Rada Dyscypliny Nauki Biologiczne

Rada Dyscypliny Nauki Biologiczne

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne

dr hab. Arkadiusz Matwijczuk prof. uczelni
tel. 81-445-69-09
e-mail: arkadiusz.matwijczuk@up.lublin.pl

Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
dr inż. Urszula Bojarska-Wójciszko, starszy specjalista, tel. 81-445-61-35
e-mail: urszula.bojarska@up.lublin.pl

 • Skład osobowy Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne

  stan na 1.04.2021r.

  dr hab.  Arkadiusz Matwijczuk prof. uczelni – Przewodniczący Rady Dyscypliny

  prof. dr hab. Bożena Denisow

  prof. dr hab. Bożena Gładyszewska

  prof. dr hab. Joanna Matysiak

  prof. dr hab. Tomasz Mieczan

  dr hab.  Małgorzata Adamczuk prof. uczelni

  dr hab. Marta Arczewska prof. uczelni

  dr hab.  Adam Bownik prof. uczelni

  dr hab.  Grzegorz Grzywaczewski prof. uczelni

  dr hab.  Barbara Hawrylak-Nowak prof. uczelni

  dr hab.  Agata    Konarska prof. uczelni

  dr hab.  Danuta  Kowalczyk-Pecka prof. uczelni

  dr hab.  Renata  Matraszek-Gawron prof. uczelni

  dr hab.  Magdalena Pogorzelec prof. uczelni

  dr hab. Monika Tarkowska-Kukuryk prof. uczelni

  dr hab.  Jacek Rechulicz

  dr Monika Pytka

  dr Joanna Sender

  dr inż. Magdalena Toporowska

Terminy posiedzeń Rady Dyscypliny w roku 2021