Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych


Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

21 kwietnia 2022

Formularz uczestnictwa

Informacje

Zobacz więcej

Regulamin i załączniki

Zobacz więcej

Program i harmonogram

Zobacz więcej

Kontakt

Zobacz więcej

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych oraz Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów organizowanych pod hasłem: „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt” przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych jest skierowane do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. Celem jest prezentacja aktywności badawczej w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów, doświadczeń i praktycznej wiedzy.

Ogólnopolska Konferencja Doktorantów jest kierowana do doktorantów kształcących się na studiach 3. stopnia i w Szkołach Doktorskich. Celem Konferencji jest prezentacja działalności badawczej doktorantów, którzy będą również mogli zapoznać się z działalnością naukowo-badawczą prowadzoną w krajowych jednostkach naukowych oraz podjąć dyskusję na temat aktualnych problemów naukowych w Polsce i na świecie.

Wydarzenia odbędą się w formie on-line w dniu 15 kwietnia 2021 r.

Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych będzie prowadzone w 7. Sekcjach tematycznych: 

  1. Agrobioinżynierii
  2. Medycyny Weterynaryjnej
  3. Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
  4. Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
  5. Inżynierii Produkcji
  6. Nauk o Żywności i Biotechnologii
  7. Biologii Środowiskowej

 

Ogólnopolska Konferencja Doktorantów ma charakter interdyscyplinarny.
Prace przesłane na MSSKN i OKD będą prezentowane w sesji referatowej i posterowej (w jęz. polskim lub angielskim) oraz oceniane przez Komisje Konkursowe.

Rejestracji uczestnictwa, przesłanie zgłoszeń prac wraz ze streszczeniami oraz opłaty uczestnictwa należy dokonać w terminie do 26. lutego 2021 r.
Rejestracja uczestnictwa na wydarzenia jest obowiązkowa (dotyczy również osób, które zarejestrowały się w ubiegłym roku).

Podstawowa opłata konferencyjna wynosi 30 zł i obejmuje publikację streszczenia, potwierdzenie uczestnictwa, certyfikat dla osób referujących lub prezentujących poster. Istnieje również możliwość opublikowania rozdziału w monografii (opłata za rozdział w monografii wynosi 160 zł). Rozdział w monografii (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) zgodnie z obowiązującymi zasadami posiada 20 pkt.

Formularz elektroniczny zgłoszenia oraz szczegółowe informacje są dostępne w zakładkach: Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych oraz Ogólnopolska Konferencja Doktorantów.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Z wyrazami szacunku w imieniu Organizatorów
prof. dr hab. Marek Babicz
Pełnomocnik Rektora ds. kół naukowych
tel. 81 445 67 16, e-mail: marek.babicz@up.lublin.pl

Komunikat I
Zobacz

Patronaty: