V Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych

„ŚRODOWISKO-ROŚLINA-ZWIERZĘ-PRODUKT”

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
18 kwietnia 2024

Formularz uczestnictwa

Zobacz więcej

Informacje

Zobacz więcej

Regulamin i załączniki

Zobacz więcej

Program i harmonogram

Zobacz więcej

Postery

Zobacz więcej

Komitet naukowy

Zobacz więcej

Goście honorowi - wykłady tematyczne

Zobacz więcej

Komitet organizacyjny

Zobacz więcej

Towarzystwa Naukowe wspierające MSSKN (konkurs)

Zobacz więcej

Patronaty

Zobacz więcej

Konkurs - Szkoły Ponadpodstawowe

Zobacz więcej

Kontakt

Zobacz więcej

Komunikat I

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w V Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych organizowanym pod hasłem „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt” przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

W poprzedniej edycji (20.04.2023 r.) 320 studentów z 21 krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich przedstawiło szereg interesujących wyników badań naukowych i aplikacyjnych. Zostały one zawarte w formie e-książki streszczeń. Ponadto nadesłano ponad 100 opracowań, które zamieszczono w 5. tematycznych monografiach naukowych.

V Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych jest skierowane do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) krajowych i zagranicznych uczelni wyższych. Celem Sympozjum jest prezentacja aktywności badawczej studentów w Polsce i na świecie oraz wymiana poglądów, doświadczeń i praktycznej wiedzy.

Sympozjum odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2024 r.
w formie hybrydowej.

V Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych będzie prowadzone w 7. Sekcjach tematycznych: Agrobioinżynierii, Medycyny Weterynaryjnej, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Inżynierii Produkcji, Nauk o Żywności i Biotechnologii, Biologii Środowiskowej.

Prace przesłane na V MSSKN będą prezentowane w sesji referatowej i posterowej (w jęz. polskim lub angielskim) oraz oceniane przez Komisje Konkursowe.

Rejestracji uczestnictwa, przesłanie zgłoszeń prac wraz ze streszczeniami oraz opłaty uczestnictwa należy dokonać w terminie do 22 lutego 2024 r.

Podstawowa opłata za czynny udział w V MSSKN wynosi 50 zł i obejmuje publikację streszczenia oraz certyfikat dla osób referujących lub prezentujących poster.

Istnieje również możliwość opublikowania rozdziału w monografii (opłata za rozdział w monografii wynosi 295 zł, termin przesłania opracowania upływa 21. marca 2024 r.). Rozdział w monografii (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) zgodnie z obowiązującymi zasadami posiada 20 pkt.

Formularz elektroniczny zgłoszenia będzie dostępny od 8. stycznia 2023 r. na stronie http://www.up.lublin.pl/skn-konferencja.

 Serdecznie zapraszamy do udziału.

                                                           Z wyrazami szacunku
w imieniu Organizatorów
                                                           prof. dr hab. Marek Babicz
Pełnomocnik Rektora ds. kół naukowych