Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

Prof. dr hab. Dariusz Andrejko
tel. 81-531-96-49
e-mail:

Z-ca przewodniczącego Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

Prof. dr hab. Paweł Sobczak
tel. 81-531-96-07
e-mail:

obsługa administracyjna Rady Dyscypliny:

Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych

Mgr inż. Anna Gryta, starszy specjalista, tel. 81-445-62-41
e-mail:

 • Skład osobowy Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

  stan na 1.03.2024

  1. prof. dr hab. Dariusz Andrejko – Przewodniczący  Rady Dyscypliny
  2. prof. dr hab. Dariusz Dziki
  3. prof. dr hab. Krzysztof Gołacki
  4. prof. dr hab. Sławomir Kocira
  5. prof. dr hab. Andrzej Marczuk
  6. prof. dr hab. Renata Różyło
  7. prof. dr hab. Paweł Sobczak – zastępca przewodniczącego
  8. prof. dr hab. Agnieszka Wójtowicz
  9. dr hab. Zbigniew Kobus prof. uczelni
  10. dr hab. Katarzyna Kozłowicz prof. uczelni
  11. dr hab. Agnieszka Starek-Wójcicka prof. uczelni
  12. dr hab. Grzegorz Zając prof. uczelni
  13. dr hab. Marek Szmigielski
  14. dr Marta Krajewska
  15. dr inż. Paweł Krzaczek
  16. dr inż. Sybilla Nazarewicz

Terminy posiedzeń Rady Dyscypliny:

24.06.2024 r.

Kolejne terminy posiedzeń ustalane będą na bieżąco – w miarę potrzeb