Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

Prof. dr hab. Dariusz Andrejko
tel. 81-531-96-49
e-mail:

Z-ca przewodniczącego Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

Prof. dr hab. Paweł Sobczak
tel. 81-531-96-07
e-mail:

obsługa administracyjna Rady Dyscypliny:

Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych

Mgr inż. Anna Gryta, specjalista, tel. 81-445-62-41
e-mail:

 • Skład osobowy Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

  stan na 1.04.2021

  1. prof. dr hab. Dariusz Andrejko – Przewodniczący  Rady Dyscypliny
  2. prof. dr hab. Dariusz Dziki
  3. prof. dr hab. Krzysztof Gołacki
  4. prof. dr hab. Sławomir Kocira
  5. prof. dr hab. Andrzej Marczuk
  6. prof. dr hab. inż. Paweł  Sobczak – zastępca przewodniczącego
  7. prof. dr hab. Agnieszka Wójtowicz
  8. dr hab. Zbigniew Kobus prof. uczelni
  9. dr hab. Katarzyna Kozłowicz prof. uczelni
  10. dr hab. inż. Renata Różyło prof. uczelni
  11. dr hab. inż. Agnieszka Starek-Wójcicka prof. uczelni
  12. dr hab.  inż. Grzegorz Zając prof. uczelni
  13. dr hab. Marek Szmigielski
  14. dr Marta Krajewska
  15. dr inż. Paweł Krzaczek
  16. mgr inż. Sybilla  Nazarewicz

Terminy posiedzeń Rady Dyscypliny:

07.07.2023 r.

Kolejne terminy posiedzeń ustalane będą na bieżąco – w miarę potrzeb