Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
tel. 81-445-69-09; e-mail: Krzysztof.jozwiakowski@up.lublin.pl

Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
Mgr inż. Marianna Michałek, starszy specjalista, tel. 81-445-61-35
e-mail: marianna.michalek@up.lublin.pl
 
 • Skład osobowy Rady Dyscypliny Inżynieia środowiska, górnictwo i energetyka

  stan na 1.04.2021

  prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski- Przewodniczący Rady Dyscypliny           

  dr hab.  Marta    Bik-Małodzińska prof. uczelni

  dr hab.  Andrzej Bochniak prof. uczelni

  dr hab.  Alina Kowalczyk-Juśko prof. uczelni

  dr hab.  Artur Kraszkiewicz prof. uczelni

  dr hab.  Grzegorz Maj prof. uczelni

  dr hab.  Michał   Marzec prof. uczelni

  dr hab.  Andrzej Mazur prof. uczelni

  dr hab.  Stanisław Parafiniuk prof. uczelni          

  dr hab.  Barbara Sowińska-Świerkosz prof. uczelni

  dr hab.  Joanna  Szyszlak-Bargłowicz prof. uczelni

  dr hab. Artur Serafin

  dr Maciej Combrzyński

  mgr inż. Patrycja Pochwatka

Terminy posiedzeń Rady Dyscypliny w roku 2021

1.08.04.2021