Rada Dyscypliny Nauki Biologiczne

Rada Dyscypliny Nauki Biologiczne

przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne

dr hab. Arkadiusz Matwijczuk, prof. uczelni
tel. 81-445-69-09
e-mail:

z-ca przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne

dr hab. Magdalena Pogorzelec, prof. uczelni
tel. 81-441-00-61 w. 308
e-mail:

obsługa administracyjna Rady Dyscypliny:

Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
dr inż. Urszula Bojarska-Wójciszko, starszy specjalista, tel. 81-445-61-35
e-mail:

Terminy posiedzeń Rady Dyscypliny

Terminy posiedzeń będą ustalane na bieżąco – w miarę potrzeb