Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
tel. 81-532-06-44
e-mail:

Z – ca przewodniczącego Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

Dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko prof.uczelni
tel. 81-524-81-24
e-mail:

obsługa administracyjna Rady Dyscypliny:

Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
Mgr inż. Anna Gryta, starszy specjalista,tel. 81-445-62-41
e-mail:

 • Skład osobowy Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

  stan na 1.03.2024

  1. prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski – przewodniczący       
  2. dr hab. Marta Bik-Małodzińska prof. uczelni
  3. dr hab. Andrzej Bochniak prof. uczelni
  4. dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko prof. uczelni – zastępca przewodniczącego
  5. dr hab. Artur Kraszkiewicz prof. uczelni
  6. dr hab. Grzegorz Maj prof. uczelni
  7. dr hab. Michał  Marzec prof. uczelni
  8. dr hab. Andrzej Mazur prof. uczelni
  9. dr hab. Stanisław Parafiniuk prof. uczelni          
  10. dr hab. Artur Serafin prof. uczelni
  11. dr hab. Barbara Sowińska-Świerkosz prof. uczelni
  12. dr hab. Joanna Szyszlak-Bargłowicz prof. uczelni
  13. dr inż. Patrycja Pochwatka

Terminy posiedzeń Rady Dyscypliny:

21.06.2024 r.

Kolejne terminy posiedzeń ustalane będą na bieżąco – w miarę potrzeb