Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria mechaniczna

Prof. dr hab. Dariusz Andrejko
tel. 81-445-69-09
e-mail: dariusz.andrejko@up.lublin.pl

Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
Mgr inż. Marianna Michałek, starszy specjalista, tel. 81-445-61-35
e-mail: marianna.michalek@up.lublin.pl

 • Skład osobowy Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

  stan na 1.04.2021

  Prof. dr hab. Dariusz Andrejko – Przewodniczący  Rady Dyscypliny

  prof. dr hab. Dariusz Dziki

  prof. dr hab. Krzysztof Gołacki

  prof. dr hab. Sławomir Kocira

  prof. dr hab. Andrzej Marczuk

  prof. dr hab. inż. Paweł  Sobczak

  prof. dr hab. Agnieszka Wójtowicz

  dr hab. Zbigniew Kobus prof. uczelni

  dr hab. Katarzyna Kozłowicz prof. uczelni

  dr hab. inż. Renata Różyło prof. uczelni

  dr hab. inż. Agnieszka Starek-Wójcicka prof. uczelni

  dr hab.  inż. Grzegorz Zając prof. uczelni

  dr hab. Marek Szmigielski

  dr Marta Krajewska

  dr inż. Paweł Krzaczek

  mgr inż. Sybilla  Nazarewicz

Terminy posiedzeń Rady Dyscypliny w roku 2021