Rada Dyscypliny Weterynaria

Rada Dyscypliny Weterynaria

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Weterynaria
Dr hab. Iwona Puzio, prof. uczelni
tel. 81-445-69-32
e-mail:

Zastępca Przewodniczącej Rady Dyscypliny Weterynaria
Prof. dr hab. Aneta Nowakiewicz
tel. 81-445-60-08; e-mail:

obsługa administracyjna Rady Dyscypliny:

Mgr Małgorzata Szlachetka, specjalista
Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
tel. 81-445-62-35, e-mail:
 
 
Mgr inż. Agata Rutkowska, starszy specjalista
 
 
 • Skład osobowy Rady Dyscypliny Weterynaria

  Skład osobowy Rady Dyscypliny Weterynaria

  stan na 1.04.2024

  dr hab. Iwona   Puzio prof. uczelni – przewodnicząca Rady Dyscypliny

  prof dr hab. Aneta Nowakiewicz – z-ca przewodniczącej Rady Dyscypliny
  prof. dr hab. Łukasz Adaszek
  prof. dr hab. Marcin Arciszewski
  prof. dr hab. Ireneusz Balicki
  prof. dr hab. Marta Kankofer
  prof. dr hab. Leszek Krakowski
  prof. dr hab. Krzysztof Lutnicki
  prof. dr hab. Izabela Polkowska
  prof. dr hab. Radosław Radzki
  prof. dr hab. Ewa Tomaszewska
  prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk
  prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel
  prof. dr hab. Jose Valverde Piedra
  prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk
  dr hab. Marek Bieńko prof. uczelni
  dr hab. Mariola Bochniarz prof. uczelni
  dr hab. Piotr Brodzki prof. uczelni
  dr hab. Roman Dąbrowski prof. uczelni
  dr hab. Marta Dec prof. uczelni
  dr hab. Leszek Guz prof. uczelni
  dr hab. Witold Kędzierski prof. uczelni
  dr hab. Urszula Kosior-Korzecka prof. uczelni
  dr hab. Piotr Listos prof. uczelni
  dr hab. Wojciech Łopuszyński prof. uczelni
  dr hab. Agnieszka Marek prof. uczelni
  dr hab. Waldemar Paszkiewicz prof. uczelni
  dr hab. Dagmara Stępień-Pyśniak prof. uczelni
  dr hab. Marek Szczubiał prof. uczelni
  dr hab. Anna Śmiech prof. uczelni
  dr hab. Iwona Taszkun prof. uczelni
  dr hab. Marta Wójcik prof. uczelni
  dr hab. Beata Abramowicz
  dr hab. Sebastian Gnat
  dr hab. Łukasz Kurek
  dr hab. Aleksandra Sobczyńska-Rak
  dr hab. Piotr Wilkołek
  dr hab. Jerzy Ziętek
  dr Agnieszka Chałabis-Mazurek
  dr Andrzej Milczak
  dr Maria Studzińska

Planowane terminy posiedzeń Rady Dyscypliny Weterynaria

 

25 stycznia 2024

29 lutego 2024

21 marca 2024

25 kwietnia 2024

23 maja 2024

27 czerwca 2024