III Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych


Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

21 kwietnia 2022

Formularz uczestnictwa

Zobacz więcej

Informacje

Zobacz więcej

Regulamin i załączniki

Zobacz więcej

Program i harmonogram

Zobacz więcej

Komitet naukowy

Zobacz więcej

Komitet organizacyjny

Zobacz więcej

Towarzystwa Naukowe wspierające MSSKN (konkurs)

Zobacz więcej

Patronaty

Zobacz więcej

Kontakt

Zobacz więcej

Komunikat I

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w III Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych organizowanym pod hasłem „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt” przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

W poprzedniej edycji (15.04.2021 r.) uczestniczyło ponad 150 studentów reprezentujących 15 ośrodków naukowych, którzy przedstawili szereg interesujących wyników badań naukowych i aplikacyjnych. Zostały one zawarte w formie e-książki streszczeń. Ponadto nadesłano ponad 90 opracowań, które zamieszczono w 5. tematycznych monografiach naukowych.

III Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych jest skierowane do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) krajowych i zagranicznych uczelni wyższych. Celem Sympozjum jest prezentacja aktywności badawczej studentów w Polsce i na świecie oraz wymiana poglądów, doświadczeń i praktycznej wiedzy.

Sympozjum odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022r. w formie on-line.

III Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych będzie prowadzone w 7. Sekcjach tematycznych: Agrobioinżynierii, Medycyny Weterynaryjnej, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Inżynierii Produkcji, Nauk o Żywności i Biotechnologii, Biologii Środowiskowej

Prace przesłane na III MSSKN będą prezentowane w sesji referatowej i posterowej (w jęz. polskim lub angielskim) oraz oceniane przez Komisje Konkursowe.

Rejestracji uczestnictwa, przesłanie zgłoszeń prac wraz ze streszczeniami oraz opłaty uczestnictwa należy dokonać w terminie do 17 marca 2022 r.

Podstawowa opłata za czynny udział w MSSKN wynosi 30 zł i obejmuje publikację streszczenia oraz certyfikat dla osób referujących lub prezentujących poster.

Istnieje również możliwość opublikowania rozdziału w monografii (opłata za rozdział w monografii wynosi 180 zł, termin przesłania opracowania oraz odpowiednich dokumentów upływa 8 kwietnia 2022 r.). Rozdział w monografii (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) zgodnie z obowiązującymi zasadami posiada 20 pkt.

Formularz elektroniczny zgłoszenia oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://www.up.lublin.pl/skn-konferencja.

 Serdecznie zapraszamy do udziału.

Z wyrazami szacunku w imieniu Organizatorów

Prof. dr hab. Marek Babicz
Pełnomocnik Rektora ds. kół naukowych
University of Life Sciences in Lublin
13 Akademicka St., 20-950 Lublin
tel. 81 445 67 16, e-mail: marek.babicz@up.lublin.pl

Patronaty: