uczelni

  dr hab. inż. Dariusz Kowalczyk prof. uczelni

  dr hab. Radosław Kowalski prof. uczelni

  dr hab. Urszula Pankiewicz prof. uczelni

  dr hab. Magdalena Polak-Berecka prof. uczelni

  dr hab.  Aldona Sobota prof. uczelni

  dr hab. inż. Bartosz Sołowiej prof. uczelni

  dr hab. inż. Dariusz M. Stasiak prof. uczelni

  dr hab. Monika Sujka prof. uczelni

  dr hab. inż. Dominik Szwajgier prof. uczelni

  dr hab. Michał   Świeca prof. uczelni

  dr hab. Adam    Waśko prof. uczelni

  dr hab. inż. Karolina Wójciak prof. uczelni

  dr hab. Urszula Złotek prof. uczelni

  dr hab.  Monika Kordowska-Wiater

  dr inż. Tomasz Czernecki

  dr inż. Agnieszka Latoch

  dr Maciej Nastaj

  dr Wojciech Radzki

  dr Piotr Zarzycki

Terminy posiedzeń Rady Dyscypliny w roku 2021