Rada Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia

Rada Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia

przewodniczący Rady Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia

Prof. dr hab. Waldemar Gustaw
tel. 81-462-33-06       
e-mail:

z-ca przewodniczącego Rady Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia

Prof. dr hab. Michał Świeca
tel. 81-462-33-27      
e-mail:

obsługa administracyjna Rady Dyscypliny:

Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
dr inż. Urszula Bojarska-Wójciszko, starszy specjalista, tel. 81-445-61-35
e-mail:

 • Skład osobowy Rady Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia

   

  1. prof. dr hab. Waldemar Gustaw
  2. prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki
  3. prof. dr hab. Paweł Glibowski
  4. prof. dr hab. Izabella Jackowska
  5. prof. dr hab. Radosław Kowalski
  6. prof. dr hab. Stanisław Mleko
  7. prof. dr hab. Urszula Pankiewicz
  8. prof. dr hab. Magdalena Polak-Berecka
  9. prof. dr hab. Joanna Stadnik
  10. prof. dr hab. Dominik  Szwajgier
  11. prof. dr hab. Michał Świeca
  12. prof. dr hab. Adam Waśko
  13. dr hab. Aneta Brodziak prof. uczelni
  14. dr hab. inż. Małgorzata Karwowska prof. uczelni
  15. dr hab. inż. Dariusz  Kowalczyk prof. uczelni
  16. dr hab. Aldona Sobota prof. uczelni
  17. dr hab. inż. Bartosz  Sołowiej prof. uczelni
  18. dr hab. inż. Dariusz M. Stasiak prof. uczelni
  19. dr hab. Monika  Sujka prof. uczelni
  20. dr hab. inż. Karolina Wójciak prof. uczelni
  21. dr hab. Urszula Złotek prof. uczelni
  22. dr hab. Monika Kordowska-Wiater
  23. dr inż. Tomasz Czernecki
  24. dr inż. Agnieszka  Latoch
  25. dr inż.  Maciej  Nastaj
  26. dr Wojciech  Radzki
  27. dr inż. Piotr Zarzycki

najbliższe posiedzenie Rady Dyscypliny zaplanowano na 24 maja 2023 r.