Rada Dyscypliny Nauki Biologiczne

Rada Dyscypliny Nauki Biologiczne

przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne

dr hab. Arkadiusz Matwijczuk, prof. uczelni
tel. 81-445-69-09
e-mail:

z-ca przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne

dr hab. Magdalena Pogorzelec, prof. uczelni
tel. 81-441-00-61 w. 308
e-mail:

obsługa administracyjna Rady Dyscypliny:

Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
dr inż. Urszula Bojarska-Wójciszko, starszy specjalista, tel. 81-445-61-35
e-mail:

 • Skład osobowy Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne

  stan na 1.04.2021r.

  1. dr hab.  Arkadiusz Matwijczuk, prof. uczelni – Przewodniczący Rady Dyscypliny
  2. dr hab.  Magdalena Pogorzelec, prof. uczelni – Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliy
  3. prof. dr hab. Bożena Denisow
  4. prof. dr hab. Bożena Gładyszewska
  5. prof. dr hab. Joanna Matysiak
  6. prof. dr hab. Tomasz Mieczan
  7. dr hab. Małgorzata Adamczuk, prof. uczelni
  8. dr hab. Marta Arczewska, prof. uczelni
  9. dr hab. Adam Bownik, prof. uczelni
  10. dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. uczelni
  11. dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak, prof. uczelni
  12. dr hab.  Agata Konarska, prof. uczelni
  13. dr hab.  Danuta Kowalczyk-Pecka, prof. uczelni
  14. dr hab.  Renata Matraszek-Gawron, prof. uczelni
  15. dr hab. Jacek Rechulicz, prof. uczelni
  16. dr hab. Monika Tarkowska-Kukuryk, prof. uczelni
  17. dr inż. Monika Pytka
  18. dr Joanna Sender
  19. dr inż. Magdalena Toporowska

Terminy posiedzeń Rady Dyscypliny

                      Będą ustalane na bieżąco – w miarę potrzeb