Rada Dyscypliny Weterynaria

Rada Dyscypliny Weterynaria

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Weterynaria

Prof. dr hab. Marta Kankofer
tel. 81-445-66-08; e-mail: 
marta.kankofer@up.lublin.pl
 
Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
Mgr inż. Agata Rutkowska, starszy specjalista, tel. 81-445-61-35
 
 • Skład osobowy Rady Dyscypliny Weterynaria

  stan na 1.04.2021

  prof. dr hab. Marta Kankofer- Przewodnicząca Rady Dyscypliny
  prof. dr hab. Łukasz Adaszek
  prof. dr hab. Marcin Arciszewski
  prof. dr hab. Ireneusz Balicki
  prof. dr hab. Leszek Krakowski
  prof. dr hab. Krzysztof Lutnicki
  prof. dr hab. Izabela Polkowska
  prof. dr hab. Ewa Tomaszewska
  prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk
  prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel
  prof. dr hab. Jose Valverde Piedra
  prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk
  dr hab. Mariola Bochniarz prof. uczelni
  dr hab. Piotr Brodzki prof. uczelni
  dr hab. Roman Dąbrowski prof. uczelni
  dr hab. Marta Dec prof. uczelnidr hab. Sebastian Gnat prof. uczelni
  dr hab. Leszek Guz prof. uczelni
  dr hab. Witold Kędzierski prof. uczelni
  dr hab. Urszula Kosior-Korzecka prof. uczelni
  dr hab. Piotr Listos prof. uczelni
  dr hab. Wojciech Łopuszyński prof. uczelni
  dr hab. Agnieszka Marek prof. uczelni
  dr hab. Aneta Nowakiewicz prof. uczelni
  dr hab. Waldemar Paszkiewicz prof. uczelni
  dr hab. Iwona   Puzio prof. uczelni
  dr hab. Radosław Radzki prof. uczelni
  dr hab. Dagmara Stępień-Pyśniak prof. uczelni
  dr hab. Marek Szczubiał prof. uczelni
  dr hab. Anna Śmiech prof. uczelni
  dr hab. Iwona Taszkun prof. uczelni
  dr hab. Marta Wójcik prof. uczelni
  dr hab. Marek Bieńko
  dr hab. Łukasz Kurek
  dr hab. Aleksandra Sobczyńska-Rak
  dr Beata Abramowicz
  dr Agnieszka Chałabis-Mazurek
  dr Andrzej Milczak
  dr Maria Studzińska
  dr Piotr Wilkołek
  dr Jerzy Ziętek

Planowane terminy  posiedzeń Rady Dyscypliny Weterynaria

27 maj 2021

24 czerwiec  2021

23 wrzesień 2021

28 październik 2021

 25 listopad 2021

16 grudnia 2021

Pracownicy naukowi, absolwenci oraz inne osoby zainteresowane możliwością przystąpienia do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej
Nauk Rolniczych zorganizowanej przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk (IRZiBŻ PAN) w Olsztynie,
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy ( PIWet – PIB )w Puławach oraz Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego
Polskiej  Akademii  Nauk  (IA  PAN)  w  Lublinie mogą kontaktować się zgodnie z poniższymi informacjami z PIWET – PIB Puławy.

Dyscyplina: weterynaria:
Ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie występowania u świń chorób wywoływanych przez Mycoplasma spp.
Promotor: dr hab. Jacek Żmudzki, profesor instytutu
Harmonogram i sposób składania wniosków:
Poczta tradycyjna – na adres: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych, Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB, Al. Partyzantów 57,
24-100 Puławy, do dnia 7 września 2021 r. do godziny 15.00.
Droga mailowa – na adres e-mail: ppolak@piwet.pulawy.pl do dnia 7 września 2021 r. do godziny 15.00.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie Państwo pod linkiem poniżej:
https://pan.olsztyn.pl/interdyscyplinarna-szkola-doktorska-nauk-rolniczych/rekrutacja-2021/